Wärtsilä

Ett simuleringsprojekt förhindrade flaskhalsar i produktionen och säkerställde en kontrollerad infasning av den nya produkten.

Kort om projektet

Prognoser med Pinjas hjälp

Pinja hjälpte till att simulera den nya produktionsmodellen och förutse potentiella problem.

Omfattande simulering

Processen som skulle simuleras var omfattande och omfattade många anslutningar i olika skeden.

Faktabaserade beslut

Med hjälp av exakt simulering kunde besluten fattas utifrån faktabaserade prognoser i stället för uppskattningar.

Pinjas process var tydligt för genomförandet av simuleringsprojektet, och de sparrade oss också när processen framskred.

Rami Hakala, Development Manager, Wärtsilä

Utmaning: Nya sorters produkter borde tillverkas vid sidan om den befintliga produktionen samtidigt som knutar i produktionen måste undvikas

Bolagets leveransenhet i Vasa stod inför en ny. På grund av växande kundvolymer måste en ny produkt som avvek från den tidigare produktstrukturen läggas till i produktionen.

Wärtsilä har i flera år samarbetat med Pinja i flera olika projekt. Development Manager Rami Hakala som arbetar vid enheten Smart Manufacturing & Innovations vid leveransenheten i Vasa vände sig därför till den bekanta samarbetspartnern. Pinja hjälpte till att simulera Wärtsiläs nya produktionsmodell och förutse potentiella problem.

Lösning: Ett simuleringsprojekt som genomfördes med Pinja förhindrade flaskhalsar i produktionen och säkerställde en kontrollerad infasning av den nya produkten

– Simuleringen var en bra hjälp för oss när vi planerade produktionsändringarna. Med hjälp av simuleringsprojektet fick vi bekräftelse i förhand på de antaganden vi gjort, men potentiella flaskhalsar framkom i själva verket i andra delar av processen än vad vi ursprungligen hade tittat på, berättar Hakala.

– Vi valde Pinja som samarbetspartner för att de har goda referenser från genomförda simuleringsprojekt och personal med bra kompetens. Även det här projektet klarade Pinja av galant och genomförde projektet på ett kontrollerat sätt. Pinjas process var tydligt för genomförandet av simuleringsprojektet, och de sparrade oss också när processen framskred, konstaterar Hakala.

Mycket jobb med projektet under ett år

Projektet tog i sin helhet cirka ett år, varav 4–5 månader var aktivt, gemensamt arbete. Projektet var utmanande för att den process som skulle simuleras var omfattande och omfattade många anslutningar i olika skeden. All den information som behövdes fanns inte heller att tillgå när projektet skulle definieras. Hakala tycker att projektet ändå har gått bra och på ett kontrollerat sätt, och de har knappt stött på några oförutsedda svårigheter.

Övergång till faktabaserad framförhållning

Arbete som förbereder förändringar i produktionen underlättas av en exakt simulation som är planerad för just det ändamålet. Med hjälp av det kan besluten grundas på faktabaserad framförhållning som görs utifrån insamlad information och konstaterad data i stället för uppskattningar.

– I vår egen situation ökade behovet av framförhållning av att vi i serietillverkningen i fortsättningen på ett flexibelt sätt behövde kunna tillverka två produkter parallellt, och i stora mängder. Genom att simulera situationen under övergångsperioden kunde vi optimera parametrarna för produktionsstyrningen på ett bra sätt innan den egentliga förändringen genomfördes, berättar Hakala.

Simuleringsprojektet var ett paket av lämplig storlek för Wärtsilä, där riskerna var små men det fanns mycket att vinna.

– De här projekten ger alltid något man har nytta av även på lång sikt. Effekterna av de olika elementen i processen på helheten konkretiseras och visualiseras. Det är värdefullt att veta vilka saker det lönar sig att satsa på, och hur det lönar sig att fördela resurserna så effektivt som möjligt, fortsätter Hakala.

Mot smarta och digitala ekosystem

Wärtsilä har behov av framförhållning även i fortsättningen. Bolaget bygger ett nytt Smart Technology Hub-center på Vasklot i Vasa för forsknings-, produktutvecklings- och produktionsändamål. Målet är att göra testningen och produktutvecklingen mer flexibel och effektiv, och att också bjuda in andra aktörer till samarbete.

Wärtsilä utvecklar Smart Technology Hub som en del av ett smart partnercampus, där forskning och produktutveckling genomförs tillsammans med Wärtsiläs kunder och partner, startup-företag i branschen och universitet. Filosofin övergår allt mer till partnerskap, ekosystem och gemensam utveckling.

– Det här är ett stort steg för oss. Det kommande Smart Technology Hub kan man faktiskt säga att är nästa generations teknologicentrum. Det bygger starkt på digitalisering och på en nätverksbaserad verksamhetsmodell. Vi på Wärtsilä vill beakta naturen i vår egen verksamhet men också i de lösningar vi erbjuder kunderna. Världen behöver allt mer produktion av förnybar, ren energi och flexibla lösningar, konstaterar Hakala. Från och med 2021 flyttar all verksamhet och alla anställda på Wärtsilä i Vasa centrum och verkstadsverksamheten i Runsor till det nya centret.

– STH Smart Technology Hub tar vår verksamhet mot framtiden. Vår verksamhet bygger allt mer på att hitta lösningar tillsammans med kunden, och det är viktigt för oss att till exempel stöda mångsidiga tekniska lösningar för våra slutkunder. Här har vi hjälp av en satsning på gemensam utveckling, co-creation, som grundar sig på partnerskap som är fördelaktiga för alla. Vårt långa samarbete med Pinja är också till nytta för målet att arbeta gemensamt och hitta en strömlinjeformad verksamhetsmodell.

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Simulering

Det går bra för företag som smidigt kan anpassa sig till förändringar.

Andra framgångsberättelse

Kempower – den digitala tvillingen möjliggjorde produktivitetsprånget

Den digitala tvillingen hjälpte Kempower att simulera olika produktionsscenarier i förväg och fatta produktivitetsförbättrande beslut om produktionsanläggningens layout och resursfördelning.…

Pintos

Pintos är en ledande finländsk leverantör av produkter för betongbyggande och tillverkar bland annat armeringsnät, lyftöglor, gjuttillbehör och fästelement på…

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.

SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvalls växande volym av containertransporter säkerställdes – Pinjas simuleringsmodell testade terminalens effektivitet

SSAB Oulainen

Pinja skapade en simuleringsmodell av utrustningen för att kunna testa olika utvecklingsåtgärders och styrmetoders inverkan på kapaciteten.