A-Katsastus

Det finns många aktörer inom besiktningsbranschen i Finland, och de flesta använder besiktningssystemet Muster by Pinja.

Det är också roligt att Pinja ger oss insikter och idéer för utvecklingsarbete även från andra branscher. Det gör att utvecklingsarbetet blir kostnadseffektivt.

Heikki Haapakallio, besiktningssystemchef, A-Katsastus

Utmaning: Replacing an outdated vehicle inspection system

Det inspektionssystem som A-Katsastus tidigare använt började nå gränsen för sin tekniska livslängd. Det gick inte längre att lägga till funktioner som var viktiga för verksamheten, och systemet blev jobbigt att underhålla även på andra sätt. Det var dags att hitta en ny lösning, och Pinja valdes som leverantör.

– Vi gjorde en omfattande kartläggning för att hitta en ny systempartner. Kartläggningen visade att Pinja sedan tidigare hade betydande erfarenhet och förståelse av anbudsgivarna och en teknologi som hjälper oss att anpassa systemet på ett kostnadseffektivt efter till våra behov. Vårt eget arbete med kravdefinition och planering av implementeringen hade varit mycket mer omfattande om Pinja inte hade haft Muster-systemet som grund för anpassningen, säger Marko Syrjälä, IT-chef på A-Katsastus.

Lösning: Det mångsidiga besiktningssystemet används även i Sverige

Det nya och välstrukturerade systemet har lovordats av sina användare. Systemet utvecklas ständigt när nya behov och möjligheter uppstår. A-Katsastus använder besiktningssystemet inte bara för fordonsbesiktningar, inspektioner och kassafunktioner utan även för rapporter av olika slag. Omfattande integrationer med andra nödvändiga informationssystem har byggts in i systemet.

– För oss är det även viktigt att kunna bygga våra egna, anpassade besiktningsversioner för frivilliga besiktningar i systemet, säger Heikki Haapakallio, besiktningssystemchef på A-Katsastus.

Pinja implementerade också besiktningssystemet för A-Katsastus i Sverige.

– Sverige hade ett eget system som liknade det finska och som byggde på samma teknik. Det var dock inte möjligt att direkt använda det nya finsktillverkade systemet, eftersom lagstiftningen och verksamheten i Sverige är lite annorlunda. Men Pinja tog energiskt itu med utmaningarna och implementeringen av systemet slutfördes framgångsrikt även i grannlandet, berättar Haapakallio.

Pinja har bra processer och bra planering

När man bygger en så stor och komplex enhet har projektledningen särskilt stor betydelse. Det är viktigt att det råder ett ömsesidigt förtroende i samarbetet, att informationen flyter och att tidtabellerna håller.

– Vi har varit nöjda med det hos Pinja. Pinja har lett projektet på ett fast och beslutsamt sätt både på operativ och taktisk nivå. Vi har hela tiden haft en bra kultur av samarbete och kontinuerlig utveckling, säger Syrjälä.

– För oss är Pinja en lätt partner att samarbeta med. Deras historia på besiktningssidan märks bland annat genom en bred teknisk förståelse. Vi behöver inte förklara varenda sak från början. Det är också roligt att Pinja ger oss insikter och idéer för utvecklingsarbete även från andra branscher. Det gör att utvecklingsarbetet blir kostnadseffektivt. De kan ställa de rätta frågorna som gör att vi snabbt kan uppnå samförstånd, tillägger Haapakallio.

Tillit är kärnan i allt

Det finns många aktörer inom besiktningsbranschen i Finland, och de flesta använder besiktningssystemet Pinja Muster. Man skulle kunna tro att Pinjas samtidiga kundrelation med konkurrenterna skulle orsaka problem.

– Jag tycker att Pinja har en bra verksamhetsmodell. Trots att vi vet att de också hjälper andra aktörer i branschen har vi en mycket förtroendefull relation. Teamen är uppbyggda så att vissa personer är ansvariga för våra företagsspecifika aktiviteter, och för mer allmänna frågor finns andra utsedda personer. Vi kan lita på att informationen inte når konkurrenterna via Pinja, säger Syrjälä.

A-Katsastus är också nöjda med den proaktiva och öppna kommunikationen.

– Vi får reda på saker som vi inte själva har kommit på. De lyssnar också på våra behov och vi funderar tillsammans på vilka saker vi ska utveckla, hur och i vilken ordning. Även om det förstås då och då uppstår utmaningar i så stora och långsiktiga projekt har samarbetet med Pinja varit smidigt på alla sätt, sammanfattar Syrjälä.

A-Katsastus i ett nötskal

100+ År i branschen

cirka 150 Inspektionsstationer

700 000 Periodiska besiktningar

880+ Anställda

69 mn Omsättning (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Muster by Pinja

Besiktningssystem – tidsbokning för besiktningar, mätresultat, kassafunktioner och rapporter.

Andra framgångsberättelser

Carspect

Kundnärhet är centralt för företagets verksamhet, och för att uppnå det har man bland annat infört Muster by Pinja, ett…