Elektroniskt transportdokument

Modern transporthantering och rapportering med hjälp av elektroniska transportdokument

Elektronisk transportdokumenttjänst på en bärbar datorskärm

Det elektroniska transportdokumentet hjälper dig att uppfylla skyldigheterna i avfallslagen och underlätta transporthantering och rapportering

Funderar du mycket på avfallslagen och alla skyldigheter den medför? Informationen i transportdokumenten måste föras över elektroniskt till det nationella transpordokumentregistret på Finlands miljöcentral (SYKE). Om du har transportdokument i pappersform måste alla uppgifter föras in manuellt i registret, vilket tar mycket tid, ökar risken för mänskliga misstag och ökar kostnaderna. Men med ett elektroniskt transportdokument kan dataöverföringen automatiseras.

Elektroniska transportdokument är ett första steg mot en effektivare tidsanvändning, och det har fördelar som går mycket längre än enbart avfallsrapporteringen. Den digitala molntjänsten för hela din transporthantering och rapportering in i den moderna tiden!

Blogg: Elektroniska transportdokument förbättrar hanteringen och rapporteringen av transporter

Med hjälp av elektroniska transportdokument kan du:

Underlätta transporthanteringen och minimera mänskliga misstag längs vägen

Öka effektiviteten i ditt företag och intensifiera samarbetet mellan de olika parterna i leveranskedjan

Ta fram rapporter för många olika användningsområden och övervaka materialflöden i realtid

Få konkreta fördelar för transporthantering och förarnas dagliga arbete

Med elektroniska transportdokument blir informationsflödet mellan alla parter i transporten effektivare och transporhanteringen underlättas. Körningarna kan organiseras bekvämt utan pappersarbete eller telefonsamtal. Informationen når både avsändaren och mottagaren på en gång när godset lastas och transportdokumentet skapas. De olika parterna i kedjan har enkel åtkomst till transportdokumentet via en PDF-länk.

Elektroniska transportdokument – eller elektroniska fraktsedlar – medför också en stor lättnad i förarnas vardag. Förarna behöver inte längre hålla på med transportdokument på papper, utan de kan fylla i dem helt mobilt. Även alla kvitton och underskrifter samlas in enkelt med hjälp av det elektroniska transportdokumentet.

Förarna får en tydlig överblick över sina arbetsuppgifter och kan komplettera informationen direkt från bilen. Om föraren får mer arbete, om det sker förändringar i transporten eller om det kommer in en reklamation i leveranskedjan vidarebefordras informationen i realtid.

Ta kontakt!

1 Informationsflödet mellan parterna blir effektivare och körningarna lättare att planera

2 Informationen når både avsändaren och mottagaren på en gång när godset lastas och transportdokumentet skapas

3 Förarna behöver inte längre hålla på med transportdokument på papper

4 Förarna får en överblick över alla sina arbetsuppgifter och kan fylla i informationen direkt i bilen

Smidigare rapportering enligt den nya avfallslagen och för den dagliga verksamheten med hjälp av elektroniska transportdokument

Den finska avfallslagen har krävt transportdokument för transporter av visst avfall sedan 2012. Myndigheten kräver också att transportdokumenten lagras i tre år. Förutom myndighetsrapportering har branschens aktörer även stora behov av rapportering och databehandling internt på företaget.

Att ställa samman rapportdata från separata excel-ark eller pappersdokument tar mycket tid. Dokumenten kan ligga på olika ställen, ofta finns det inga säkerhetskopior och blandningen av olika handstilar gör att det kan vara svårt att läsa och tolka pappersdokument korrekt. Behöver den dagliga rapporteringen och informationshanteringen verkligen vara så besvärlig?

Med elektroniska transportdokument slipper du oroa dig för försvunna papper och inexakta uppgifter. All nödvändig information, såsom händelser i leveranskedjan eller officiell lastinformation inklusive EWC-koder, kan enkelt spåras och verifieras, till exempel vid en myndighetsinspektion.

Läs mer om Pinjas elektroniskt transportdokument

1 Baserat på uppgifterna i de elektroniska överföringsdokumenten kan rapporter genereras snabbt för många ändamål

2 Rapporter kan skapas till exempel per lastplats eller förare

3 Elektroniska transportdokument gör arkiveringen enkel, eftersom uppgifterna lagras direkt i molnet

4 Risken för mänskliga misstag minskar när informationen finns i ett tydligt elektroniskt format

Pinjas elektroniska transportdokument är en molntjänst som tar transportdokumenten till nutiden

Pinjas lättanvända elektroniska transportdokumenttjänst har utvecklats tillsammans med användarna med tanke på både förarnas och administratörernas behov. Tjänsten är webbaserad och anpassad till olika terminalutrustning, från smartphone till dator och surfplatta. Det är lätt för förarna att använda transportdokumentet på destinationen och på vägen.

Pinjas elektroniska transportdokumenttjänst kan integreras i Flow by Pinja och Once by Pinja -systemen eller så kan det användas som en helt oberoende tjänst.

Pinjas elektroniska transportdokument uppfyller myndigheternas krav och erbjuder möjligheter till smidigare rapportering för många olika ändamål. Elektroniska transportdokument effektiviserar även informationsflödet mellan alla parter i transportkedjan, då informationen är tillgänglig i realtid för alla parter.

elektroniskt transportsdokument mobilvy

Pinjas elektroniska transportdokument sparar arbetstid och gör vardagen lättare

Slipp onödiga papper och Excel-ark

Du kan ta ut rapporterna direkt från databasen. Så säg adjö till transportdokument på papper, mappar, arkiv och hopplöst letande efter information.

All information är säker i molntjänsten

Transportdokumenten sparas i molntjänsten och lagras under de tre år som lagen kräver.

Bekväm tillgång till information

Alla digitala dokument är lätta att komma åt senare vid behov, till exempel för myndigheter eller fakturering.

Smidig dataöverföring mellan olika system

Data från transportdokumenten överförs automatiskt via moderna gränssnitt till de olika systemen. Även dataöverföringen till miljöministeriets register över transportdokument går lekande lätt.

Enkel integration med Flow by Pinja och Once by Pinja

Till exempel vägningsresultat från Flow by Pinja– och Once by Pinja-systemen får du helt utan något manuellt arbete.

Mångsidig hjälpare i vardagen

Pinjas elektroniska transportdokument underlättar förarnas vardag. Systemet är flexibelt – lasten kan till exempel fördelas på flera fraktsedlar och dokumenten är lätt åtkomliga för alla parter.

Plattformsoberoende och snabbt att installera

Elektroniska transportdokument kan användas både på smartphone, surfplatta och dator. Det krävs ingen separat app för att börja använda tjänsten, vilket underlättar framför allt för förarna.

Beställ tjänsten för elektroniska överföringsdokument

Tjänsten omfattar följande funktioner:

  • Fungerar på både telefon och dator
  • Automatisk rapportering till myndigheterna
  • Skapa uppgifter för framtiden
  • Sammanställning och rapportering av överföringsdokument (.csv)

Priser från:

  • Startavgift: 299 EUR
  • SaaS-tjänstavgift: 49 EUR/månad (inkluderar 2 användarkonton)

Förfråga om skräddarsydda offerter för större användarantal!

Våra kunder är t.ex:

Nyheter om ämnet

Puhas Oy effektiviserar hanteringen av materialflöden med Pinja systemet

Det viktigaste målet för digitaliseringsprojektet var att uppdatera systemen. Dessutom ville man övergå till att använda elektroniska transportdokument.

Ekokymppi automatiserar sina processer för materialflödeshantering med Flow by Pinja

Den första tjänsten som testas internt är Pinjas transpordokumenttjänst.

Kierto Ympäristöpalvelut anskaffning av Flow by Pinja påskyndades av den kommande avfallslagen

Ett av de viktigaste anskaffningsmålen är möjligheten att använda elektroniska transportdokument.

Envor Group förbättrar materialflödeshantering med Flow by Pinja-systemet

Diskussionerna för den närmaste framtiden kommer att handla om införandet av elektroniska transportdokument samt uppdatering av terminaler till mobila terminaler för kontraktsförare och entreprenörer.