Ilkka Tapola har blivit utnämnd till Pinjas CFO. Tapola stärker ledningen av det internationaliserande Pinja från och med början av oktober 2022. 

Ilkka Tapola flyttar till Pinja från KONE, ett av världens ledande företag i hiss- och rulltrappsbranschen. Tapola har stark erfarenhet av ledarskap inom internationell ekonomiförvaltning. Med sina erfarenheter från ett globalt börsbolag är han expert på strategiutveckling och -implementering, och har inblick i hur de digitala lösningarna kan möjliggöra affärsverksamhetens tillväxt och utveckling.

”Lösningar som gynnar våra kunders produktivitet och affärsverksamhetens hållbarhet har stor global efterfrågan. Vårt syfte är att genom våra programvaruprodukter ytterligare internationalisera vår affärsverksamhet, som redan i nuläget har en stark position i Norden. Vi är nöjda över att få med Ilkka som utöver sin erfarenhet av ledarskap inom ekonomiförvaltning också har en stark inblick i vår internationella klientels affärsverksamhet”, berättar Pinjas VD Veli-Matti Nurminen.

Under de senaste åren har Ilkka Tapola fungerat som ekonomidirektör för KONE i Finland och de baltiska länderna. Tidigare har Tapola innehaft flera positioner hos KONE i Finland och i Mellanöstern. Tapola börjar som Pinjas CFO den 1 oktober 2022. Han rapporterar till VD:n och blir en del av Pinjas ledningsgrupp. 

Bild: Studio Tomi Parkkonen

Mer information:
Veli-Matti Nurminen
CEO Pinja Group Oy
veli-matti.nurminen@pinja.com
+358 50 385 9911