Gasum

"För att lösa detta startade vi ett pilotprojekt med Pinja på en av våra anläggningar och fortsatte därefter mot en fullständig implementering."

Tidigare tog faktureringen upp till en vecka av arbetstiden under en månad, idag tar den ungefär två dagar och det är en betydande besparing.

Anna-Mari Satosalmi, Produktionsingenjör, Gasum

Fördelar och besparingar

2017 pilotfasen inleddes

används på 9 biogasanläggningar

4 dagar snabbare fakturering

cirka en arbetsdags mindre behov av månadsrapportering per månad

Utmaning: Lastuppföljning och fakturering i realtid

”Vi hade ett behov av större transparens i verksamheten på våra anläggningar och behövde också kunna reagera bättre på de massaströmmar som passerar genom anläggningen. För att lösa detta startade vi hösten 2017 ett pilotprojekt med Pinja på en av våra anläggningar och fortsatte därefter mot en fullständig implementering. Under 2018 lanserades Once by Pinja redan på alla våra anläggningar i Finland. Med hjälp av systemet styr vi hela vår leveranskedja inom cirkulär ekonomi, från mottagning av avfallslaster till leverans av gödsel, samt tillhörande rapportering,” säger produktionsingenjör Anna-Mari Satosalmi.

Lösning: Införandet av systemet Once by Pinja

“Vårt främsta behov var att automatisera faktureringen av inkommande avfallslaster, men lika viktigt var det att också kunna följa lasterna i realtid på anläggningarna.

Once by Pinja-systemets automatiska övervakning gör att vi ser den aktuella inmatningsnivån för varje anläggning och kan granska den totala inmatningen samt lagersituationen för önskad tidsperiod utan att belasta anläggningens personal. Vi kan påverka anläggningens inmatningsmängd och lagersituation nästan i realtid och kan också optimera avfallslasterna i vårt anläggningsnätverk betydligt bättre än förut. Med hjälp av Once by Pinja-systemets uppföljning i realtid ser vi om våra anläggningar tar emot lagom många avfallslaster i förhållande till produktionsbehovet.”

Vi använder också systemets kundportal, där man smidigt kan dela information med partner och kunder. Den har minskat behovet av månadsrapportering med ungefär en arbetsdag per månad, eftersom våra kunder har egna användarnamn för systemet så att de själva kan se lastrapporterna i realtid.

Anna-Mari Satosalmi, Produktionsingenjör, Gasum

”Den största nyttan med systemet är automatiserad fakturering”

“Nu skickas uppgifterna om hur många ton och vilket slags material en specifik kund har levererat direkt från vågen till systemet Once by Pinja. En gång per månad skickar Once by Pinja automatiskt uppgifter om kundspecifika totalleveranser och tillhörande avtal till vår fakturering. Fakturan till kunden skapas med några klick. Tidigare tog faktureringen upp till en vecka av arbetstiden under en månad, idag tar den ungefär två dagar och det är en betydande besparing.

Vi använder också systemets kundportal, där man smidigt kan dela information med partner och kunder. Den har minskat behovet av månadsrapportering med ungefär en arbetsdag per månad, eftersom våra kunder har egna användarnamn för systemet så att de själva kan se lastrapporterna i realtid. Tidigare skickade vi manuella lastrapporter till dem en gång per månad, enligt de anläggningsspecifika vågrapporterna.”

”Samarbetet med Pinja har varit både smidigt och flexibelt”

“En del av vår personal kände till Pinja från tidigare och vi hade också hört om andras goda erfarenheter. Också i vårt fall har samarbetet varit både smidigt och flexibelt. Det underlättar arbetet för båda parter när man på ett förutseende sätt går igenom allting ansikte mot ansikte. Det var otroligt viktigt för oss att gå igenom vår vardag in i minsta detalj och de ville verkligen förstå var våra problem fanns. Det lönade sig verkligen.

Projektet förlöpte ytterst väl, inom givna tidsramar och budgeten överskreds inte. De mest kritiska punkterna behandlades under personliga möten, men tack vare det förutseende arbetssättet hann inga större problem uppstå. Många utvecklingsprojekt pågick samtidigt, vilket Pinja beaktade på bästa sätt och de diskuterade också med andra systemleverantörer.

I vårt samarbete hittills ingår rent konkret bland annat gränssnittet för Once by Pinja och införandet av systemet på alla våra anläggningar, integrering av Once by Pinja med vårt faktureringssystem, lansering av kundportalen och delvis också Once Mobile, som vi just nu håller på att lansera. Via den kan chaufförerna själv registrera lasterna på vågen med mobilen och behöver inte längre sträcka sig till vågens terminal genom lastbilens fönster. Vi ser ivrigt fram emot att fortsätta samarbetet med Pinja och har redan tillsammans gått igenom de kommande utvecklingsbehoven,” Satosalmi säger.

Gasum i ett nötskal

25+ År i branschen

17 Biogasanläggningar

ca 380 Anställda

2 722,5 mn Omsättning (2021)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Once by Pinja

Hanteringen av materialflödet säkerställer rätt råvara till rätt plats i rätt tid.

Andra framgångsberättelser

Helen – Pionjären inom bioenergi automatiserar hållbarhetsrapporteringen med Pinjas lösning

Samarbetet mellan Helen och Pinja säkerställer att leverans- och produktionskedjan för biomassa tar ansvar för hållbar energiproduktion och att skyldigheterna…

Oulun Energia

Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering

Oulun Energia

Once by Pinja, som motsvarar Oulun Energias behov, är till hjälp i hanteringen av information om alla inkommande och utgående…

Pori Energia

“We decided to replace the old system with Once by Pinja, since it seemed to be the best finished product…

Kotkamills

Once by Pinja allows efficient identification and weighing of chemical loads as well as sending them to the correct destination…

Kuopion Energia

“We have used the Once fuel information system provided by Pinja for almost 20 years and our contractors and partners…