Veikon Kone

I samarbete med Pinja har Veikon Kone lyckats förbättra sin försäljning och öka lönsamheten.

Samarbetet i korthet

Kvalitetsrevision hjälpte till att identifiera utvecklingsbehoven

Veikon Kone ville ha en utomstående parts syn på nätbutikens skick och utvecklingsbehov. Pinjas experter identifierade utvecklingsområdena och gav tydliga förbättringsförslag. 

Samarbetet bygger på en systematisk utvecklingsstrategi

Pinjas långa erfarenhet av e-handelsutveckling och deras omfattande partnernätverk tillför mångsidig kompetens för utveckling av nätbutiken.

Målet är en fungerande omnichannel-upplevelse

Det långsiktiga samarbetet har burit frukt och Veikon Kones nätbutik stödjer företagets omnichannel-strategi. Arbetet med nätbutiken fortsätter på ett målinriktat och långsiktigt sätt.

Jag är väldigt nöjd med hur vår nätbutik ser ut idag. Ingenting blir någonsin färdigt i den digitala världen, utan tjänsten måste hela tiden utvecklas. Med sin långa erfarenhet inom e-handel kan Pinja ge oss beprövade förslag på vad vi ska investera i härnäst och hur vi ska utveckla nätbutiken.

Panu Vainio, VD för Veikon Kone

Traditioner och digital teknik

Den handlardrivna hemteknikkedjan Veikon Kone är ett traditionellt varumärket, som ser mot framtiden och utvecklar sin nätförsäljning systematiskt, med lönsamhet som prioritet. Nätbutiken spelar en viktig roll för företaget inte bara som försäljningskanal för e-handeln, utan också genom att styra kunder till de fysiska butikerna. 

Veikon Kone-butikerna är handlardrivna och det gemensamma företaget Veikon Kone administrerar kedjan med uppgifter som inköp, marknadsföring, IKT och näthandel. Eftersom kedjan styrs enligt lean-principen är det viktigt att välja partner som passar Veikon Kones koncept och storleksklass. 

“Eftersom det inte finns någon intern marknadsföringsavdelning kommer samarbetsparterna väldigt nära organisationen. Samarbetet är intimt och förtroendet måste fungera. Man kan inte bolla över ansvaret till någon annan. Med Pinjas experter fungerar ansvarstagandet och kommunikationen”, säger Veikon Kones vd Panu Vainio.

Annika Korkala, kundvårdsansvarig inom Pinjas onlineverksamhet är nöjd med samarbetet: 

“På Veikon Kone förstår man att en framgångsrik näthandel bygger på långsiktigt arbete och inte på snabba vinster. De litar på Pinjas kompetens och uppskattar att vi även törs utmana kunderna vid behov. Samarbetet är mycket flexibelt och otvunget.” 

Kvalitetsrevision ledde till långsiktigt samarbete

Veikon Kones samarbete med Pinja startade sommaren 2021, då företaget ville göra en kritisk granskning av sin nätbutik med hjälp av en kvalitetsrevision. Nätbutiken genererade inte försäljning i den omfattning man önskade och arkitekturen uppfyllde inte heller företagets behov. För Veikon Kone är e-handeln ett kritiskt säljverktyg och man ville därför ta itu med de problem man upplevde. Baserat på synpunkter från fältet utkristalliserades Pinja som en kvalificerad och lämplig kvalitetsrevisor. 

Revisionen visade på bristerna i den dåvarande tillämpningen men gav också rekommendationer på lösningar. Den smidiga inledningen av samarbetet med Pinja gjorde att det var naturligt att bedriva även utvecklingsarbetet tillsammans. 

Nätbutiken började använda Magentos Hyvä-tema, vilket gjorde att butiken fungerade snabbare. Samtidigt förbättrades Magentos tillförlitlighet och nya funktioner utvecklades. Pinja hjälpte också Veikon Kone att genomföra förändringar av konsumentskyddet enligt EU:s Omnibusdirektiv. Pinja hjälpte till att tolka de snåriga Omnibus-anvisningarna och att implementera visning av lägsta pris på nätbutikens webbplats. 

Under Pinjas ledning har man med andra ord gjort förbättringar av alla funktioner i nätbutiken. Nätbutikens synlighet i Google har förbättrats och antalet besökare på webbplatsen har ökat. Kunden hittar produkterna lättare och kassaprocessen i nätbutiken är effektivare. Tack vare ändringarna har webbplatsens konverteringsgrad ökat, det vill säga besök på sidorna leder oftare till köp. Detta visade sig till exempel på Black Friday-rean hösten 2022, som slog alla försäljningsrekord hos Veikon Kone. 

“Jag är väldigt nöjd med hur vår nätbutik ser ut idag. Ingenting blir någonsin färdigt i den digitala världen, utan tjänsten måste hela tiden utvecklas. Med sin långa erfarenhet inom e-handel kan Pinja ge oss beprövade förslag på vad vi ska investera i härnäst och hur vi ska utveckla nätbutiken”, fortsätter Vainio.

Nätverk av e-handelsexperter

Utöver sin egen expertis har Pinja kompletterat utvecklingsteamet för Veikon Kones nätbutik med partners som Pinja upplever som bra. Bluebird Media sköter hela Veikon Kones digitala marknadsföring, Klevus produktsökningsteknik hjälper nätbutikskunderna att lättare hitta de produkter de vill ha och Custobar underlättar e-postmarknadsföringen.

Pinja tog med Veikon Kone i e-handelsutvecklingen redan från starten i juni 2021. En digital marknadsföringsexpert som är specialiserad på näthandel hanterar all organisk och betald sökmotormarknadsföring i Google, e-postreklam och kampanjer i sociala medier på uppdrag av Veikon Kone.

Den digitala marknadsföringen går ut på att optimera intäkter och marginaler, och även att säkra försäljningsvolymen för de önskade produkterna vid behov. Kampanjernas innehåll och kanaler väljs beroende på om syftet är att öka försäljningsvolymen eller marginalen. 

Goda resultat har uppnåtts genom att koordinera arbetet med e-handelsutveckling och digital marknadsföring. Alla indikatorer visar positiva resultat, webbplatsen har fått mer trafik och konverteringen har förbättrats. Trots att det inte finns någon nämnvärd tillväxt på marknaden för hushållsmaskiner har Veikon Kone lyckats förbättra sin lönsamhet. När nätbutiken fungerar är det också lättare att marknadsföra den. Med Bluebird Medias landschef Sebastian Schroderus ord: “Det har varit ett nöje att arbeta med Veikon Kones nätbutik. Den digitala synligheten underlättas av att Pinjas nätbutiksutveckling och digitala marknadsföring går hand i hand. Alla småbitar har fallit på plats.”

“Veikon Kones onlineförsäljning har stor potential. Det finns inga snabba vinster att få, men långsiktigt arbete lönar sig i slutändan. Veikon Kone är ett bra exempel på att genom att göra saker systematiskt på rätt sätt, en dag i sänder, får man resultat”, fortsätter Schroderus. 

Kundupplevelsen som ledstjärna

Även Panu Vainio ser mycket potential i e-handeln och det är därför man fortsätter att utveckla nätbutiken. Veikon Kones nätförsäljning är på stark frammarsch och den spelar en mångfaldig roll: “När det finns bra och korrekt information på nätet om produkten och dess tillgänglighet kommer konsumenten väl förberedd till butiken”. Responsen från kunder och butiker tyder på att inriktningen är den rätta. Kunderna tycker att nätbutiken är lätt att använda och responsen från butiksgolvet förstärker uppfattningen att kundtillströmningen till butikerna har ökat. 

Nätbutiken behöver utvecklas även i fortsättningen. Det är nödvändigt att följa marknadens och branschens utveckling för att kunna införa nya funktioner som underlättar köp och ökar försäljningen. En helhetsbetonad utveckling av kundupplevelsen är central i arbetet. Målet är att göra kundupplevelsen så smidig som möjligt från ankomsten till hemsidan till köp, betalning och uppföljning.

Hemteknikkedjan Veikon Kone i ett nötskal

55 butiker + webbutik

100 MEUR omsättning 2022

4,75 MEUR resultat 2022

Panu Vainio, VD för Veikon Kone

Bilder: Veikon Kone

Läs om Pinjas tjänster

E-handelslösningar

Vi levererar skräddarsydda e-handelslösningar med flera kanaler för B2B- och B2C-kunder med hjälp av robusta, skalbara, utbyggbara och framtidssäkra lösningar.

Handel- och tjänsteindustrins mjukvara

Vi genomför just nu kundspecifika digitaliseringsprojekt för ett tiotal tjänsteföretag. Vi är med och skapar nya typer av tjänster, där datamassor och dataflöden används för att skapa och rikta in nya tjänster.

Våra kunders framgångsberättelser

Urjalan Makeistukku

During the years of cooperation, Urjalan Makeistukku’s turnover has doubled, which has also required continuous development from Pinja.