Oulun Energia

Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering

Kort sammanfattning av projektet

Volymerna skapar tryck

Inom den cirkulär ekonomi sätter den stora mängden av olika material press på mätning och rapportering av materialflödet.

Helheten under kontroll

Once hjälper till att hantera den övergripande bilden, leveranskedjan och information om materialflödet från flera anläggningar.

Once i samhället

I området använder också andra aktörer inom den cirkulär ekonomi systemet för hantering och delning av materialflödesdata – ett ”Once-ekosystem” har uppstått.

Mål med hjälp av Once

Once hjälper Oulun Energia att nå målen för hållbar utveckling.

Nivån på kundservicen har förbättrats.

Heikki Harju-Autti, Oulun Energia, Utvecklingschef

över 6 av Oulun Energias partner och kunder använder Once

2020 invigs det biokraftverk, där Once är med

används vid 5 kraftverk

Utmaning: När Oulun Energia investerar i cirkulär ekonomi blir hanteringen av materialflöden allt viktigare och kraven på lagstadgad rapportering ökar

Smidig mottagning och vidare behandling av material, liksom den övergripande hanteringen av leveranskedjan är grundläggande för en effektiv verksamhet. Den allt mer komplicerade kedjan med dess tillhörande rapportering till både materialleverantörerna och myndigheterna kan inte längre skötas i Excel.

Lösning: Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering

Oulun Energia fann en ändamålsenlig lösning på nära håll. Företaget hade använt Pinjas system Once, och dess företrädare PAS, på sina kraftvärmeverk ända sedan 1989. Erfarenheterna av systemet var goda.

”På kraftvärmeverkssidan har vi kunnat utveckla funktioner som passar oss. Därför tänkte vi att vi med denna partner också skulle kunna utveckla funktioner inom den cirkulära ekonomi och avfallshantering”, säger utvecklingschef Heikki Harju-Autti.

Projektet inom den cirkulära ekonomin är fortfarande ganska nytt, men framtiden ser lovande ut enligt Heikki Harju-Autti. Funktionerna i Once har införts i snabb takt.

”Vi har fixat basfunktionerna, så att till exempel vägningsfunktionerna fungerar bra för alla olika material och vi kan följa materialets rörelser. I början av 2020 övergick vi till att tillhandahålla egna tjänster för avfallsleverantörerna. Jag tror att projektet inom den cirkulär ekonomi kommer att använda många av de metoder som används för hantering av avfallsflödena på avfallskraftvärmeverket. De behöver bara vidareutvecklas en aning för att passa projektet för den cirkulär ekonomi. Här spelar ju hanteringen av materialflödet en ännu större roll än på avfallskraftvärmeverket”, säger utvecklingschef Heikki Harju-Autti.

Once kommer att användas för lagerbokföringen men även för hantering av alla inkommande och utgående materialflöden. Företaget använder redan Once på ett mångsidigt sätt i den dagliga kommunikationen och rapporteringen.

”Nivån på kundservicen har förbättrats efter att Once infördes. På avfallsförbränningsanläggningen har vi till exempel betydligt färre mottagningsstopp och begränsningar än tidigare”, säger utvecklingschef Harju-Autti.

En mångsidig verktygslåda

Nya funktioner tas i bruk när verksamheten utvidgas. Snart tar anläggningen också emot avfall för omlastning. Once kan anpassas för både små och stora aktörer i avfallsbranschen. Runt i kring den cirkulära ekonomin i området har det uppstått ett riktigt Once-ekosystem, eftersom många av energibolagets samarbetspartner och kunder använder systemet.

Once används för att hantera och processa data som är relaterade till fordonsvågen, laboratorieanalyser och lagringshanteringen samt information och avtal som gäller materialleverantörerna. Hela kedjan drar nytta av den delade informationen.

Mot en renare framtid

Oulun Energia har ambitiösa målsättningar. Det nya biokraftvärmeverket bidrar till bolagets mål att bli en klimatneutral energiproducent under 2030-talet. Once är med på denna resa.

”Inom den cirkulär ekonomi spelar hanteringen av materialflöden en ännu viktigare roll än på kraftvärmeverket”, säger utvecklingschef Heikki Harju-Autti.

Oulun Energias målsättning är att göra den cirkulär ekonomi till en betydande stöttepelare i bolagets verksamhet. Utvecklingschef Heikki Harju-Autti berättar att målet är att utvidga verksamheten till handels-, industri-, bygg- och rivningsavfall.

”Jag tror att vi kommer att införa lösningar från den cirkulär ekonomi också på den kommunala avfallsdelen. Där har vi ett projekt tillsammans med Gasum för produktion av biogas ur organiskt avfall”, säger utvecklingschef Heikki Harju-Autti.

Oulun Energia i ett nötskal

130+ År i branschen

94,8 mn Investeringar (2020)

5 Kraftverk

300+ Anställda

228,4 mn Omsättning (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Once by Pinja

Bli av med Excel – kunskap och transparens för materialflödeshantering: Spara 30 % av kostnaderna för hantering av leveranskedjan.

Andra framgångsberättelser

Helen – Pionjären inom bioenergi automatiserar hållbarhetsrapporteringen med Pinjas lösning

Samarbetet mellan Helen och Pinja säkerställer att leverans- och produktionskedjan för biomassa tar ansvar för hållbar energiproduktion och att skyldigheterna…

Gasum

"För att lösa detta startade vi ett pilotprojekt med Pinja på en av våra anläggningar och fortsatte därefter mot en…

Oulun Energia

Once by Pinja, som motsvarar Oulun Energias behov, är till hjälp i hanteringen av information om alla inkommande och utgående…

Pori Energia

“We decided to replace the old system with Once by Pinja, since it seemed to be the best finished product…

Kotkamills

Once by Pinja allows efficient identification and weighing of chemical loads as well as sending them to the correct destination…

Kuopion Energia

“We have used the Once fuel information system provided by Pinja for almost 20 years and our contractors and partners…