DigiFinland

DigiFinland Oy främjar digitaliseringen av den finländska omsorgs- och räddningssektorn och ICT-kompatibiliteten i den offentliga förvaltningen. I samarbete med Pinja utvecklar DigiFinland digitala tjänster som stödjer och effektiviserar hälso- och sjukvårdsprofessionens arbete.

Om samarbetet i korthet

Projektet startade

DigiFinland valde sommaren 2021 Pinja till produktutvecklingspartner för Jourhjälpen 116117 med ansvar för det tekniska genomförandet av anvisningsbiblioteket om akutvård Hoidonperusteet.fi. Projektet inleddes i augusti 2021. DigiFinland och Pinja samarbetar också i andra projekt, bland annat Omaolo-tjänsten och dataanalys.

Utveckling och implementering av onlinetjänsten Hoidonperusteet.fi

Den öppna och kostnadsfria onlinetjänsten Hoidonperusteet.fi för hälsovårdspersonal lanserades i december 2021. Tjänsten gör de nationella standarderna för akutvård tillgängliga för vårdpersonalen i ett användarvänligt format. Tjänsten hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att bedöma vårdbehov och angelägenhetsgrad utifrån de symtom som den boende rapporterar.

Mot bredare service

Utvecklingen och utbyggnaden av onlinetjänsten Hoidonperusteet.fi fortsätter under 2022. Nästa version av tjänsten möjliggör bland annat att lägga till regionala vårdenheter och -förfaranden som en del av den digitala tjänsten. Utvecklingsarbetet bedrivs även i fortsättningen i samarbete med vårdpersonal och medicinsk expertis och med utgångspunkt i de praktiska behoven.

Trots projektets utmanande tidsplan uppnåddes målen på ett utmärkt sätt. Vi har redan fått feedback från användarna och det är roligt att höra att tjänsten upplevs som enkel och intuitiv att använda. – Våra förväntningar på Pinja har infriats.

Kati Mansikkaniemi, Expert, Jourhjälpen 116117

Användarvänlighet och tillgänglighet

När samarbetet mellan DigiFinland och Pinja inleddes i augusti 2021 var målet att bygga upp Hoidonperusteet.fi som en lättanvänd och tillgänglig tjänst för vårdpersonalen och att öppna den redan i slutet av året. Med material som baseras på tjänstens symtomkort och länkar till externa datakällor ville man hjälpa omsorgspersonalen att på ett praktiskt och entydigt sätt bedöma de boendes vårdbehov och vårdens angelägenhetsgrad. Ett annat mål med projektet var att harmonisera rutinerna på nationell nivå.

– Vårt mål var att ta fram högkvalitativa och nationellt likvärdiga riktlinjer som gör att de boende får samma vägledning oavsett var i Finland de bor. Själva systemet fattar inga beslut utan stödjer de yrkesverksammas beslutsfattande. Därför är det viktigt att tjänsten är enkel att använda och erbjuder heltäckande information på ett ställe, säger projektledaren, DigiFinlands expert Kati Mansikkaniemi.

Utgångsläget i projektet var att materialet som skulle publiceras på onlinetjänsten fanns tillgängligt som PDF-filer, men systemutvecklingen och den tekniska implementeringen började från scratch. Huvudmålet var att skapa en lättanvänd, tillgänglig och säker lösning med tillräcklig prestanda för att hantera ett stort antal samtidiga användare och som även är skalbar för framtida behov.

– Trots projektets snäva tidsplan uppnåddes målen på ett utmärkt sätt. Vi har redan fått feedback från användarna och det är roligt att höra att tjänsten upplevs som enkel och intuitiv att använda. Hoidonperusteet.fi är en tjänst som professionen länge frågat efter och väntat på, och i centrum för vårt utvecklingsarbete står verkliga användares behov och önskemål, säger Mansikkaniemi.

Distansprojekt kräver gemensamt språk och systematik

I det tjänsteutbud som samordnas av DigiFinland ingår bland annat Omaolo-tjänsten, Virta-projektet som syftar till att utveckla informationshantering i välfärdsområdena och Jourhjälpen 116117.

Hoidonperusteet.fi-tjänsten har en smal men månghövdad målgrupp av slutanvändare. En speciell utmaning för projektet var den rika floran av utrustning och operativsystem. Ett framgångsrikt genomförande av projektet inom den angivna tidsramen krävde ett professionellt grepp och ett systematiskt förhållningssätt av hela projektorganisationen. Redan i början av projektet kom man överens om gemensamma riktlinjer, praxis och revisionspunkter, vilket gjorde att samarbetet var smidigt och att man gick i mål enligt tidtabell.

– Våra förväntningar på Pinja har infriats. Det har varit ett nöje att följa Pinja-medarbetarnas systematiska och målinriktade arbete. De är professionella och självstyrande. Vi har lärt känna de olika medlemmarna i teamet på ett positivt sätt under projektets gång och de kompletterar varandra fint. Erfarenheten lyser igenom, säger Mansikkaniemi.

Mot slutet skedde utvecklingen av onlinetjänsten helt på distans, även om vi ibland hann planera möten ansikte mot ansikte.

– Vi har hela tiden haft en god laganda och en stark diskussionskontakt – även i svåra frågor. Samarbetet har fungerat bra från första början och har bara blivit bättre med tiden.

Utvecklingen av onlinetjänsten Hoidonperusteet.fi fortsätter under 2022 och en mer omfattande, uppdaterad version av tjänsten kommer att lanseras etappvis fram till juni 2022.

DigiFinland i ett nötskal

97 % Av finländarna omfattas av tjänsten Jourhjälpen 116117

30 Orter där DigiFinlands personal arbetar

2020 Startade verksamheten under namnet DigiFinland

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Programvaruutveckling och partnerskap

En lyssnande, visionär och kundfokuserad partner för utveckling av programvara.

Våra kunders framgångsberättelser

Darekon

Snabb implementering av fungerande KPI-rapportering över nationsgränser

Betset

Den senaste länken i företagets kontinuerliga utvecklingsarbete är en Power BI-lösning från Pinja, som togs i bruk hösten.

Evondos

We worked with Pinja in designing the Evondos® medication dosage service, with which the number of errors has been radically…

Jamix

The collaboration with Pinja has provided Jamix with a wide range of added value, making the software even more usable…

Kontakta oss!