Veljekset Kellola betjänar viktiga kunder i skogsindustrins leverantörskedja. I slutet på 2020 gick man över till systemet Forest by Pinja. Beslutet att införskaffa systemet togs mot bakgrund av en stor tillväxt för verksamheten och ljusa framtidsutsikter – den metod för att hantera affärsdata som man har tillämpat hittills hade inte fungerat i det långa loppet. De främst fördelarna som man har dragit på företaget efter införskaffandet av lösningen är att man har kunnat spara tid vid datahanteringen, fått ett effektivare informationsflöde mellan personalen och avtalspartner och det pålitliga flödet av uppgifter om timrets ursprung i hela leverantörskedjan.

Veljekset Kellola som är specialister på timmeravverkning, fristående timmerförsäljning och jordförflyttningstjänster fattade beslutet att införskaffa lösningen Forest by Pinja 2020 med tanke på att deras verksamhet växte så det knakade och man har nyligen utökat med fristående timmerförsäljning. Företaget som har sin bas i Raahe har haft ett verkligt behov av ett effektivt verktyg för att planera avverkning och långväga transporter samt för finansiell hantering. Forest by Pinja har visat sig vara användbart för företag som håller på att utöka verksamheten samt för stora operatörer.

– När man handlar med timmer är det av största vikt att all planering och alla uppgifter om avverkningen går att bekräfta. Tidigare har det varit en mycket arbetsam process att göra beräkningar i efterhand och transportlogistiken har skötts med hjälp av opraktiska Excel-ark. Nu är det enklare att göra beräkningar i efterhand och vi kan jämföra våra offerter som vi tidigare har uppskattat med äkta siffror. Det har också blivit enklare att redovisa och fakturera våra avtalspartner, menar Tuomo Hanhisuanto, projektledare på Veljekset Kellola.

De allt större trämängderna och ökande personalstyrkan innebar mer data att hantera, och dataflödet mellan de anställda och entreprenörerna hade försvårats. Ett viktigt mål för implementeringen var också den pålitliga hanteringen och flödet av data om träets ursprung genom hela leverantörskedjan.

– Det är mycket viktigt att vi spårar var träet kommer från och med vårt gamla Excel-baserade datahanteringssystem hade vi inte kunnat genomföra detta, säger Hanhisuanto.

Forest by Pinja används nu på Veljekset Kellola och lösningens planeringsfunktioner kommer särskilt till användning av inköpschefer på företaget. I samband med implementeringen installerades loggmoduler på alla Veljekset Kellolas skogsmaskiner så att information från arbetsplatsen kunde skickas till kontoret. Forest fick möjlighet att visa prov på sin styrka när det gäller informationsflödet då man anlitade en till inköpschef på företaget våren 2022. Det hade till exempel varit betydligt svårare med kedjeavverkningar med en Excel-baserad lösning och nu har det även blivit enklare att planera semesterledigheter när alla användare har tillgång till de data som matas in.

Implementeringsschemat för Forests modulära lösning som har utarbetats för att hantera införskaffande av trä, avverkning och logistik påverkas av många saker som företagsverksamhetens omfattning och mångfald hos kunden jämte projektteamets storlek och resurser. Sedan vi anlitade Veljekset Kellola gick skiftet från Excel-ark till digital datahantering osedvanligt snabbt.

– Med Veljekset Kellola funkade allt perfekt. Vi fick möjlighet att kartlägga kundens behov i förväg, vår lösning passade deras process och andra avgörande faktorer var också specialkunskaperna och Veljekset Kellolas arbetsinsatser. Implementeringen sköttes på rekordtid säger Ilmari Mäkeläinen, projektledare på Pinja.

Den snabba implementeringen var också ett medvetet val av kundföretaget.

– Vi bestämde oss för att genomföra skiftet med detsamma, utan några mellansteg, och det visade sig vara det rätta beslutet. Detta gjorde att vi snabbt lärde oss hur lösningen fungerade, och det var enklare att bli klar med implementeringen innan vi skulle behöva hantera allt större informationsvolymer, fortsätter Hanhisuanto.

För bolagsstyrningen på Veljekset Kello ser framtiden fortsatt ljus ut. Den snabbt tilltagande fristående timmerförsäljningen flyttades till ett nytt Kellola Metsä-företag under sommaren 2022 och de båda företagen har en god tillväxt med stöd av systemlösningar framgent. Nästa steg i samarbetet mellan Veljekset Kellola och Pinja är integreringen av Procountor finansiella hanteringsprogram med Forest by Pinja under 2022.