Utbildning och konsulttjänster för kunskapsbaserad ledning

Specifik utbildning och längre utbildningsvägar för att fördjupa kunskaperna i kunskapsbaserad ledning

Utveckla dina färdigheter i Power BI-rapportering och kunskapsbaserad ledning med hjälp av Pinjas experter

Pinjas utbildningsutbud omfattar tre olika paket, där alla kan hitta rätt utbildningsnivå för sig själva och sin organisation. Vi erbjuder specifik utbildning och längre utbildningsvägar från nybörjare inom Power BI och upp till huvudanvändare av datalager och Power BI. Utbildningarna riktar sig till organisationer och företag av alla storlekar, oavsett bransch, och kan också skräddarsys efter dina behov.

Lär känna vårt utbildningsutbud

Kolla in Pinjas utbildningsutbud för organisationer och företag

Lär känna verktygen – stärk dina Power BI-färdigheter

Specifik Power BI-utbildning eller längre utbildningsvägar om önskade rapporteringsämnen.

Lär dig genom att göra – med stöd av en expert

Expertrådgivning för att stödja din egen utveckling och användning av rapportering.

Behovsbedömning och rapporteringsprojekt – identifiera företagets behov av rapportering och genomför planen i praktiken

Identifiera, prioritera och dokumentera rapporteringsbehov på ett guidat sätt. Ett demo- eller rapporteringsprojekt om en gemensamt överenskommen helhet.

Hitta rätt Power BI-utbildning från vårt nätverk av partners

Pinja har en lång historia av Power BI-utbildning även tillsammans med våra samarbetspartners. Utbildningarna ordnas som webbseminarier och det finns utbildningar för alla kunskapsnivåer.

Förutom Power BI erbjuder vi också ett brett utbud av Excel-utbildningar.

Power BI-utbildningar med vårt partnernätverk:

 • Grunderna för Power BI-rapportering
 • Power BI – Redigering och modellering av data
 • Power BI DAX – Viktiga funktioner
 • Power BI-visualisering
 • Publicera, dela och hantera Power BI-rapporter
 • Utbildning i Power BI-rapporter

Anmäl dig till utbildningskurser på våra partners webbplatser:

Lär känna verktygen-utbildningspaket

Pinja BI-webbseminarium – 1,5 h Power BI-utbildningar

Pinja BI-skolan – 1-2 dagars Power BI-utbildningar

Utbildningsprogram för Pinja BI-rapportering – bredare kunskapsbaserad ledning utbildningar

Pinja BI-webbseminarium

Webbseminarierna ger specifik utbildning om ett rapporteringsämne som deltagarna själva väljer. Utbildningen på nätet pågår i 1,5 timmar, under vilken deltagarna kan ställa frågor till utbildaren. Deltagarna får en inspelning av utbildningen en månad efter utbildningen. Exempel på ämnen är Power BI-grunder, Power BI-visualisering och Power BI-utbildning för slutanvändare.

För vem?

 • För alla som arbetar med rapportering på jobbet eller bara är intresserade av rapportering och Power BI.
 • För finansdirektörer, HR-direktörer, controllers, rapporteringschefer, utvecklingschefer

Fördelar

 • Snabb utbildning online och flexibilitet oberoende av plats
 • Ställ frågor till experten under webbseminariet
 • Inga förkunskapskrav för utbildningen

Fråga mer

Pinja BI-skolan

BI-skolan är en 1–2 dagars utbildning om ett önskat rapporteringsämne. Innehållet är anpassat för deltagarna. Deltagarna får möjlighet att göra övningar om utbildningsämnena under ledning av en expert och kan be om stöd för sina egna rapporteringsutmaningar under dagen. Utbildningen kan till exempel handla om grunderna i Power BI eller vidareutbildning i Power BI.

För vem?

 • Power BI-utbildning för alla som arbetar med rapportering på jobbet eller bara är intresserade av rapportering och Power BI.
 • För finansdirektörer, HR-direktörer, controllers, rapporteringschefer, utvecklingschefer
 • För medlemmar i projekt för kunskapsbaserad ledning och utveckling av rapportering

Fördelar

 • Träningsledning av en expert och utbildningsmaterial av hög kvalitet
 • Praktiska övningar om utbildningsämnen och stöd för utmaningar i rapportering i samband med utbildningen

Fråga mer

Utbildningsprogram för Pinja BI-rapportering

Den kunskapsbaserade ledningens utbildningsvägar täcker en stor del av de viktigaste temana inom kunskapsbaserad ledning och tar en djupgående titt på rapporteringsverktyg. Utbildningen ger deltagarna möjlighet att producera sina egna rapporter och att fortsätta att utveckla rapporteringen på egen hand. Under utbildningen används olika arbetsmetoder. Utbildningen kan fokusera på verktyg för kunskapsbaserad ledning (Power BI) eller på en bredare uppsättning, inklusive datahantering, delning och modellering, rapportdefinition och kommunikation samt avancerad analys.

För vem?

 • Power BI-utbildningen är ett utmärkt komplement till deltagarnas tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet och lämpar sig för alla branscher
 • Målet är att deltagarna blir BI-experter och/eller kompletterar sin tidigare erfarenhet med BI-kompetens
 • För medlemmar och huvudanvändare i projekt för kunskapsbaserad ledning och utveckling av rapportering 

Fördelar

 • Omfattande utbildning i rapportering och Power BI som stödjer genomförandet av utvecklingsprojekt
 • Deltagare som deltar i samband med projektarbete kan arbeta med valfria rapporter
 • Flexibel leverans genom personlig undervisning eller distansundervisning

Fråga mer

Utbildningspaket om lärande i praktiken

Pinja BI-workshop för utveckling av rapportering

Utbildning för slutanvändare av datalager och BI

Utbildning för huvudanvändare av datalager och BI

Pinja BI-workshop

I BI-workshopen utarbetas rapporterna tillsammans med en expert. Under workshopen på sju timmar redigeras rapportvisualiseringar, beräkningsformler eller andra tekniska funktioner i rapporten. Innehållet i workshopen skräddarsys enligt kundens önskemål. Workshopen kan användas för att lösa flera rapporteringsproblem.

För vem?

 • Jag behöver nya idéer för min nuvarande rapport eller experthjälp för en specifik utmaning eller ett specifikt problem i samband med rapportering
 • Jag vill att en expert ska gå igenom min rapport och ge sin åsikt om ett specifikt ämne

Fördelar

 • Expertstöd för utmaningar i samband med rapporter
 • Inlärning genom att göra och snabb utveckling
 • Distansworkshop

Fråga mer

Utbildning för slutanvändare av datalager och BI

Utbildning för slutanvändare i kunskapsbaserad ledning ger utbildning i kundens lösningar för kunskapsbaserad ledning och rapportering för rapportanvändare, skräddarsydd för organisationens behov. Deltagarna lär sig att använda de rapporter som produceras och lösningen för kunskapsbaserad ledning.

Slutprodukt

 • Utbildningsmaterial om hur man använder rapportering och inspelningar av utbildningen
 • Personlig vägledning om användarutmaningar
 • Snabbare implementering av datalagret och rapporteringslösningen  

Fördelar

 • Slutanvändarna utbildas i det väsentliga i rapporteringslösningen
 • Ökar förståelsen för kunskapsbaserad ledning i arbetsgemenskapen och kunskap om hur man använder rapportering
 • Efter utbildningen kan slutanvändarna börja använda rapporterna själv omedelbart

Fråga mer

Utbildning för huvudanvändare av datalager och BI

Utbildningen för huvudanvändare inom kunskapsbaserad ledning ger utbildning om kundens lösningar för kunskapsbaserad ledning och rapportering för utvecklare och huvudanvändare, skräddarsydd för organisationens behov. Deltagarna lär sig att använda och underhålla lösningen i den utsträckning som kunden kräver.

För vem?

 • Utbildningsmaterial om din lösning för datalager och rapportering och inspelningar av utbildningen 
 • Rapporter från huvudanvändare om deras lösning för datalager och rapportering
 • Snabbare implementering av datalagret och rapporteringslösningen 

Fördelar

 • Huvudanvändarna får en översikt över lösningen och detaljerad vägledning
 • Ökar förståelsen för kunskapsbaserad ledning i arbetsgemenskapen och kunskap om hur man genomför rapportering
 • Efter utbildningen kan huvudanvändarna börja skapa rapporter själv omedelbart

Fråga mer

Projekt för behovsbedömning och rapportering

Definition av rapporter och indikatorer

Definition av rapportering skapar en genomförbar rapporteringsuppsättning som är anpassad till organisationens behov. Definitionen kan baseras på befintliga idéer eller utvecklas i workshopar. Vid workshoparna identifieras, definieras och prioriteras indikatorer och man överväger rapporternas innehåll i organisationen. 

Slutprodukt

 • Roadmap för rapportering och beskrivningar av rapporter
 • Beskrivning på högsta nivå av datamodellen och rapporteringsuppsättningar
 • Beskrivningar och prioritering av indikatorer

Fördelar

 • Strukturera tankar och idéer till fungerande rapporteringspaket.
 • Förståelse för fasindelningen av genomförandet av rapporteringen
 • Rapporter och indikatorer som verkligen leder till åtgärder
 • Från definitionen kan du fortsätta direkt till implementeringen av rapporteringslösningen

Fråga mer