Koskisen

Koskisen är en föregångare inom sågverks- och kartongindustrin och har erbjudit tjänster inom träbearbetning och skogsskötsel i över hundra år. Koskisen använder Pinjas system i sin skogsförvaltning, vilket har effektiviserat företagets skogsförvaltningstjänster och gjort processerna betydligt smidigare.

Samarbetet i korthet

Söker en modern lösning

Koskisen ville hitta ett sätt att modernisera skogsskötseln och samtidigt förbättra effektiviteten och hållbarheten i verksamheten.

Pinjas skogsskötsel togs över av skogsbrukstjänster

Den lösning som valdes var Pinjas modul för modern skogsskötsel, som introducerades i början av 2022 som en del av systemet Forest by Pinja. Systemet gjorde det möjligt för Koskisen att effektivisera skogsskötseln och kommunikation, vilket gjorde livet enklare för företagets egna experter och entreprenörer.

Tillsammans tar vi lösningen vidare

Tillsammans kommer vi att fortsätta att utveckla lösningen, både med hjälp av Koskisens experter och entreprenörer och Pinjas utvecklare.

Tack vare Pinjas lösning kan vi säkerställa att informationen om arbetsplatserna är uppdaterad och att arbetsförhållandena är trygga, samt att vi kan informera om riskfyllda situationer i förväg, där det är möjligt.

Henni Vahto, Koskisens utvecklingschef

Hållbart arbete för framtidens skogar

Koskisens skogsskötseltjänster, som omfattar ett stort nätverk av olika experter och aktörer, behöver stödjas av ett modernt system. Därför letade kunden efter en ny typ av teknik för att effektivisera och digitalisera sina skogsskötselprocesser.

Eftersom Koskisen redan använde Pinjas ERP-system Forest by Pinja var Pinjas lösning för skogsskötsel ett naturligt val.

”Vi hade ett stort behov av att förnya vårt skogsskötselsystem, eftersom den tidigare lösningen inte längre uppfyllde våra behov när det gäller hållbarhet och effektivitet”, säger Henni Vahto, utvecklingschef på Koskisen.

För Koskisen innebär hållbart skogsbruk att arbeta för framtidens skogar, och företaget vill säkerställa att även i fortsättningen kommer vi att ha välmående skogar och skogsindustri.

”Vi vill säkerställa att Finland även i fortsättningen har en välmående skog och skogsindustri tack vare våra egna åtgärder. Skogsskötseln lösningen är ett verktyg i arbetet och för att nå våra tillhörande mål”, säger Vahto.

Med hjälp av Pinjas lösning kan skogsbruket skötas effektivt och kontrollerat

Pinjas lösning har medfört fördelar, särskilt när det gäller den totala effektiviteten. Koskisen använder skogskötsellösningen bland annat för att göra offerter och avtal om skogsvård, för arbetsledning och överföring av information från fältet. Verksamheten hanterar i praktiken alla Koskisens skogskötseltjänster.

Lösningen har på många sätt effektiviserat arbetsledning, informationsflöde och hållbart skogsbruk inom Koskisen. Ur kundernas synvinkel är lösningen mycket enkel att använda och den ger dem all information de behöver på ett och samma ställe. I en applikation som är webbaserad läses informationen av förmedlas i båda riktningarna, detta kräver inte att användarna navigerar mellan olika delar av informationen, till skillnad från många ERP-system.

”Pinjas lösning inom skogsskötsel är ett modernt sätt för oss att utföra vårt arbete, och användarna tycker att det är ett mycket lättanvänt verktyg”, säger Vahto.

Arbetssäkerheten är också en viktig fråga för Koskisen och mycket arbete läggs ner på den. Pinjas lösning hjälper kunden och deras entreprenörer att skapa trygga arbetsförhållanden på arbetsplatsen. ”Tack vare Pinjas lösning kan vi säkerställa att informationen om arbetsplatserna är uppdaterad och att arbetsförhållandena är trygga, samt att vi kan informera om riskfyllda situationer i förväg, där det är möjligt”, bekräftar Vahto.

En smidig implementering och ett starkt samarbete med Pinja

Enligt Vahto gick införandet av produkten bra, även om vissa utmaningar inte kunde undvikas. Tidpunkten för lanseringen var något utmanande, eftersom vintern inte är en lämplig tidpunkt för att lansera en ny produkt ur skogsskötselperspektiv, och det visade sig att tidtabellen var väldigt kort.

Tack vare ett starkt samarbete kunde man dock övervinna tidsmässiga utmaningar i implementeringen av lösningen, och produkten i sig bidrog till en smidig start.När produkten lanserades var beredskapsnivån mycket hög”, säger Vahto och berömmer Pinjas branschexpertis. ”Pinja hade bra utvecklare ombord och en stark förståelse för vad vi gör på praktisk nivå.”

Samarbetet har fungerat i båda riktningarna inom projektet och har omfattat aktiva diskussioner med Koskisens övriga berörda aktörer. Inom plåtindustrisidan använder Koskisen produktionsövervakningssystem Gema by Pinja.

”Ett gediget samarbete har gjort projektet till en framgång”, säger Juha Valkola, affärschef för Pinjas skogsbruksverksamhet. “Vi har haft ett nära samarbete i utvecklingen av modulen och har diskuterat Koskisens behov på fältet.”

Koskisens samarbete med Pinja kommer att fortsätta och syftet är att förbättra arbetsflödet inom skogsskötseln, till exempel spårbarheten vid avverkning av timmer. ”Teknologin inom vår bransch utvecklas ständigt, och naturligtvis vill vi utvecklas i takt med omgivningen”, avslutar Vahto.

Bild: Koskisen

Koskisen i korthet

100+ årigt specialistföretag inom träbearbetning

900~ anställda inom de olika affärsenheterna

1 million träd levereras och planteras av Koskisen varje år

Kolla in framgångssagans tjänster

Forest by Pinja

Det modulära ERP-systemet är utvecklat för hantering av virkesanskaffning, avverkning och logistik och har många funktioner som underlättar de dagliga rutinerna, inklusive kartor och spårning av virkets ursprung.

Våra kunders erfarenheter

FM Timber

FM Timber Oy är en sågverkskoncern som grundades 1997 och tillverkar sågvaror av gran och furu. Företaget grundades av två…

Metsäenergia

Metsäenergia Oy är ett snabbväxande företag inom energivirkesbranschen. Företaget köper och säljer vidare energivirke samt sköter unga skogar för tillväxt.…