Valmet - en global ögonblicksbild av underhåll i USA och världen

Valmet North American Roll Services sju enheter införde underhållssystemet Novi by Pinja. Novi överträffade alla förväntningar.

Kort om projektet

Mål

Målet är en gemensam lägesbild av underhållet på verksamhetsställena i Nordamerika och övriga platser runtom i världen.

Implementering

Implementeringsfasen löpte snabbt och smidigt.

Vilja att expandera

Önskemålet var att utöka användningen av Novi utanför Nordamerika.

Novis flexibilitet gör att det kan anpassas efter olika behov och användarkrav.

Scott Griscom, Systems Manager, Valmet Roll Service

Utmaning: Målet var en gemensam lägesbild av underhållet på verksamhetsställena i Nordamerika och övriga platser runtom i världen

”Vi hade undersökt flera andra underhållsprogram och var inte säkra på om Novi, som sticker ut från mängden, skulle tillgodose våra behov. Pinjas team utbildade oss och presenterade ett nytt tillvägagångssätt för att möta våra underhållsbehov. När vi hade infört Novi-systemet märkte vi hur begränsade de andra programmen i själva verket var, säger systemchefen Scott Griscom på Valmets Roll Service-enhet.

Lösning: Snabb implementering och gemensamma fördelar för olika enheter

Varje teammedlem kunde använda sina egna utrustningskataloger i systemet och simulera förebyggande underhåll samt lägga arbetsorder för skadade maskiner. Särskild uppmärksamhet ägnades åt standardisering av felbeskrivningar, brådskandegrad och utrustningsklassificering för att harmonisera data mellan Nordamerika och övriga verksamhetsställen runt om i världen. Detta möjliggör en global bild av Valmets utrustning och erbjuder en analys med vars hjälp man kan maximera utrustningens livslängd och granska kommande kapitalinvesteringar.

”Implementeringen av Novi har varit ett mycket framgångsrikt projekt på många sätt. Implementeringsskedet varande mindre än en månad, varav större delen ägnades åt att hitta, dokumentera och uppdatera data i våra äldre system. Novi kunde kombinera MS Access-program, Lotus Notes-databaser och separata manuella spårningsverktyg. Nu har de anställda fått begränsad tillgång till ett system som är tillgängligt för alla, oavsett ort”, fortsätter Griscom.

”Nu kan vi följa upp både hur mycket arbete som utförts av vår servicepersonal och hur många timmar det har tagit och även maskinernas stilleståndstid. Vi kan också utnyttja Novis reservdelsfunktion för att spåra vanliga reservdelar på alla våra verksamhetsställen och fastställa kostnaden för det arbete som ska utföras. Det gör att vi får en helhetssyn på vad det kostar att använda vår utrustning”, säger Griscom.

Novi runt om i världen

”Vår plan är att utöka användningen av Novi utanför Nordamerika: Även om enheterna finns i hela världen är avdelningarnas behov mycket lika, och därför använder vi samma system överallt. Naturligtvis översätts användargränssnitten till respektive språk, och Novi ger också användarna möjlighet att anpassa gränssnittet efter sina behov, säger Marko Volotinen, Valmets Roll Operations Director.

”I framtiden kan vi bygga ett underhållsinformationssystem från scratch i en enhet som vi öppnar i Indonesien. Vi kan lagra all utrustningsdokumentation i Novi redan innan maskinvaran tas i bruk och skapa underhållsprogram tillsammans med utrustningsleverantörerna. Samarbetet med Pinja har fungerat mycket bra. De har reagerat snabbt på förändrings- och utvecklingsbehov, vilket ytterligare har ökat entusiasmen hos vår egen personal för att implementera systemet och föreslå förbättringar”, sammanfattar Volotinen.

Valmet NA Roll Service i ett nötskal

18 Servicecenters

7 Produktions avdelningar

5 Försäljningsregioner

1300 Anställda

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Novi by Pinja

Grunden för ett förebyggande underhåll är ett intelligent underhållssystem, som hela organisationen gärna använder.

Andra framgångsberättelser

Västra Nylands räddningsverk

Novi by Pinja maintenance system has brought efficiency, transparency, and support for asset lifecycle management to the Western Uusimaa Rescue…

Oulun Energia

Oulun Energias mål är att övergå till koldioxidneutral energiproduktion senast 2035. Pinjas system hjälper till med förändringen.

Veolia

Veolia är ett av världens största miljöföretag och hjälper företag och offentliga förvaltningar att utnyttja sina resurser på bästa sätt.…

Vahterus

Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av Pinjas…

Helsingforsregionens miljötjänster (HSY)

Novi har hjälpt Helsingforsregionens miljötjänst att övergå från korrektivt underhåll till förebyggande underhåll