Mjukvaruföretaget Pinja köper Oiwa Solutions Oy som specialiserar sig på tjänster inom informationsledning. Affären innebär att Pinjas tjänsteutbud kompletteras bland annat av prediktiv analys och bolaget skapar nya arbetsplatser i Seinäjoki och Vasa.

– Följande stora steg som våra kunder tar inom digitalisering är lösningar inom informationsledning, till exempel att utnyttja maskininlärning och prediktiv analys.  Företagsaffären stärker vårt kunnande och vi kan tillhandahålla helt nya tjänster. Vårt tjänsteutbud kompletteras till exempel med branschspecifika lösningar inom prediktiv analys som kan göra lageromsättningen snabbare och optimera produktionslinjernas effektivitet. Oiwa har stark kompetens när det gäller att tillämpa informationsledningspraxis på ledningen av kundföretag genom hela organisationen, berättar Veli-Matti Nurminen, VD för Pinja.

Nya arbetstillfällen

Oiwa Solutions Oy tillhandahåller lösningar inom informationsledning genom att kombinera datalagring, rapportering, dataanalys och branschspecifika tillämpningar. År 2021 uppgick Oiwas omsättning till 2,1 miljoner euro och bolaget hade 25 anställda i Seinäjoki och Jyväskylä.  

– Som en del av Pinja utvecklas vår nuvarande verksamhet och helt nya dörrar öppnas för oss. Vi kan ställa ett ännu större utbud av tjänster till våra kunders förfogande, tillhandahålla nya idéer och hjälpa våra experter att utvecklas, berättar Hanna Salonen, VD för Oiwa.

I och med affären utvidgas Pinjas verksamhet till en ny ekonomisk region. Bolaget har från förut verksamhetsställen i Jyväskylä, Uleåborg, Tammerfors, Lahtis, Esbo, Kuopio och S:t Michel. Framöver söker bolaget experter till lediga arbetsplatser i Seinäjoki, men även i andra delar av regionen. Under kommande år har bolaget som mål att skapa ungefär hundra nya arbetsplatser i området.
– Nya arbetstillfällen uppstår inom flera av bolagets kompetensområden, till exempel informationsledning och programutveckling. Vi kan söka ny personal i ett vidsträckt område eftersom en stor del av våra anställda arbetar helt eller delvis på distans. Vi tror på stor potential i Seinäjoki och Vasa både beträffande experter och kunder, lägger Veli-Matti Nurminen till.

Pinja – tillväxt och internationalisering genom digitalisering och förnyelse inom industrin

Pinja har vuxit till en betydande aktör inom industrin och det digitala samhället. Bolagets prognostiserade pro forma-omsättning för 2022 är cirka 53 miljoner euro. Efter företagsaffären sysselsätter Pinja över 500 experter. Bolaget har snabbt vuxit till en betydande aktör som utvecklar digitaliseringen inom industrin och det digitala samhället. I sitt marknadsområde är Pinja en ledande leverantör av SaaS-programvarulösningar bland annat för skogsindustrin, den tillverkande industrin, cirkulär ekonomi, bioenergi och besiktningsbranschen.

Mer information om företagsförvärvet ges av:

Veli-Matti Nurminen
CEO Pinja Group Oy
veli-matti.nurminen@pinja.com
+358 50 385 9911

Hanna Salonen
Verkställande direktör Oiwa Solutions Oy
hanna.salonen@oiwasolutions.fi
+358 44 480 6619

Läs mer:

Business Intelligence
Betset framgångsberättelse
Jydacom framgångsberättelse