Prima Timber

Prima Timber, som är specialiserat på vidareförädling av sågade trävaror, använder Timber by Pinja-systemet och dess truckmodul i sin verksamhet. Lösningen har avsevärt minskat det manuella arbetet och rationaliserat informationsflödet både inom och mellan företagets anläggningar.

Om samarbetet i korthet

Beslut att satsa på digitalisering

Prima Timber tog ett avgörande beslut 2018 att satsa på digitalisering och automatisering av verksamheten. En viktig del i genomförandet av beslutet var att byta till ett gemensamt verksamhetsstyrningssystem – i utgångsläget använde man tre system i de två produktionsanläggningarna.

Timber by Pinja tas i bruk i hela Prima Timber

Prima Timber jämförde olika systemlösningar och blev övertygade av fördelarna och mångsidigheten i Timber by Pinja-systemet. Man hade också goda erfarenheter från företagets hyvleri, där systemet redan användes. Timber by Pinja började användas på hela företaget i slutet av 2020.

Timber by Pinja + Forklift-app bär mot framtiden

Våren 2021 infördes Timber by Pinja även i Forklift-appen som är av central betydelse för lagerhanteringen, och genom Pinjas HaaS-tjänst fick Prima Timber även tillgång till truckarnas datorplattor. Nu servar helhetslösningen all personal på företaget och systemets skalbarhet är en stor fördel med tanke på företagets framtid och eventuella nya anläggningar.

Pinjas system har rationaliserat verksamheten i våra anläggningar och avsevärt minskat det manuella arbetet. Övergången till digitalisering och automatisering har förändrat vår verksamhet i grunden.

Joni Nousiainen, vd, Prima Timber Oy

Forklift-appen effektiviserar förflyttningen av paket

För familjeföretaget Prima Timber, som ingår i Iivari Mononen Oy-koncernen, blev 2018 en vändpunkt. Företaget som var specialiserat på tryckimpregnering breddade då verksamheten genom ett företagsförvärv till att även omfatta hyvling. Samtidigt beslutade man att rationalisera verksamheten med utökad digitalisering och att överföra verksamhetsstyrningen i hela företaget till ett enda system.

– I början hade vi två produktionsanläggningar, som använde sammanlagt tre olika system för att styra verksamheten. Vi insåg att alla funktioner och hela orderstocken måste samlas under samma tak. Vi jämförde olika alternativ och fann att Pinjas lösning var den bästa. I hyvleriet använde vi redan Timber by Pinja och erfarenheterna därifrån stödde detta beslut, säger Prima Timbers vd Joni Nousiainen.

Efter beslutet fortsatte harmoniseringsprojektet och utbyggnaden av digitaliseringen i etapper och i oktober 2020 gick hela företaget över till Timber by Pinja-systemet. I den andra vågen våren 2021 tog man även in en Forklift-app som effektiviserar lagerhanteringen och som har visat sig vara ett centralt och viktigt verktyg. Forklift-appen har ett lättanvänt grafiskt användargränssnitt som är utformat specifikt för truckar.

Den GPS-baserade programvaran som används med en datorplatta i truckens hytt möjliggör bland annat att Prima Timber kan markera paketens fysiska placering för senare kontroll. På så sätt är paketens placering inte bara avhängigt av förarnas minne, och personberoendet i lagerhanteringen minskar. Det blir enklare och snabbare att flytta paketen när förarna inte behöver åka runt och leta efter dem. Det minskade körbehovet minskar också truckarnas driftkostnader.

– Idrifttagningen av truckterminalen var förstås en utmaning för oss, eftersom arbetsmomenten fortfarande är många, speciellt på impregneringssidan. Men vi antog utmaningarna och arbetade även internt med att lösa dem. Vårt ERP-team samarbetade med Pinja och gav feedback i olika skeden av implementeringen. Nu har vi ett fungerande system i bruk, säger Nousiainen

Samtidigt har antalet misstag minskat, eftersom till exempel batchnummer inte längre behöver skrivas in för hand i olika arbetsmoment. Speciellt under den mest hektiska tiden har automatiseringen en stor inverkan på arbetstiden, jag skulle säga att enbart denna förändring sparar in cirka 30–60 minuters arbetstid varje dag.

Joni Nousiainen, vd, Prima Timber Oy

Rationell lagerhantering kräver ett rationellt informationsflöde

Prima Timber använder Pinjas systemlösning genom hela sin logistikkedja. Virket i Prima Timbers produktionsanläggningar kommer från ansvarsfulla skogsägare och skogar som vuxit i ett nordligt klimat, och råvarorna hanteras i systemet direkt efter mottagandet.

I produktionen sköter systemet överföringen av råvaror och färdiga produkter till och från produktionslinjen, både i hyvleriet och impregneringsverket. Lösningen har även möjliggjort lagerhantering i realtid och bekväma interna paketöverföringar mellan verksamhetsställena. Dessutom stödjer systemet utskick av färdiga produkter så att de paket som behövs för varje beställning bekvämt kan hämtas ut, lastas på gaffeltruck och märkas som levererade direkt i Forklift-appen.

– Pinjas system har effektiviserat driften i våra anläggningar och avsevärt minskat mängden manuellt arbete. Övergången till digitalisering och automatisering har förändrat vår verksamhet i grunden. Samtidigt har antalet misstag minskat, eftersom till exempel batchnummer inte längre behöver skrivas in för hand i olika arbetsmoment. Speciellt under den mest hektiska tiden har automatiseringen en stor inverkan på arbetstiden, jag skulle säga att enbart denna förändring sparar in cirka 30–60 minuters arbetstid varje dag, säger Nousiainen.

Ett viktigt delområde är också informationsflödet mellan olika funktioner. Företaget kan nu enkelt allokera enskilda virkespaket till specifika försäljningar. Systemet möjliggör även sökfunktioner med flera sökkriterier, till exempel bestämda virkesdimensioner. På så sätt vet man direkt var en vara i en viss storlek finns i lagret.

Eftersom Prima Timber använder Pinjas mjukvarulösning i så stor utsträckning har samarbetet mellan företagen varit tätt och det har också varit givande för Pinja.

– Det har verkligen varit trevligt att jobba med Prima Timber, eftersom vi har samlats kring ett genuint behov och det har varit ett bra utbyte av utvecklande kommentarer och feedback från båda håll. Jag uppskattar mycket att Prima Timber är en aktiv part själva och att de vågar introducera nya funktioner. De vill helt klart utveckla sin verksamhet, konstaterar Pinjas kundchef Ilkka Suhonen.

Även Prima Timber är medvetet om företagets positiva utveckling och inriktning mot framtiden. Att Pinjas system kan dupliceras och användas på flera verksamhetsställen sågs också som ett plus i systemupphandlingen.

– Under åren har det hänt mycket och vi har mött allvarliga motgångar både på Prima Timber och på koncernnivå. Det har krävt mycket mod och stora förändringar. De senaste åren har vi till exempel levt igenom två galna coronaår, och även 2022 var utmanande. Det är inbyggt i vårt DNA att vi aldrig ligger still när det blåser. Vi har alltid blicken riktad framåt, säger Nousiainen.

Bilder: Salla Seeslahti

Prima Timber i ett nötskal

2018 togs ett medvetet beslut att öka digitaliseringen i verksamheten

100 000 m3+ virke vidarebehandlades med Timber by Pinja (2021)

2003 året då PrimaTimber grundades – 20 år av prima virke

Kolla in tjänsterna i framgångsberättelse:

Timber by Pinja

Med hjälp av de integrerade programmodulerna i Timber by Pinja blir hela verksamhetsstyrningen av såg- och träbearbetning smidig, exakt och modern.

Våra kunders erfarenheter

Eriwood – ökad effektivitet med Pinja

Den svenska trävarugrossisten Eriwood sökte ett pålitligt och långvarigt affärssystem för att säkerställa och öka sin konkurrenskraft. Företagets hela försäljningsprocess…

Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ är ett Estlandsbaserat företag som specialiserar sig på träbearbetning och produktion av sågat virke från barrträdsstockar. Sedan…

Ingarp Träskydd – resurser för att möta växande efterfrågan

Ingarp Träskydd är ett träskyddsföretag med fokus på behandling av träprodukter. I och med att företaget började använda Timber by…