Sandvik mining and construction

Fabrikens produktionsplaner fördes in i Pinjas PES-system. PES-systemet sköter både den grövre volymplaneringen och finplaneringen. Uppföljningen av materialbrister görs också i systemet.

Exportera till PES

Fabrikens produktionsplaner fördes in i Pinjas PES-system. PES-systemet sköter både den grövre volymplaneringen och finplaneringen. Uppföljningen av materialbrister görs också i systemet.

På hanteringen av partnerskapsnätverket

Med tanke på hanteringen av partnerskapsnätverket försågs fabrikens PES-system med programmet Partnerportal, som gör att produktionsplanerna visas också för underleverantörerna.

Tack vare PES-systemet har transparensen förbättrats mycket i hela organisationen.

Eero Plathin, Production Manager, Sandvik Mining and Construction, Turku

Utmaning: Transparens i produktionsplaneringen

Det fanns problem med uppföljningen av produktionen och informationsspridningen; produktionsledaren var tvungen att kontakta produktionen för att ta reda på hur arbetet framskrider och redigera produktionsplanen utifrån detta. Det fanns mycket manuellt arbete och inte tillräckligt med information om problempunkterna.

Lösning: Pinjas PES-system skaffades för att effektivisera produktionen i fabriken och underlätta informationsspridningen både inom produktionsplaneringen och på fabriksgolvet

Fabrikens produktionsplaner fördes in i Pinjas PES-system. PES-systemet sköter både den grövre volymplaneringen och finplaneringen. Uppföljningen av materialbrister görs också i systemet. Med tanke på hanteringen av partnerskapsnätverket försågs fabrikens PES-system med programmet Partnerportal, som gör att produktionsplanerna visas också för underleverantörerna.

”Tack vare PES-systemet har transparensen förbättrats mycket i hela organisationen. Kapacitets- och resursanvändningen har påverkats positivt. Den har effektiviserats betydligt. Dessutom har leveranssäkerheten förbättrats och genomloppstiderna förkortats.” Eero Plathin, produktionsledningschef, Sandvik Mining and Construction, Åbo

Sandvik i ett nötskal

1862 Founded

37 000+ Antal anställda

8,45 md Intäkter (2020)

~ 6000 Aktiva patent

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

iPES by Pinja

En optimal produktionsplan bygger på information om försörjningskedjans status, kapacitet och material.

Andra framgångsberättelser

Atria

PES-systemet automatiserar en stor del av de beräkningar som hänför sig till hanteringen av köttbalansen, och effekterna av att det…

Snellman – betydande kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsplanering

Effektiv produktionsplanering har hjälpt Snellman att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på…

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

Patria Aerostructures

Patria Aerostructures valde Pinja som samarbetspartner för att företaget kunde erbjuda en helhetslösning både för digitaliseringen av produktionen och för…