Sandåsa Timber med tre anläggningar i Sörmland har valt Timber by Pinja som sitt nya affärssystem.

Timber by Pinja kommer att ge stöd för Sandåsas verksamhet från timmersortering till försäljning och stödja både sågverken och träförädlingen i Sandåsa. Med det stöd för koncernstrukturer som finns i Timber by Pinja kommer Sandåsa exempelvis att kunna hantera internbeställningar och leveranser mellan enheterna, något som de saknar stöd för idag. 

Idag består Sandåsa Timber AB av träförädlingen i Sandåsa och sågverken i Åkers Styckebruk och i Forssjö Bruk, Katrineholm. Sandåsa Timber AB är ett modernt och väletablerat familjeföretag men anor från 1920-talet. 

Kravet på systemet hos Sandåsa Timber var dess anpassning till framtiden samt dess moderna struktur och pålitliga leveransorganisation. Det var också viktigt att det nya systemet möjliggör den pågående digitaliseringsprocessen med bygghandel och byggindustrin.

I Sverige samarbetar Pinja med Triona, som erbjuder den svenska träindustrin en svensk version av systemet inklusive införandestöd, support och kompletterande lösningar som t.ex. C-Load. Nu inleds ett gemensamt införandeprojekt och planen är att den första anläggningen tar systemet i drift under hösten.  

– Vi ser väldigt mycket fram emot att samarbeta med Sandåsa Timber. Det är ett anrikt företag där tradition och modernt tänkande går hand i hand. Beslutsprocessen har varit väldigt konstruktiv och vi har haft flera givande möten som involverat många av deras kunniga medarbetare, säger Jens Werner, försäljningschef på Triona. 

Timber by Pinja används idag av ett 50-tal sågverk och andra träindustrier i Sverige, Finland och Baltikum. Timber by Pinja ger stöd för välgrundade affärsbeslut i alla processteg genom att aktuell status tillsammans med historiska utfall alltid finns sammanställt och uppdaterat i systemet. Timber by Pinja är modulbaserat och passar både det mindre företaget och stora koncerner med flera enheter.