Pinja och MiCROTEC kommer att påbörja ett samarbete inom sågverksindustrins digitala lösningar och optimering av värdekedjan. Det banbrytande samarbetet kombinerar Pinjas expertis inom ERP, MES och produktionsoptimering med MiCROTECs unika datortomografi av stockar och fingeravtrycksteknologi för att hjälpa sågverken öka sin lönsamhet.

Samarbetsprojektet erbjuder kunderna möjligheten att utnyttja en splitterny och avancerad kombination av data över råmaterialkostnader, produktionskostnader och andra affärskritiska data. Detta möjliggörs av Pinjas och MiCROTECs digitala lösningar som nu erbjuds som ett paket för första gången.

Pinja, en erfaren och beprövad partner inom sågverks- och träbearbetningsindustrin, erbjuder digitala spjutspetslösningar för sina kunders hela värdekedja. I och med det färska samarbetet med MiCROTEC fortsätter Pinja sin konsekventa strategi att hitta och erbjuda sina kunder lösningar och funktioner som skapar äkta mervärde. Tack vare samarbetet kan Pinjas kunder ytterligare effektivera sin verksamhet och uppnå sin fulla lönsamhetspotential. 

“Digitalisering erbjuder potential för markant produktivitetsökning inom träbearbetningsindustrin, och möjliggör dessutom en bättre och mer ansvarsfull användning av naturresurserna. Vi ser fram emot att erbjuda våra kunder den fina potentialen som vårt samarbete med MiCROTEC för med sig”, säger Veli-Matti Nurminen, VD för Pinja Group Oy. 

MiCROTEC, som är en global ledare inom virkesscanning, använder nyaste datortomografiteknologi och AI-baserade mjukvarulösningar för att optimera virkets sortering och sågning. MiCROTEC:s avancerade teknologi möjliggör funktioner som virkesidentifiering, mätning av virkesvärde och val av såginställning. Med fingeravtryckslösningen kan man  följa spåren av enstaka stockar genom hela processen. 


Den senaste tekniken används vid virkesscanning.

“Vi på MiCROTEC bryr oss om våra kunders behov. Vi motiveras av innovation och kontinuerlig utveckling av processöverskridande lösningar som skapar tillväxt och lönsamhet för våra kunder på lång sikt. Samarbetet med Pinja är ett följande steg för att hjälpa våra kunder optimera sina processer”, säger Frank Jöst, VD för MiCROTEC.

En kombination av MiCROTECs optimering av virkesvärdet och Pinjas optimering av lönsamheten skapar detaljrik information om värdekedjan och processkostnaderna, och kommer slutligen att leda till bättre lönsamhet för sågverken. 

“Den nya lösningen innebär betydande lönsamhetsförbättringar för våra kunder. Det här är en banbrytande innovation som kommer att förvandla hela sågverksindustrin”, säger Antti Miettunen, VP of Digital Supply Chain Solutions för Pinja.

Bilder: MiCROTEC


Mer information: 

Antti Miettunen
VP of Digital Supply Chain Solutions
Pinja Group Ltd
antti.miettunen@pinja.com
+358 40 546 7283

Frank Jöst
VD
MiCROTEC
frank.joest@microtec.eu
+39 0472 273 650
+39 348 36 60 061

Arianna Giudiceandrea
Chief Sales Officer
MiCROTEC
arianna.giudiceandrea@microtec.eu
+39 0472 273 765
+39 348 075 0244


Pinja i korthet

Pinja är din partner för digitalisering och kunskapsbaserad ledning. Våra kunder är aktörer inom industrin och det digitala samhället som vill dra nytta av digitalisering, mjukvara, analys och nya affärsmodeller snabbare och effektivare än sina konkurrenter. Vi är en ansvarsfull partner. Genom att effektivera våra kunders verksamhet hjälper vi dem att uppnå en hållbarare affärsverksamhet i en värld som i dag, mer än någonsin, behöver hållbara lösningar. 

Pinja sysselsätter över 500 IT-specialister som betjänar kunder i över 30 länder. Vi växer kraftigt och år 2022 uppgår vår omsättning till ungefär 50 miljoner euro.

MiCROTEC i korthet

MiCROTEC är en global teknologi- och marknadsledare inom intelligent identifiering av virkesegenskaper för virkets optimala användning inom träbearbetningsindustrin. MiCROTEC har varit en vägvisare inom sin bransch sedan 1980. Det finns ingen process som MiCROTECs innovativa teknologier och system inte kan effektivera, optimera och accelerera. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att använda virket på ett så ekonomiskt och ekologiskt  hållbart sätt som möjligt.

MiCROTECs över 450 medarbetare finns på sju orter runt om i världen och betjänar kunder i över 50 länder.