Pinjas styrelsemedlemmar (från vänster): Juho Lipsanen, Niklas Flyborg, Marika af Enehjelm, Lena Wäppling, Christer Wallberg och Trond Bjørnøy (ej på bild).

Pinjas huvudägare Norvestor har bjudit in fyra erfarna experter på internationell affärsverksamhet till Pinjas styrelse. Lena Wäppling, Niklas Flyborg, Juho Lipsanen och Christer Wallberg ansluter sig till Pinjas styrelse.

Lena Wäppling, en svensk bosatt i Schweiz, har över 25 års erfarenhet av industrin – hon har bland annat innehaft flera ledande positioner inom ABB och har bred kunskap om olika industriområden. Lenas expertis innefattar förändringsledning, utveckling av internationell affärsverksamhet och tillväxt av innovationsfokuserade företag. 

Niklas Flyborg har över 25 års erfarenhet av ledarskap i nordiska företag som är verksamma internationellt. Under sin karriär har han haft flera VD-positioner. Han har bland annat fungerat som VD och styrelseordförande för Cybercom. Numera jobbar Niklas som rådgivare, investerare och talare. Till hans expertis hör serviceföretags affärsverksamhet och ansvar i den digitala världen. 

Juho Lipsanen har flera decenniers erfarenhet av chefspositioner i internationella företag. Han har tidigare fungerat bl.a. som verkställande direktör för Telia och Alma Media i Finland. Juho hämtar med sig en stark vision om utveckling av global serviceaffärsverksamhet till Pinjas styrelse.

Christer Wallberg har en lång erfarenhet av internationella mjukvaruföretags ledning, industri och serviceaffärsverksamhet. Under sin karriär har han bland annat har fungerat som VD för Tacton. Christer är specialist på att leda snabbt växande företag och börslistningar. 

Pinjas styrelse har sammanlagt sex medlemmar. Som styrelseordförande fungerar Marika af Enehjelm. Hon är partner hos Norvestor. Marika har bred erfarenhet i företagsledningens, konsulteringens och den hållbara investeringsverksamhetens värld. Utöver Marika representerar också Trond Bjørnøy huvudägaren Norvestor i Pinjas styrelse. Trond är Norvestors medgrundare och partner.

Mer information:

Marika af Enehjelm, Norvestor
+358 40 5536 934
marika.af.enehjelm@novestor.com 


Pinja i korthet:

Pinja är din partner för digitalisering och kunskapsbaserad ledning. Våra kunder är aktörer inom industrin och det digitala samhället som vill dra nytta av digitalisering, mjukvara, analys och nya affärsmodeller snabbare och effektivare än sina konkurrenter. Vi är en ansvarsfull partner. Genom att effektivera våra kunders verksamhet hjälper vi dem att uppnå en hållbarare affärsverksamhet i en värld som i dag, mer än någonsin, behöver hållbara lösningar. 

Pinja sysselsätter över 500 IT-specialister som betjänar ledande finländska och internationella kunder i över 30 länder. Vi växer kraftigt och år 2022 uppgår vår omsättning till ungefär 52 miljoner euro. 

Norvestor i korthet:

Norvestor är ett ledande riskkapitalbolag med fokus på medelstora förvärv i de nordiska länderna. Norvestor har kontor i Oslo, Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Luxemburg. Teamet har arbetat tillsammans sedan 1991, vilket gör det till ett av de mest erfarna riskkapitalteamen i Norden. Det har gjort 78 investeringar med mer än 300 uppföljningsaffärer, samt gjort 53 exits, inklusive 16 börslistningar. Norvestors fonder strävar efter att investera i nordiska tillväxtföretag med potential att genom organisk tillväxt, förvärv i fragmenterade branscher och geografisk tillväxt uppnå en ledande nordisk eller internationell position. 

Läs mer på www.norvestor.com