Snellman – betydande kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsplanering

Effektiv produktionsplanering har hjälpt Snellman att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på grund av förpackningsdatum med 25 %. För företaget innebär detta betydande kostnadsbesparingar. I framtiden kommer artificiell intelligens att hjälpa till att skapa ännu mer exakta produktionsplaner, till exempel genom att förutse efterfrågetoppar och säsongsvariationer.

Samarbetet i korthet

Den stelbenta produktionsplaneringen kunde inte anpassas till verksamhetens varierande behov

Med en statisk och stel produktionsplanering baserad på ERP och Excel hade Snellman svårt att möta de utmaningar som verksamheten ställdes inför. Särskilt inom köttindustrin måste välfärden för djur och miljön respekteras – utan att kompromissa med kvaliteten.

Pinjas produktionsplaneringssystem ger flexibilitet och tydliga besparingar i tid och kostnader

iPES kommer att omfatta hela Snellman koncernen och bli en del av den dagliga verksamheten. Åtgärderna säkerställer att råvaror används effektivt, livsmedel produceras i enlighet med kvalitetskraven och produktionskapaciteten anpassas flexibelt till efterfrågan.

AI utnyttjas för att stödja produktionsplanering för att få bättre försäljningsprognoser

I framtiden kommer artificiell intelligens och maskininlärning  att hjälpa Snellman att göra mer realistiska produktionsplaner, till exempel genom att förutspå efterfrågan och säsongsmässiga växlingar.

Effektivare produktionsplanering: Fördelar för Snellman

Över 20% Fryslagret har kunnat minskas

Över 25 % minskad förlust

Statisk produktionsplanering var en av dessa affärsutmaningar

Livsmedelsindustrin är en komplex och känslig bransch. Exempelvis måste köttindustrin respektera djurens och miljöns välbefinnande utan att kompromissa med kvaliteten. Samtidigt måste produktionen också vara tillräckligt flexibel för att kunna reagera på förändringar i efterfrågan – man kan inte producera stora mängder kött som sedan ska lagras. 

Med en statisk och stel produktionsplanering baserad på ERP-verktyg och Excel-tabeller hade Snellman svårt att uppfylla utmaningarna i verksamheten.

Pinjas PES-system hjälper till att hantera tillverkningsverksamheten

Alla fabriker inom Snellman-koncernen har genomgått projekt för att modernisera produktionsstyrningen. För produktionsplaneringen valdes Pinjas iPES-system som integrerades i det befintliga MES-fabrikssystemet. Under årens lopp har användningen av iPES utökats till Snellmans samtliga produktenheter.

– iPES används idag i samtliga produktionsenheter inom Snellman-koncernen. Utan den skulle vi inte kunna vara verksamma överhuvudtaget. Systemet har redan under kort tid visat sig vara mycket lönsamt, sammanfattar John Aspnäs, Snellmans IT-chef.

Idag används systemet inte bara för produktionsplanering, utan även för inköp, optimering av råvaror, dvs. köttbalansen, och försäljningsprognoser. Alla åtgärder syftar till att säkerställa att råvaror används så effektivt som möjligt, att livsmedel produceras enligt noggrant fastställda kvalitetsstandarder och att produktionskapaciteten görs så flexibel som möjligt för att möta efterfrågan.

Artificiell intelligens som stöd för produktionsplanering

Under 2023 utnyttjades även AI för att förutspå efterfrågan. Ett projekt pågår för att ytterligare automatisera försäljningsprognoserna.

– Vi tror att AI kommer att hjälpa oss att göra mer tillförlitliga försäljningsplaner. Att prognostisera efterfrågan eller ta hänsyn till säsongsvariationer hjälper oss att göra mer realistiska produktionsplaner.

Effektiviserad verksamhet medför tydliga tids- och kostnadsbesparingar

Med iPES har den arbetstid som krävs för produktionsplanering minskat avsevärt. Nu kan planerarna börja arbeta kl. 07.00 i stället för kl. 05.00. Planeringshorisonten har också förlängts avsevärt. Tidigare planerades produktionen för en dag framåt, men nu kan den planeras för en hel vecka. Efterfrågan under högtider kan nu bättre förutses och hanteras.

Bättre planering har bidragit till att optimera lagernivåer och hållbarhet, vilket har resulterat i tydliga kostnadsbesparingar. Det har varit möjligt att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på grund av förpackningsdatum med 25 %. På samma sätt har det varit möjligt att optimera råvarubehovet mer exakt i processens tidigare led.

Hanteringen av förändringar och kommunikationen mellan försäljning, planering och produktion i allmänhet har blivit snabbare och bättre.

Förtroende har lett till ett hållbart partnerskap

Enligt Aspnäs var den främsta anledningen till att Snellman bestämde sig för att implementera Pinjas lösning från första början Pinjas starka branschkunskap och skickliga experter.

– Pinjas experter kände till de problem som vi brottades med. Det faktum att vi talade samma språk hjälpte mig att lita på att vi också kunde lösa problem tillsammans.

Aspnäs identifierar de hot som ofta förknippas med systemförvärv. Men han säger att systemet bara är så bra som dess användare.

– På Snellman är vi fast beslutna att utveckla våra verksamheter tillsammans. Vi har byggt upp ett bra team som arbetar med saker och ting enligt vad som överenskommits. Samarbetet med ledningen är flexibelt och vi delar en gemensam vision för den fortsatta utvecklingen, säger han.

Kolla in tjänsterna i framgångberättelser

iPES by Pinja

En optimal produktionsplan bygger på information om försörjningskedjans status, kapacitet och material.

Artificiell intelligens och maskininlärning

Effektivare produktion och leveranskedja med artificiell intelligens och maskininlärning.

Andra framgångsberättelse

Kempower – den digitala tvillingen möjliggjorde produktivitetsprånget

Den digitala tvillingen hjälpte Kempower att simulera olika produktionsscenarier i förväg och fatta produktivitetsförbättrande beslut om produktionsanläggningens layout och resursfördelning.…

Västra Nylands räddningsverk

Novi by Pinja maintenance system has brought efficiency, transparency, and support for asset lifecycle management to the Western Uusimaa Rescue…

Darekon

Snabb implementering av fungerande KPI-rapportering över nationsgränser

Betset

Det slanka utvecklingsprojektet hjälpte Betset att förbättra produktionen och minska återvinningskostnaderna med mer än 50 %.

Vill du ha mer information? Ta kontakt