Kurekss, ett av Lettlands ledande sågverksföretag, och Pinja har nyligen skrivit under ett samarbetsavtal. Kurekss kommer att införa Pinjas ERP-lösning för skogsindustrin, Terminal by Pinja, i sina sågverk och träförädlingsanläggningar under 2022. Kurekss huvudmålsättningar för förnyelsen innefattar rationalisering av råmaterialupphandling och arrangemang för timmerupplag i syfte att alltid ha aktuella lagerdata tillgängliga genom hela organisationen.

I ett försök att rationalisera övervakningen av timmerupplaget har Lettlandsbaserade Kurekss påbörjat ett samarbete med Pinja. Systemet Terminal by Pinja kommer nu att införas fullt ut vid slutet av 2022.
De viktigaste anledningarna till förvärvet är företagets satsning på att modernisera sin verksamhet, växla från manuell drift till automation samt att alltid vara uppdaterad om lagerstatus.

– En av våra viktigaste fokuspunkter för framtiden är förbättrad effektivitet. Tillsammans med vår slimmade administration och allt mer automatiserade processer kommer Terminal by Pinja att hjälpa oss förbättra råmaterialövervakning och planering samtidigt som vi gör arbetet bekvämare för våra anställda, säger Kurekss produktionschef Raimonds Pulmanis.

I det stora hela prioriterar Kurekss framtidsinriktade företagsledning hållbarhet och människoorientering mycket högt. Företaget framhäver sin policy om hållbart skogsbruk och respekt för miljön, och satsar på produktiva och långsiktiga relationer som är till fördel för alla som arbetar längs produktionskedjan, från tillverkare och personal till kunder.

– Genom att införa Terminal by Pinja och den tillhörande gaffeltruckmodulen avser vi att förbättra vår hantering av timmerupplaget och logistiksystemet i allmänhet. Vår personal ser stor potential och stora visioner i den här lösningen. Den kommer att göra enorm skillnad. Vi kan se volymerna, typ och plats för vårt lager i realtid genom hela organisationen. På det här sättet kan vi bli mer organiserade, optimera våra lager på flexibelt sätt och få bättre resultat. Detta hjälper också vår företagsledning att ta beslut baserade på aktuell information, noterar Pulmanis.

Sågverket Kurekss ligger på Lettlands västkust nära hamnstaden Ventspils och omges av de största skogsområdena i landet. Sågverket fokuserar starkt på export samtidigt som man betjänar inrikesmarknaden. Bland de största exportländerna återfinns till exempel Storbritannien, Egypten, USA och Korea. Företagets viktigaste produkter är virke för byggproduktion, ribbor och altantrall samt profilerat och planslipat virke. Med en årlig produktion på cirka 220 000 m3 är Kurekss ett av de ledande sågverken i Lettland.

– Samarbetet med Kurekss är också mycket intressant för oss hos Pinja, eftersom företaget har ett modernt och storskaligt sågverk i Lettland och företagsledningen har en framtidsinriktad inställning, säger Pinjas kundansvarige, Matti Eskelinen.

När systemet är helt infört kommer Kurekss att hantera hela timmerupplaget via Terminal by Pinja. Företagets process för förvaring och lagerhantering kommer att automatiseras. Manuellt arbete och riskfyllda arbetsuppgifter reduceras och entreprenadhanteringen effektiviseras.