Tasowheel

Med PES-integrationen försökte Tasowheel Gears uppnå förbättringar bland annat i produktionens synlighet, förutsägbarhet, leveranssäkerhet och kapacitetens användningsgrad.

Utvecklingsprojekt

I projektet infördes PES-produktionsplaneringssystem.

Integration av PES produktionsplaneringssystem

Den olönsamma väntetiden har minskat med 20 %.

Förnyade driftsmodeller

Den ständiga utvecklingen och automatiseringen av produktionen gynnar också
internationaliseringsmålet.

De fina resultaten tror jag är en följd av att vi tog tillfället i akt att se över vår verksamhet som helhet i samband med PES-projektet.

Mikael Mäkinen, Production Manager, Tasowheel

Utmaning: Tillverkningens produktivitet och olönsamma väntetider mellan produktionsskedena

En särskild utmaning i Tasowheels produktion är att produktionskedjan är exceptionellt lång och slingrande. En typisk produkt kräver 8–10 arbetsskeden, och variationen är stor i materialen. Dessutom ville man minska mängden oavslutad produktion och den olönsamma väntetiden mellan olika skeden.

Lösning: Ett utvecklingsprojekt av produktionsstyrningen som genomfördes tillsammans med Pinja effektiverade verksamheten

I utvecklingsprojektet av produktionsstyrningen skapade Tasowheel Gears och Pinja tillsammans nya verksamhetsmodeller för produktionsplaneringen, och i slutet av projektet införde Tasowheel ett PES-produktionsplaneringssystem integrerat i Powered-ERP. Tasowheel valde Pinja som serviceleverantör för att det upplevdes som en flexibel samarbetspartner.

Integrationen utarbetades först i ett projekt där definitionerna fastställdes innan man övergick till att förverkliga den. Den färdiga integrationen infördes i produktionen i augusti 2019 och man kunde genast se förbättringar, berättar produktionschef Mikael Mäkinen. Han ansvarar för bland annat produktion, anskaffningar och IT-system vid Tasowheel Gears affärsområde.

– Den olönsamma väntetiden mellan olika produktionsfaser förkortades tydligt med hjälp av PES, uppskattningsvis med cirka 20 procent. Vi har också färre oavslutade arbeten på golvet och det kapital som är bundet i produktionen har minskat, berättar Mäkinen.

Effektiv inför framtiden

Det drygt fyrtio år gamla familjebolaget som ursprungligen började med att tillverka kugghjul har under årens lopp utformats till en mångsidig komponenttillverkare. Nästa utvecklingssteg är att satsa ännu mer på internationell tillväxt. Redan nu går omkring hälften av bolagets produktion på export, bland annat till Norden, Ryssland och Centraleuropa.

Den ständiga utvecklingen och automatiseringen av produktionen gynnar också internationaliseringsmålet. Sett till omsättningen är Gears Tasowheels största affärsområde, och nu planeras projekt för att effektivisera produktionen i andra dotterbolag också.

– Våra produkter är högklassiga, och med hjälp av optimerad produktion tror jag att vi kan bli vida kända och pålitliga avtalstillverkare även på det internationella området, summerar Mäkinen.

Tasowheel i ett nötskal

1979 Grundad

130 Anställda

22,5 M € Omsättning (2020)

Over 90 % Exportera

Internationell Växande teknikgrupp

Kolla in tjänsterna i framgångsberättelser

iPES by Pinja

En optimal produktionsplan bygger på information om försörjningskedjans status, kapacitet och material.

Våra kunders upplevelser

Atria

PES-systemet automatiserar en stor del av de beräkningar som hänför sig till hanteringen av köttbalansen, och effekterna av att det…

Snellman – betydande kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsplanering

Effektiv produktionsplanering har hjälpt Snellman att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på…

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

Sandvik mining and construction

Fabrikens produktionsplaner fördes in i Pinjas PES-system. PES-systemet sköter både den grövre volymplaneringen och finplaneringen. Uppföljningen av materialbrister görs också…

Vill du ha mer information? Ta kontakt!