Programvaruföretaget Pinja köper Jubic som är specialist på industrins programvarulösningar och analytik. I och med affären stärks Pinjas tjänsteutbud och företaget skapar nya arbetsplatser i Österbotten i Finland. 

-Efterfrågan på digitalisering av industrin är större än någonsin tidigare. Jubic-affären stärker ytterligare vår förmåga att betjäna våra internationellt verksamma kunder när de förnyar sina leveranskedjor, produktion och distribution. I Jubic förenas djup förståelse för kundernas verksamhet, kunskap om molnnativ programvaruutveckling samt stark analytikkompetens, berättar Pinjas VD Veli-Matti Nurminen om det genomförda företagsförvärvet. 

Nya arbetsplatser

Jubic erbjuder industrins programvaru- och analytiklösningar för behov inom upphandlingar, planering, produktion, distribution och kvalitetskontroll. År 2022 uppgick företagets omsättning till cirka 1,3 miljoner euro. Jubic sysselsätter 16 personer i Vasa.

-Att bli en del av Pinja ger vår verksamhet ett lyft. Vi kan betjäna kunder med ett bredare tjänstesortiment, erbjuda dem nya idéer och också erbjuda utvecklingsmöjligheter för våra specialister, berättar Matti Rita-Kasari, VD på Jubic. 

-Vi är ute efter nya förmågor i synnerhet inom programvaruutveckling och dataanalytik i hela landet. Att förstärka vår verksamhet i Österbotten är viktigt för oss, eftersom området har en livskraftig industri och erbjuder utbildning inom vår bransch, fortsätter Veli-Matti Nurminen.  

Pinja – tillväxt och internationalisering genom industriförnyelse och digitalisering
Pinja har vuxit till en betydande aktör inom industriförnyelse och byggandet av det digitala samhället. Företagets prognostiserade omsättning (pro forma) för 2022 är cirka 53 miljoner euro. Efter företagsförvärvet sysselsätter Pinja kring 550 experter. Som ledare inom sitt marknadsområde erbjuder Pinja SaaS-programvarulösningar för bland annat skogsindustrin, tillverkningsindustrin, den cirkulära ekonomin, bioenergiindustrin och besiktningsbranschen.

Mer information om företagsförvärvet ges av:

Veli-Matti Nurminen
VD, Pinja Group Oy
veli-matti.nurminen@pinja.com
+358 50 385 9911


Matti Rita-Kasari
VD, Jubic Oy
matti.rita-kasari@jubic.fi
+358 40 072 3035