IT-outsourcingtjänster

Vi gör inte bara jobb på beställning – vi erbjuder dig ett tryggt och transparent IT-partnerskap

Effektiv vardag med fungerande IT-tjänster

Vill du hellre tillbringa din tid med annat än att lösa IT-problem? Eller har din organisation redan utlokaliserat IT-tjänsterna, men du vet inte vad du betalar för?

Med rätt slags IT-tjänster kan du fokusera på din kärnverksamhet och öka effektiviteten i ditt dagliga arbete med de rätta verktygen. Fungerande IT-tjänster är ett av de mest effektiva sätten att förbättra företagets konkurrenskraft. I en transparent verksamhetsprocess ser du exakt vad tjänsten består av och vad prissättningen bygger på.

Ta kontakt!

De vanligaste bekymren inom IT-tjänster:

Dyrbar arbetstid går åt till att reda ut IT-frågor

Den nuvarande säkerhetsnivån och de aktuella riskerna är oklara

Med utlokaliserade IT-tjänster vet man inte vad man betalar för

Låt en kompetent och trygg partner ta hand om IT-outsourcingtjänsterna

Med Pinjas IT-outsourcingtjänster och IT-experter säkerställer du att den dagliga verksamheten i din organisation är smidig och effektiv. Vi tillämpar bästa praxis vid underhåll och hantering av IT-miljöer. Genom att utnyttja den senaste kunskapen om nya funktioner och egenskaper ser vi till att t.ex. datasäkerheten alltid är uppdaterad. När det kniper kan du lita på att du får kompetent hjälp av våra experter!

Lär känna Pinjas IT-outsourcingtjänster

Våra IT-outsourcingtjänster är transparenta – du vet vad vi gör, varför och vad du betalar för.

Utmärkt service

 • Tydlig och transparent fakturering
 • Vi tar bara betalt för överenskomna åtgärder, inte för våra egna misstag
 • Tydliga specifikationer för både jobb och tjänster
 • Expertspecifik timregistrering
 • 15 minuters minimidebitering

Uppdaterad dokumentation

 • Hantering av arbetsuppgifter i tjänsteportalen: du kan följa upp hur arbetet går och får information om ändringar
 • Tillgång till aktuell dokumentation och öppen kommunikation från våra experter

Transparenta handlingar

 • Beräkningar av arbetsvolym för utvecklingsåtgärder går till dig för godkännande innan åtgärderna genomförs
 • Öppen och aktiv kommunikation om arbetets fortskridande och ackumulerade kostnader

Pinjas IT-outsourcingtjänster

Support 24/7

 • Central kontaktpunkt (SPOC)
 • Fjärrsupport och lokal support
 • Tjänsteportal och färdiga anvisningar för de vanligaste tjänsterna

Utrustning

 • Anskaffning av utrustning (engångsköp eller leasing)
 • Installation
 • Leverans
 • Driftstöd och livscykelhantering
 • Reservlösningar

Programvara

Anskaffning, hantering och support av mjukvarulicenser (bland annat Microsoft 365, Google Workspace, Adobe)

Administrations- och övervakningstjänster 24/7

 • ITIL-kompatibel tjänsteproduktion
 • IT-chefstjänster
 • Identitets- och åtkomsthantering (IAM)
 • Tekniska övervaknings- och verifieringslösningar
 • Dokumentation av IT-miljön

Datasäkerhetstjänster

 • Datasäkerhetsstyrning
 • Moderna lösningar för lösenords- och åtkomsthantering
 • Logghantering
 • God praxis och säkerhetsrådgivning

Datorhallstjänster och offentliga molntjänster

 • Privata molnlösningar med finska, datasäkra (bland annat ISO 27001, ISO 22301 och Katakri) datorhallar som drivs med grön energi till 100 % (3 st.)
 • Offentliga molnlösningar som använder Azure-, AWS- och GCP-molntjänster

Nätverkstjänster

 • Fysiska och virtuella nätverk (kontor, produktion, datorhall och offentligt moln)
 • Fjärråtkomstlösningar
 • Datanäts- och datakommunikationsanslutningar
 • Nätverksutrustning
 • Övervaknings- och -administrationstjänster (till exempel IDS/IPS)
 • Nätverkskonsultation

Experttjänster

 • Kartläggning, design och implementering av IT-miljölösningar
 • Tjänsteimplementering och -utbildning
 • Konsultation, migreringar och molnövergångar
 • IT-chef som tjänst

Våra kunders upplevelser

Doseco

”The help of Pinja services has simplified our daily life and we have one less thing to worry about."

Envitecpolis

“Our technical problems were immediately solved six months ago when we outsourced our IT service to Pinja."

Sähkö Sinisalo

Sähkö Sinisalo stated what they needed and Pinja took care of everything completely as planned. Pinja’s people were fully in…

IdHAIR

For example, Pinja installs new computers, resolves IT problems, provides Office 365 support and ensures reliable functioning of email traffic

Hur kommer jag i gång? Utgångspunkten för samarbetet är förståelse av kundens mål, arbetsprocesser och smärtpunkter

30 minuters distansmöte för att kartlägga läget

Förslag till lösning för att uppnå målet

Gemensam bedömning av lösningsförslaget

Samarbetsavtal

Implementering av lösningen

Support- och underhållstjänster

Boka ett samtal med vår expert eller kontakta oss