Forklift-app

Effektivare lagerhantering och logistik för sågverk och träförädling

Enklare lagerhantering för sågverk och träbearbetning med en specialanpassad app

Den här Forklift-appen gör lagerhantering och logistik i sågverk och träförädlingsanläggningar enkel och effektiv. Appens lättanvända visuella gränssnitt är utformat för att användas med surfplattor direkt i truckhytten. GPS-assisterad-app gör det bland annat möjligt för truckföraren att snabbt se var paketen finns samt instruktioner för nästa arbetsmoment. 

Appen stöder alla huvudfunktioner i samband med lagerhantering och hantering av paket: överföringar i lagerområden, hantering av materialflöden på produktionslinjer, paketleveranser, lossning och lastning samt registrering och överföring av inkommande paket till lagerområdet eller produktionen.

Appen stöder till exempel leverans av färdiga produkter, så att de paket som ingår i beställningen enkelt kan samlas in, lastas på trucken och markeras som levererade direkt från Forklift-appen.

Läs mer!

Med Forklift-appen:

Upp till 50 % kostnadsbesparing i arbetstid

Effektivare användning av råmaterial från timmerlagret och mindre svinn

Sorteringsfel reduceras med 50–90 %

Prima Timber utökades användningen av Timber by Pinja med Forklift-app, som är avgörande för lagerhantering

Pinjas system har rationaliserat verksamheten i våra anläggningar och avsevärt minskat det manuella arbetet. Övergången till digitalisering och automatisering har förändrat vår verksamhet i grunden.

Joni Nousiainen, vd, Prima Timber Oy

Läs framgångsberättelsen

Kompatibel med

Den GPS-baserade Forklift-appen kan användas tillsammans med Pinjas Forest-, Timber– och Terminal-produkter och är även kompatibel med andra ERP-system på marknaden.

För många typer av behov

Appen finns i versioner för hantering av både paket och timmergårdar. Vi erbjuder även surfplattor i olika storlekar för uthyrning med rack.

Funktioner i Forklift-appen

Lagerhantering

Truckföraren kan snabbt se var paketen finns, så att hen inte behöver spendera tid på att leta efter dem. Det innebär att lagerhanteringen inte längre är så beroende av människor, eftersom paketens plats inte är beroende av någons minne. På samma sätt minskar driftskostnaderna för truckar genom att man slipper onödig körning. 

 • GPS-stödd app visar föraren var trucken och paketen befinner sig på en visuell kartbild
 • Paketen är färgkodade beroende på paketets ålder och hur brådskande det är
 • Appen kan föreslå lämpliga lagringsplatser för paket, vilket påskyndar förarens arbete och håller lagerinformationen uppdaterad
 • Med hjälp av sökfunktionen kan föraren enkelt hitta till exempel liknande produkter som uppfyller vissa sökkriterier och paket som hör till samma leverans eller produktionsparti

Produktionen

Appens visuella gränssnitt gör att föraren kan se både lagringsutrymmena och de paket som anländer till och lämnar produktionslinjen samtidigt. Detta ger föraren en tydlig bild av helheten: vad som produceras och vilka råvaror som behövs från lagret för att undvika avbrott i produktionen.

 • Appen visar föraren var den efterfrågade råvaran finns, hur mycket som behövs och hur mycket som finns tillgängligt i ett visst lagerutrymme
 • Paketen är försedda med färgkoder för olika produktionssteg 
 • Föraren kan se var de färdiga paketen finns och kan flytta dem till rätt plats i lagret

Leveranser

Föraren kan snabbt se vilka leveranser som behöver bearbetas härnäst och vilka paket som ingår i leveransen. Appen effektiviserar också förberedelserna för utgående laster före leverans.

 • Föraren ser i appen när olika leveranser ska skickas och var paketen för leveransen finns
 • Leveranserna blir ännu snabbare när föraren kan skriva ut de nödvändiga fraktsedlarna direkt i truckhytten och samtidigt bekräfta att leveransen har skickats

Hantering av timmergården

En särskild app finns tillgänglig för hantering av rundvirke på timmergården. Appen visar hur fyllda timmersorteringsfacken och lagringsutrymmena är och hjälper dig att flytta timmerstockarna till rätt lagringsutrymme och rätt såglinje. Appen ger en snabb överblick över timmergårdens lagringsutrymmen, timmersorteringsfickor och sågverkens råvarumängder.

 • Föraren kan se timmerkategorin för varje fack i appen och hur många timmerstockar som finns i det facket
 • Dessutom visar appen föraren att ta stockar av varje stockkategori till rätt plats och förhindrar att stockar lossas på fel plats
 • Dessutom visar appen föraren hur timmer från varje timmerkategori ska transporteras till rätt plats och förhindrar att timmer lastas av på fel plats
 • Arbete på timmergården blir effektivare och minskar felen med upp till 90 %

Läs framgångsberättelsen:

Prima Timber

Prima Timber, som är specialiserat på vidareförädling av sågade trävaror, använder Timber by Pinja-systemet och dess truckmodul i sin verksamhet.…