Oulun Energia

Once by Pinja, som motsvarar Oulun Energias behov, är till hjälp i hanteringen av information om alla inkommande och utgående materialflöden.

Kort sammanfattning av projektet

Mångsidig automatisering

Once har hjälpt till att automatisera kraftvärmeverkens och avfallskraftvärmeverkets bränsle- och materiallogistik, rapportering och fakturering.

Delad information

Informationen som delas i ett gemensamt system främjar hela anskaffningskedjan.

Sedan 1989

Oulun Energias medverkan i produktutvecklingen har bidragit till att utveckla systemet Once ända sedan 1989.

Det är helt omöjligt att mata in alla rapporter manuellt i Excel.

Paavo Puolitaival, Oulun Energia

över 6 av Oulun Energias partner och kunder använder Once

2020 biokraftverk, där Once är med

används vid 5 kraftverk

Utmaning: Att på ett automatiserat och noggrant sätt styra mängden och kvaliteten på materialflödet till kraftvärmeverket

Tidigare var hanteringen av bränslets kvalitet och mängd svår och rapporteringen besvärlig. Problem uppstod i situationer då anläggningen till exempel hade för lite eller för mycket bränsle och avfall i förhållande till produktionen.

Lösning: Systemet Once hjälper att hantera logistiken och kommunikationen mellan olika aktörer

Once by Pinja, som motsvarar Oulun Energias behov, är till hjälp i hanteringen av information om alla inkommande och utgående materialflöden. Once tar hand om vägningen av leveranser, laboratorieanalyser, hantering av lagernivåer samt information och avtal som gäller bränsleleverantörerna.

”Det är helt omöjligt att mata in alla rapporter manuellt i Excel. Vi har så många transaktioner dagligen på olika anläggningar”, säger Paavo Puolitaival, ansvarig för mottagning och logistik på anläggningarna.

Lösningen med Once har effektiviserat och automatiserat hela leveranskedjan och rapporteringen på Oulun Energia. Systemet stöder kundtjänsten och anläggningens dagliga verksamhet och hjälper dessutom till i att uppfylla de lagstadgade kraven.

Utveckling i samarbete

Once by Pinja, och dess föregångare PAS, har utvecklats i samarbete med Oulun Energia sedan 1989. Samarbetet har varit lönsamt för båda parter. Energibolagets önskemål och förslag har påverkat utvecklingen av Once, bland annat när det gäller logistiken för lossning av material.

”Vi har själva aktivt tagit ställning till vad vi önskar oss av systemet. Systemleverantören har presenterat ett förslag för oss, och utifrån det har vi utvecklat systemet vidare”, säger Paavo Puolitaival, ansvarig för mottagning och logistik på anläggningarna.

”Oulun Energia är den kund som mest har bidragit till utvecklingen av hanteringssystemet för energiproduktionens bränsleuppgifter i Once”, säger Pinjas systemexpert Hannu Lepola.

Många av Oulun Energias samarbetspartner och kunder använder också Once. Det kan anpassas för både stora och små aktörer. På området har det uppstått ett riktigt Once-ekosystem, där förutom energibolaget även det regionala avfallshanteringsbolaget Kiertokaari Oy, biogasverket av Gasum Oy, kemikaliefabriken av Taminco Finland Oy, Air Liquide Oy, Turveruukki Oy, Laanilan Voima Oy, transportföretag och laboratorier drar nytta av den delade informationen.

Under det nya årtiondet blåser förändringens vindar inom energiproduktionen i området. Det äldre av de två kraftvärmeverken, som använder trä och torv, ersätts av ett nytt biokraftvärmeverk som kommer att halverar koldioxidutsläppen. Once deltar i förändringen.

Oulun Energia i ett nötskal

130+ År i branschen

94,8 mn Investeringar (2020)

5 Kraftverk

300+ Anställda

228,4 mn Omsättning (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Once by Pinja

Bli av med Excel – kunskap och transparens för materialflödeshantering: Spara 30 % av kostnaderna för hantering av leveranskedjan.

Andra framgångsberättelser

Helen – Pionjären inom bioenergi automatiserar hållbarhetsrapporteringen med Pinjas lösning

Samarbetet mellan Helen och Pinja säkerställer att leverans- och produktionskedjan för biomassa tar ansvar för hållbar energiproduktion och att skyldigheterna…

Gasum

"För att lösa detta startade vi ett pilotprojekt med Pinja på en av våra anläggningar och fortsatte därefter mot en…

Oulun Energia

Systemet Once införs för att hantera sorteringsanläggningens materialflöde och rapportering

Pori Energia

“We decided to replace the old system with Once by Pinja, since it seemed to be the best finished product…

Kotkamills

Once by Pinja allows efficient identification and weighing of chemical loads as well as sending them to the correct destination…

Kuopion Energia

“We have used the Once fuel information system provided by Pinja for almost 20 years and our contractors and partners…