Ligna 2023 är världens största mässa för träbearbetningsteknik och -maskiner och kommer att äga rum i Hannover i Tyskland den 15–19 maj 2023. Mässan lockar mer än 1 600 utställare från hela världen. Man räknar med att nästan 100 000 besökare kommer att besöka mässan.

Huvudteman för mässan i år är följande:

● Woodworking Transformation: hur digitaliseringen påverkar teknik, affärsmodeller och processer

● Prefab Building Processes: processer för förbehandling av byggnadsvirke

● Green Material 

● Processing: processteknik för bioekonomi

I vår monter D02 (hall 25) hittar du de bästa lösningarna för digitalisering av skogsbruks-, sågverks- och träförädlingsindustrin. Våra experter från Pinja, med omfattande branschkunskaper, är redo att svara på dina frågor och demonstrera våra lösningar. På plats finns våra skogsindustriexperter Antti Miettunen, Kacper Kolodziej, Juha Valkola och Matti Eskelinen, samt våra experter på underhåll och produktionsövervakning Eero Pynnönen.

Pinja Digital Forest Platform – digitalisera hela värdekedjan med branschens bästa metoder och tjänster

Pinja Digital Forest Platform erbjuder de rätta verktygen för att effektivisera hela värdekedjan, alltifrån skogen till bearbetning och leverans. Det modulbaserade systemet är lämpligt som en fristående MES- och ERP-lösning eller kan integreras med ett befintligt ERP-system, till exempel SAP eller M365. Dessutom är Pinja Digital Forest Platform-lösningarna anpassningsbara till behoven hos olika stora operatörer.

Pinja och MiCROTEC partnerskapet kommer att hjälpa sågverk att förbättra sin lönsamhet med en ny teknik som kombinerar Pinjas ERP- och MES-expertis och produktionsoptimering med MiCROTEC:s unika datortomografiska timmerräknare och fingeravtrycksteknik.

Våra tjänster inom kunskapshantering hjälper dig att använda data som stöd för beslutsfattande, till exempel i form av datalager, artificiell intelligens eller maskininlärning. Med våra integrationstjänster effektiviserar du dina affärsprocesser och ökar produktiviteten.

Välkommen till vår monter D02 (hall 25) för att ta del av våra lösningar, tjänster och träffa våra experter!

Läs mer om våra lösningar →

1. bild: Deutsche Messe