Ekokymppi

Att ha kontroll över materialflödena blev extra viktigt för Ekokymppi, samkommun för avfallshantering när avfallslagen förnyades. Lösningen på utmaningen var Flow by Pinja.

Samarbetet i korthet

Nära samarbete från första början

Samarbetet startade hösten 2020 och Ekokymppi har också varit involverat i utvecklingen av Flow ända från designstadiet.

Mobil vägning och elektroniska transportdokument ökar effektiviteten i verksamheten

Mobil vägning i Flow snabbar upp förarens arbete och elektroniska transportdokument garanterar korrekt och spårbar rapportering.

Exakt information som stöd för beslutsfattandet

Utöver system för styrning och rapportering av materialflöden har Pinja även tagit fram en Power BI-lösning, som har blivit ett viktigt verktyg för kunskapsbaserad ledning.

Den förändring som den förnyade avfallslagen medför är så stor och berör så många att vi vill genomföra den tillsammans med alla våra centrala partners. Pinja är definitivt en av dem.

Marjut Kinnunen, kundtjänstchef på Ekokymppi

Reformen av avfallslagen som en katalysator för utveckling

Ekokymppis uppdrag är att erbjuda invånarna i sitt verksamhetsområde en ren, bekväm, säker och hälsosam livsmiljö. Det har förbundit sig att främja hållbar utveckling, vilket återspeglas i all verksamhet. Om ansvarstagandet vittnar bland annat moderna och innovativa arbetssätt, kontinuerlig kompetensutveckling samt flexibilitet och öppenhet mot kunder och partners.

Den omfattande reformen av avfallslagen, som trädde i kraft stegvis från juli 2021, har varit den största förändringen i Ekokymppis historia. I kommunalförbundet var omvälvningen störst inom avfallstransporter och krävde en omprövning av hela verksamheten. I och med reformen antog Ekokymppi våren 2022 en ny slogan “Bäst tillsammans”, som syftar till att betona betydelsen av alla länkar i kedjan.

– Den förändring som reformen av avfallslagen medför är så stor och berör så många att vi vill genomföra den tillsammans med alla våra centrala partners. Pinja är definitivt en av dem, säger Ekokymppis kundtjänstchef Marjut Kinnunen.

Ekokymppi hade identifierat ett behov av att automatisera verksamheten, och speciellt det föråldrade vågsystemet behövde uppdateras. Även personalförändringar gjorde att systemet behövde förnyas. Samarbetet med Pinja startade hösten 2020 och Ekokymppi har från första början deltagit aktivt och påverkat utvecklingen av Flow by Pinja och har även delat med sig av sina erfarenheter av cirkulär ekonomi till Pinja. Flow erbjöd Ekokymppi de nödvändiga funktionerna för smidig materialflödeshantering, såsom mottagningssystem, mobil vägning och rapporterings- och lagerfunktioner.

Flow by Pinja togs i bruk i etapper; mobil vägning startade i början av 2022 då det enligt avfallslagen började krävas ett elektroniskt transportdokument för transport av vissa typer av avfall. Nu görs cirka 70 procent av vägningarna mobilt, vilket snabbar upp förarens arbete då han eller hon inte längre behöver gå ur bilen. Även pappershanteringen har minskat avsevärt.

– Det elektroniska vägningscertifikatet förbättrar noggrannheten och spårbarheten och ligger i linje med hållbar utveckling, vilket är viktigt i den här branschen, konstaterar Teija Korhonen, servicemedarbetare på Ekokymppi.

Ekokymppi använder Flow by Pinja i avfallscentralen och det elektroniska transportdokumentet används på åtta sorteringsstationer. Det elektroniska transportdokumentet är också ett stöd för den interna verksamheten och underlättar hanteringen av sorteringsstationernas materialflöden på många sätt. Operatören av stationen kan till exempel beställa transport till lastkajen i förväg och beställningarna kan övervakas i systemet. På så sätt är det lätt för Ekokymppi att följa upp hur avtalen med avfallsstationerna fungerar.

Kontroll över materialflödena genom samarbete

Samarbetet har varit givande för båda parter. Pinja hade gedigen erfarenhet av cirkulära lösningar från tidigare och kunde erbjuda inte bara ett dedikerat team och en pålitlig produkt, utan även ett brett utbud av tjänster, som den mångsidiga aktör det är. De har hjälpt till snabbt i akuta situationer och alla utmaningar har lösts tillsammans. Ekokymppi å sin sida har tillfört stark branschkunskap och sin långa erfarenhet till utvecklingsarbetet.

– Samarbetet har varit väldigt bra. Ekokymppis kontaktpersoner har en enorm yrkeskunskap och stor förståelse för programvarusidan vilket har gjort att det gemensamma utvecklingsarbetet har gått utan komplikationer, säger den ansvarige produktägaren Jukka Heikkinen i Pinjas Flow-team.

– Upphandlingen och implementeringen gick väldigt bra. Som piloter kände vi att man lyssnade på oss, bekräftar Ekokymppis Marjut Kinnunen.

Nu är systemet klart förutom de sista integrationerna, men planen är att vidareutveckla paketet. Vid sidan av Flow har även rapporteringslösningen Power BI, som introducerades hösten 2022 för att stödja effektiv kunskapsbaserad ledning också visat sig vara ett viktigt verktyg. Det har varit ett trevligt sätt att arbeta för båda parter och kan säkert ge upphov till nya samarbetsmönster i framtiden.

Ekokymppi i ett nötskal

ca 80 000 invånare i verksamhetsområdet

97–98 % av det mottagna avfallet återvinns

60 % av det mottagna avfallet utgörs av kommunalt avfall

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser:

Flow by Pinja

Flow förenar människor, system, lönsamhet och data inom cirkulär ekonomi – mycket mer än ett vågsystem.

Kunskapsbaserad ledning och business intelligence

När du letar efter en förstklassig business intelligence-partner för din dagliga datahantering hjälper vi på Pinja dig att se till att de data ni har omvandlas till produktiva åtgärder i din organisation, nu och i framtiden.