Finn Spring

Finn Spring, Finlands största producent av flaskat källvatten och tillverkare av högkvalitativa drycker, använder Novi by Pinja underhållssystemet för att förbättra sina underhållsprocesser.

Projektet i korthet

Tydligt samarbete från början

Gemensamma riktlinjer för utveckling av underhållsaktiviteter skapades i början av projektet.

Snabb idrifttagning

Underhållssystemet Novi implementerades snabbt och effektivt enligt avtalad tidtabell.

Utökat system

Förutom det grundläggande systemet kommer även expansionsmoduler som reservdelshantering och arbetsförfrågningar att stegvis tas i bruk.

Kunden hade en tydlig bild av hur och varför underhållssystemet skulle användas för att maximera nyttan i framtiden.

Ville Vilhu, Pinja

Utmaning: Inget underhållssystem

– Trots att Finn Spring inte tidigare har haft något underhållssystem och implementeringsprojektet för Novi startade nästan från noll, hade kunden ända från början en tydlig önskan att införa systemet så snabbt och effektivt som möjligt. Systemet var mycket efterlängtat av både företagsledning, arbetsledare och underhållsinstallatörer, säger Ville Vilhu från Pinja.

Lösning: Snabb implementering av Novi by Pinja

Systemet implementerades på tre veckor och har använts aktivt sedan starten.

– Implementeringen av Novi gick mycket snabbt och vi kunde använda programmet i det praktiska arbetet från första början. Naturligtvis kräver fullskalig användning av programmet merarbete från vår sida för att få in alla maskiner och allt underhåll i systemet, och vi ser fram emot att snart få i gång reservdelshanteringen. Vi införde också arbetsförfrågningar i produktionen och det har gett goda erfarenheter för att förbättra linjernas drift, säger arbetsledaren Mika Haaponiemi och produktionschefen Juha-Jaakko Niemelä.

Finn Spring i ett nötskal

30+ År i branschen

ca 100 mn Liter produktion per år

Tillverkar ca 90% Av allt källvattnen som säljs i Finland

100 + Anställda

ca 30 mn Omsättning (2022)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Novi by Pinja

Grunden för ett förebyggande underhåll är ett intelligent underhållssystem, som hela organisationen gärna använder.

Andra framgångsberättelser

Västra Nylands räddningsverk

Novi by Pinja maintenance system has brought efficiency, transparency, and support for asset lifecycle management to the Western Uusimaa Rescue…

Oulun Energia

Oulun Energias mål är att övergå till koldioxidneutral energiproduktion senast 2035. Pinjas system hjälper till med förändringen.

Veolia

Veolia är ett av världens största miljöföretag och hjälper företag och offentliga förvaltningar att utnyttja sina resurser på bästa sätt.…

Vahterus

Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av Pinjas…

Helsingforsregionens miljötjänster (HSY)

Novi har hjälpt Helsingforsregionens miljötjänst att övergå från korrektivt underhåll till förebyggande underhåll

Olvi

The brewery company Olvi has been producing beverages since 1878 and currently operates in Finland, Baltic countries, Denmark, and Belarus.…