Muovi-Heljanko

Vid Muovi-Heljanko är det för tillfället en kärntrupp som använder PES, men effekterna märks av i hela organisationen.

Projekt i kort

Introduktion

Ibruktagningsskedet krävde att man plockade och städade upp basdata.

Förväntan

Med hjälp av PES har man lyckats förbättra precisionen i planeringen av produktionen och förutse såväl material- som personalbehov.

Omfattande fördel

En kärntrupp på fabriken använder PES, men effekterna känns av i hela organisationen.

Vår verksamhet styrs väldigt mycket av effektivitet, även när det gäller materialanskaffningar.

Mia-Maija Manninen, Sales, Muovi-Heljanko

Utmaning: När produktionen ökade behövde fabrikens verksamhet automatiseras

Produktionen har tre skift fem dagar i veckan. I fabriken tillverkas bland annat förpackningar för flera inhemska livsmedel, kosmetiska produkter och diverse alkoholprodukter. Muovi-Heljanko ser stort affärsverksamhetspotential i en effektivisering av produktionen.

– Vi har velat förbereda oss på framtidens volymer och ha framförhållning. Tidigare planerade vi produktionen manuellt med hjälp av Google-kalendern och papperslappar, men när produktionsmängderna ökar vill vi i allt högre grad utnyttja de möjligheter automationen erbjuder, berättar Mia-Maija Manninen.

Effektivering av produktionen och optimerad tillverkningskontroll kräver att programsamarbetspartnern faktiskt förstår kundföretagets affärsverksamhet och produkter. När man inför ett nytt program behövs en öppen och ärlig diskussion om vilka saker det särskilt lönar sig att satsa på.

Lösning: Pinjas PES-system hjälpte till att förbättra produktionsplaneringen

Samarbetet med Pinja inleddes hösten 2017. Med hjälp av Pinjas PES-system har Muovi-Heljanko lyckats förbättra precisionen i planeringen av produktionen och förutse såväl material- som personalbehov.

Företaget använder också verksamhetsstyrningssystemet Visma Nova som PES integrerades i. Målet var att all information ska gå att mata in i ett system som skulle behandla den och hjälpa produktionsplaneraren att fatta praktiska beslut. Det var också särskilt viktigt att ge maskinoperatörerna en fortlöpande översikt över jobbkön.

– Systemen har fungerat riktigt bra ihop här. När de togs i bruk var det förstås arbetsdrygt att plocka och städa upp basdata, men i fortsättningen har vi en stor fördel i att vi får all den information vi behöver från ett system. Med hjälp av matrisen för bytestid ser vi till exempel hur bytesarbetet kommer att se ut på linjen när vi byter form eller kundarbete. Samtidigt ser vi under vilket skift olika arbeten utförs, berättar Mia-Maija Manninen, som arbetar med försäljning vid Muovi-Heljanko.

Ny era för plasten: både kvalitet och kvantitet har betydelse

I samhällsdiskussionen talas det mycket om att minska på fossila material och övergå till biobaserade alternativ och alternativ som går att återvinna. Muovi-Heljanko följer utvecklingsarbetet från första parkett och deltar gärna i en bredare diskussion.

– Som många vet är plast till exempel överlägset som material i livsmedelsförpackningar. Både kvantitet och kvalitet har dock betydelse. Därför blickar vi hela tiden framåt och testar våra produkter kontinuerligt samt utvecklar dem, berättar Muovi-Heljankos försäljningschef Mårten Karlsson.

När man beräknar koldioxidavtrycket är det viktigt att beakta alla delområden i kedjan och se det som en helhet. Livsmedelssvinnet är till exempel en stor miljöutmaning, och för att minimera svinnet är plast oftast oslagbart i förhållande till andra material. Numera finns det också plast som är framställt av återvunnet material och biobaserade råvaror.

– Vår verksamhet styrs väldigt mycket av effektivitet, även när det gäller materialanskaffningar. Vårt mål är att våra köp ska vara långt automatiserade, göras i rätt tid och vara optimerade kvantitativt. Även inom detta delområde utnyttjar vi PES i vårt dagliga arbete, berättar Karlsson.

Kolla in tjänsterna i framgångsberättelser

iPES by Pinja

En optimal produktionsplan bygger på information om försörjningskedjans status, kapacitet och material.

Våra kunders upplevelser

Atria

PES-systemet automatiserar en stor del av de beräkningar som hänför sig till hanteringen av köttbalansen, och effekterna av att det…

Snellman – betydande kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsplanering

Effektiv produktionsplanering har hjälpt Snellman att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på…

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

Sandvik mining and construction

Fabrikens produktionsplaner fördes in i Pinjas PES-system. PES-systemet sköter både den grövre volymplaneringen och finplaneringen. Uppföljningen av materialbrister görs också…

Patria Aerostructures

Patria Aerostructures valde Pinja som samarbetspartner för att företaget kunde erbjuda en helhetslösning både för digitaliseringen av produktionen och för…

Vill du ha mer information? Ta kontakt!