Expobiomasa 2023 äger rum den 9–11 maj i Valladolid, Spanien. Mässan anordnas vartannat år och samlar aktörer och leverantörer av förnybara bioenergilösningar från 30 länder över hela världen. Cirka 12 000 besökare väntas till det tre dagar långa evenemanget. 

Pinja ställer ut i International Selected Trade, S.L.:s sammonter, Hall 2/plats 255, tillsammans med fem andra finska företag. Pinja presenterar sin lösning Once by Pinja, som är avsett för realtidshantering av bränsleleveranser till energibolag och effektiv verksamhetsstyrning på energianläggningar.

Once by Pinja samlar in, hanterar och distribuerar information från försörjningskedjan i realtid till alla intressenter, från bränsleleverantörer till energianläggningar och enheter som ansvarar för deras affärsverksamhet. Skalbarheten i systemets funktioner garanterar en komplett lösning för bränsleförsörjningskedjan både i enskilda anläggningar och i företagsnätverk med flera anläggningar. 

Stark expertis inom området och pålitlig kundservice gör att skandinaviska och baltiska energibolag har förtroende för Once by Pinja sedan mer än 30 år.

Välkommen till vår monter för att lära dig mer om Once och testa demon!