Västra Nylands räddningsverk

Novi by Pinja maintenance system has brought efficiency, transparency, and support for asset lifecycle management to the Western Uusimaa Rescue Department.

Om samarbetet i korthet

Behovet av effektiv och fungerande underhåll är stort

Miljön som räddningsverket verkar i är unik och behovet av underhåll är stort eftersom utrustningen, inklusive räddnings- och utryckningsfordon, båtar och annan utrustning, är stor till antalet och kräver konstant underhåll.

Novi är en central verktyg för planering och uppföljning av underhåll

Systemet stöder organisationens mål att upprätthålla och hantera utrustning samt säkerställa prestanda och beredskap även i extraordinära situationer. Årligen görs över 2600 felanmälningar och arbetsförfrågningar i Novi.

Underhåll hanteras genom livscykelhantering av tillgångar

En av Novis betydande fördelar är det stöd det erbjuder för underhållens tillgångshanteringens livscykel. Målet är att optimera tillgångens värde och prestanda under hela livscykeln. Denna metod främjar effektiv användning av resurser samt minimerar miljöpåverkan.

Vi uppskattar systemets användarvänlighet, särskilt för mobilt arbete. Det webbläsarbaserade och visuella användargränssnittet har varit avgörande för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte. Novi har hjälpt oss att vara effektiva och säkra.

Jyrki Lehtonen, Teknisk chef, Västra Nylands räddningsverk

Exceptionell driftsmiljö utmanar underhållet

Västra Nylands räddningsverk ansvarar för medborgarnas, företagens och samhällenas säkerhet i tio kommuner. Uppgifterna består bland annat i att förebygga olyckor, förbättra kommunernas och invånarnas beredskap i händelse av olyckor samt att tillhandahålla räddningstjänst och första hjälpen.

Förutom det dagliga underhållet måste räddningstjänsterna vara beredda att tillhandahålla tjänster även i händelse av långvariga störningar och nödsituationer.

Novi-systemets funktionalitet och kompatibilitet i de offentliga myndigheternas nätverksmiljö för säkerhet inom offentlig förvaltning (TUVE) har verifierats.

Oersättlig Novi

Jyrki Lehtonen, teknisk chef för Västra Nylands räddningsverk, kallar Novi ett oumbärligt verktyg för framgångsrikt underhåll.

– Framför allt investerar vi i underhållets förmåga att stödja och upprätthålla räddningstjänsternas beredskap för nödsituationer. I all operativ planering betonas förutseende och beredskap. Åtgärderna är utformade för att säkerställa att kritisk verksamhet kan fortsätta även i händelse av exceptionella omständigheter.

Enligt Lehtonen betonar man i det dagliga arbetet att det ska vara enkelt och smidigt att registrera meddelanden från användarna. Ett modernt Erp-lösningssystem är särskilt viktigt i arbetet. Västra Nylands räddningsverk sysselsätter ca 670 personer, och utöver dessa görs anmälningar även av de avtalsbrandkårer som finns i området. Varje år tar Novi emot mer än 2 600 felanmälningar och arbetsförfrågningar.

Men även det bästa system hjälper inte om det inte används aktivt eller om det inte görs tillräckligt med registreringar i det, säger Lehtonen. Systemet måste å andra sidan vara anpassningsbart så att t.ex. arbetsförfrågningar kan tilldelas en viss underhållsgrupp eller egna meddelanden kan filtreras och enkelt övervakas. Allt detta bidrar till en effektiv och smidig vardag.

– Vi använder de uppgifter som Novi levererar för grov- och finplanering samt uppföljning av vår verksamhet. Felanmälningar och arbetsförfrågningar samt pågående arbeten granskas och prioriteras vid våra morgon- och veckomöten, och genom detta får vi en ögonblicksbild i realtid av den övergripande underhållssituationen av utrustningen. Tack vare möjligheten att filtrera data och ett brett utbud av rapporter i systemet strävar vi efter att göra den mest relevanta informationen lättillgänglig och snabb.

Novi introducerades ursprungligen för underhåll av utrustningen, men användningen har utökats under åren till att även omfatta underhåll av kommunikation, IKT-utrustning och annan utrustning som kan tilldelas arbetsorder i systemet.

Underhåll hanteras genom livscykelhantering av tillgångar

Enligt Lehtonen är en av Novis främsta fördelar systemets stöd för hantering av underhållstillgångarnas livscykel. Förvaltning (Enterprise Asset Management) av företags tillgångar är en process som omfattar alla stadier av planering, förvärv, användning, underhåll och avyttring av en tillgång. Syftet är att optimera tillgångens värde och prestanda under hela dess livscykel. Tillvägagångssättet främjar en effektiv resursanvändning och innebär att miljöpåverkan minimeras.

Utrustningens skick och livscykelkostnader som finns samlade i systemet underlättar planeringen av framtida investeringar. Livslängden på räddningstjänstens utrustning är lång, ofta flera decennier, vilket innebär utmaningar när det gäller att optimera tidpunkten för ersättningsinvesteringar.

– Genom att hantera underhållstillgångarnas livscykel strävar vi efter att beskriva och visualisera när ersättningsinvesteringar är lämpliga. Planen för investeringen upprättas och uppdateras årligen för upp till 5 år framåt. Detta kräver planering samt information och data som samlats in tidigare för att stödja beslutsfattandet.

Säkerhet och effektivitet

Enligt Lehtonen har Västra Nylands räddningsverk lyckats göra Novi-systemet till ett centralt verktyg för planering och övervakning av den dagliga underhållsverksamheten. Systemet har visat sig vara inte bara ett effektivt underhållshanteringssystem, utan också ett hjälpmedel för långsiktig planering.

Skalbarheten, användarvänligheten och de kontinuerliga utvecklingsmöjligheterna gör Novi till en hållbar lösning för en mängd olika behov.

Vi uppskattar systemets användarvänlighet, särskilt för mobilt arbete. Installatörer använder mobila enheter för att hantera felrapporter och arbetsförfrågningar. Det webbläsarbaserade och visuella användargränssnittet har varit avgörande för att säkerställa ett effektivt informationsutbyte och en god förståelse för installatörernas arbetsbelastning. Novi har hjälpt oss att vara effektiva och säkra.

Länsi-Uusimaa Rescue Department i korthet

10 kommuner där räddningstjänsten och förstahjälpen ansvaras

+ 650 fast anställd personal

+ 1000 kontraktsbrandmän

+ 2600 felrapporter och arbetsbegäranden registrerade i Novi systemet årligen

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Novi – underhållssystem

Novi by Pinja är ett system för modern hantering och utveckling av förebyggande underhåll.

Våra kunders framgångsberättelser

Veolia

Veolia är ett av världens största miljöföretag och hjälper företag och offentliga förvaltningar att utnyttja sina resurser på bästa sätt.…

Valmet – en global ögonblicksbild av underhåll i USA och världen

Valmet North American Roll Services sju enheter införde underhållssystemet Novi by Pinja. Novi överträffade alla förväntningar.