Microsoft 365

Bekant Office 365 i ett nytt paket – en modern molnbaserad produktivitetstjänst för säkert och effektivt dataarbete

Vi säljer inte bara licenser. Hos oss får du certifierad expertis

Den snabba ökningen av distansarbete har påskyndat införandet av olika molnbaserade verktyg i arbetslivet. Genom att byta till molntjänster får medarbetarna i organisationen tillgång till alla de verktyg de behöver oberoende av tid, plats och terminalutrustning.

Autentisering av användare av offentliga molntjänster som Microsoft 365 (tidigare Office 365) har blivit det viktigaste verktyget för behörighetshantering – ett nytt slags brandvägg för datasäkerhet. Av den anledningen är det av avgörande betydelse att använda de viktiga säkerhetsfunktionerna.

Varför implementera och hantera Microsoft 365 -tjänster tillsammans med en partner?

Vi på Pinja lovar dig

Rätt tjänster och licenser, för rätt behov och rätt användning

God säkerhet och uppdaterad information om nya M365-verktyg och -funktioner

Certifierade experter som hjälper dig att utveckla och underhålla din Microsoft 365-miljö

Microsoft 365 anpassar sig enkelt till just dina behov

Microsoft 365 – tidigare kallad Office 365 – är idag den populäraste molnproduktivitetstjänsten för organisationer av alla storlekar, och de moderna molntjänstverktygen anpassar sig till en mängd olika behov och olika användarprofiler, oavsett företagets storlek.

I Microsoft 365 är det möjligt att ha flera olika nivåer av verktyg och funktioner, och användarna kan välja det som bäst passar deras behov. Verktygen och funktionerna är tillgängliga via licenser och kan köpas som paket, men det finns även individuella verktyg och funktioner att tillgå. Microsoft tvingar inte användarna att implementera funktionerna, utan användaren konfigurerar dem på önskat sätt och på önskad nivå.

Våra Microsoft 365 -tjänster

Varför implementera och hantera Microsoft 365 -tjänster tillsammans med en partner?

Microsoft 365 -verktygen, funktionerna och licenserna förändras ständigt, liksom även driftmiljön och relaterade krav. Även datasäkerheten måste ses över dagligen så att det inte inträffar något som inte går att reparera.

För att hänga med i allt detta måste man aktivt följa situationen och kunna vidta de rätta åtgärderna.

Med rätt partner flyter det dagliga arbetet utan bekymmer och du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Ta kontakt!

Våra Microsoft 365 -tjänster

Konsultation

Förbättrad säkerhet och licenser enligt behov och krav

Microsoft 365 -chef

Utsedd certifierad expert som hjälper dig att utveckla och underhålla din Microsoft 365 -miljö

Övervakningstjänst

Automatisk övervakning och regelbunden kontroll för att säkerställa att Microsoft 365 -miljön fungerar korrekt

Support- och underhållstjänst

Administratörs- och slutanvändarsupport vardagar 8–16

Implementering och utbildning

Distribution av tjänster och migrering av data från den gamla tjänsten till den nya

Framgångsberättelser:

The Finnish Association of People with Physical Disabilities (FPD)

Pinja was able to propose different solutions for FPD, but Microsoft 365 seemed a natural choice at the end. Microsoft…

UHY TietoAkseli

A corporate-wide renewal of the communication solution was a natural continuum to several years of cooperation between TietoAkseli and Pinja.

Envitecpolis

“Our technical problems were immediately solved six months ago when we outsourced our IT service to Pinja."

Hur kommer jag igång? Vi bygger vårt samarbete på en djup förståelse av kundens mål, arbetsprocesser och smärtpunkter

30-minuters distansmöte för att kartlägga situationen

Lösningsförslag för att uppnå målet

Gemensam bedömning av den föreslagna lösningen

Samarbetsavtal

Implementering av lösningen

Support- och underhållstjänster enligt avtal

Boka ett samtal med vår expert eller kontatka oss