Eriwood – ökad effektivitet med Pinja

Den svenska trävarugrossisten Eriwood sökte ett pålitligt och långvarigt affärssystem för att säkerställa och öka sin konkurrenskraft. Företagets hela försäljningsprocess finns nu i Timber by Pinja och effektiviteten har ökat märkbart.

Hela försäljningsprocessen i Timber by Pinja: Fördelar för Eriwood

+ Massiv tidsbesparing och enklare vardag

+ Lätt tillgång till information via webbläsarversioner

+ Virkets ursprung enkelt att spåra

Det var Pinjas pålitlighet och lyhördhet som avgjorde. Vi ville ha ett långsiktigt partnerskap och ett system som fungerar över åren. Dessutom var det viktigt för oss att hitta en lösning som kan förbättra vår effektivitet. Pinja lyssnade från start på våra idéer och önskemål och var beredd att utveckla systemet utgående från våra behov.

Magnus Petersson, VD för Eriwood

Samarbetet i korthet:

Dags att hitta en ny partner

Eriwoods gamla affärssystem var inte längre uppbackat och det var dags att hitta en ny lösning. Olika alternativ studerades noga för att välja den bästa och tryggaste systemleverantören. Till sist var Timber by Pinja det självklara valet.

Pinja levererar

Övergången till det nya affärssystemet gjordes gradvis. Pinja var lyhört för Eriwoods idéer och utvecklade systemet enligt kundens behov. Ett webbläsarbaserat användargränssnitt och integration med bokföring utvecklades till Timber by Pinja för att möta Eriwoods behov.

Smidigare vardag

Timber by Pinja möjliggör hantering av hela försäljningsprocessen i ett och samma system. Vardagen har blivit enklare och effektiviteten har ökat. Den kontinuerliga dialogen mellan Eriwood och Pinja gör att systemet kan utvecklas också för framtida behov.

Tydliga tidsbesparingar redan efter några månader

För några år sedan hade Eriwoods gamla affärssystem kommit till slutet av sin livscykel och det var dags för ett systembyte. Eriwood studerade olika leverantörsalternativ noga innan beslutet att övergå till Timber by Pinja fattades. För Eriwood var det viktigt att hitta en systemleverantör som var seriös, pålitlig och lagom stor. På Eriwood resonerade man nämligen att en alltför liten aktör kunde vara sårbar och försvinna från marknaden, medan ett jätteföretag däremot kunde vara oberäkneligt att jobba med. 

– Det var Pinjas pålitlighet och lyhördhet som avgjorde. Vi ville ha ett långsiktigt partnerskap och ett system som fungerar över åren. Dessutom var det viktigt för oss att hitta en lösning som kan förbättra vår effektivitet. Pinja lyssnade från start på våra idéer och önskemål och var beredd att utveckla systemet utgående från våra behov, säger Magnus Petersson, VD för Eriwood. 

Samarbetet med Pinja började år 2022. Med hjälp av gemensamma diskussioner och workshops kartlade Pinja kundens särskilda behov och utvecklade bland annat en ny webbläsarbaserad modul för Eriwood för att användas för trading av träprodukter. Den slutliga övergången från det gamla systemet till Timber by Pinja skedde sommaren 2023. Redan efter några månaders användning började Eriwood märka tydliga tidsbesparingar.

Effektivitet och enklare vardag med Timber by Pinja

Eriwoods hela försäljningsprocess är nu inkorporerad i Timber by Pinja. Allt från kostnadskalkyler och inköpskontrakt till lagerhantering och fakturering finns på ett ställe. Pinja byggde också en bokföringsintegration för Eriwood. Med hjälp av den kan kundinformation och bokföring av försäljningen kopplas ihop med resten av affärssystemet. Med exakt data från Timber by Pinja har det också blivit enklare för Eriwood att fatta lyckade affärsbeslut om bland annat prissättning. 

För en grossist som erbjuder en one-stop-shop-lösning för sina kunder är det synnerligen viktigt att all information är lättillgänglig.  Det smidigare informationsflödet inom företaget syns också gentemot kunderna. Exempelvis har svarstiderna blivit snabbare då personalen får tillgång till informationen via Timber by Pinjas webbläsarversion, också när de är på resande fot. 

– Nu kan vi vara säkra på att inte gå miste om affärer. Automatiseringen innebär också att det blir tid över för andra uppgifter, säger Petersson.

Spårbarheten av trämaterialet blev enklare

Hållbarhet är ett absolut måste inom den nordiska träförädlingsindustrin. Nya direktiv om trämaterialets spårbarhet träder i kraft och företagen auditeras regelbundet. Eriwood är certifierat enligt både FSC och PEFC, och det är viktigt för företaget att minimera sitt ekologiska fotavtryck. När det gäller hållbarheten är det essentiellt att samarbeta med leverantörer som delar samma värderingar och kan säkerställa virkets hållbara ursprung. Även här kommer Timber by Pinja väl till pass; information om virkets ursprung finns lagrat i systemet och kan enkelt hämtas fram vid behov.

Kontinuerlig utveckling – tillsammans

Trots att affärssystemet nu är väl i drift är utvecklingsarbetet inte över.  

– Eriwood har varit ivrigt på att utveckla systemet tillsammans med oss. Vi är glada över att föra dialog med kunden och kunna lösa utmaningar som kan dyka upp, säger Jaakko Gummerus, Product Owner på Pinja.

Eriwood i korthet:

Snart 100 år i branschen

140 000–160 000 omsätter kubikmeter sågade trävaror per år

100 % nordisk råvara

Kolla in tjänsterna i framgångberättelser

Timber by Pinja

Med hjälp av de integrerade programmodulerna i Timber by Pinja blir hela verksamhetsstyrningen av såg- och träbearbetning smidig, exakt och modern.

Andra framgångsberättelser

Koskisen

Koskisen är en föregångare inom sågverks- och kartongindustrin och har erbjudit tjänster inom träbearbetning och skogsskötsel i över hundra år.…

Prima Timber

Prima Timber, som är specialiserat på vidareförädling av sågade trävaror, använder Timber by Pinja-systemet och dess truckmodul i sin verksamhet.…

FM Timber

FM Timber Oy är en sågverkskoncern som grundades 1997 och tillverkar sågvaror av gran och furu. Företaget grundades av två…

Vara Saeveski

Vara Saeveski OÜ är ett Estlandsbaserat företag som specialiserar sig på träbearbetning och produktion av sågat virke från barrträdsstockar. Sedan…