Okmetic

Analytisk uppföljning av produktionen inleddes i slutet av 2007 när vi införde Machine Track by Pinja-systemet på en enhet.

Projektet i korthet

Analytisk maskinövervakning

Vid uppföljningen av produktionen övergick vi från fingerspetskänsla till analytisk maskinövervakning med hjälp av Machine Track by Pinja.

Optimering

Tack vare data från maskinövervakningen har de bästa metoderna och de optimala arbetsmetoderna för arbetsgemenskapen införts.

Utnyttjandegraden har ökat upp

Med införandet av systemet har utnyttjandegraden för flera maskiner ökat med upp till 20 procent.

Analytisk uppföljning av produktionen inleddes i slutet av 2007 när vi införde Machine Track by Pinja på en enhet. Uppföljningen visade genast att 30 procent av kiselkristallsågens faktiska kapacitet fortfarande var outnyttjad.

Jari Ahtola, Produktionschef, Okmetic

Fördelar och besparingar

30% tidigare oanvänd kapacitet avslöjad av systemet

mer än 120 enheter anslutna till systemet

till 20% utnyttjandegraden har ökat upp

Utmaning: Uppföljning av produktionen för systematisk utveckling av verksamheten

– 2003 påbörjade vi en systematisk utveckling av verksamheten i Lean-anda. Analytisk uppföljning av produktionen inleddes i slutet av 2007 när vi införde Machine Track by Pinja-systemet på en enhet. Det visade sig genast att 30 procent av kiselkristallsågens faktiska kapacitet fortfarande var outnyttjad, berättar Ahtola.

Det fanns bara en kristallskärsåg i fabriken och utnyttjandegraden var en kritisk faktor för hela produktionen. Hela driftpersonalen kände att det behövdes en ny såg vid sidan av den gamla. Först vid mätningen såg vi att nästan en tredjedel av kapaciteten gick till spillo på grund av irrationella rutiner.

Idag är mer än 120 enheter anslutna till systemet. På grund av maskinernas pris innebär en ökning av utnyttjandegraden en enorm potential för besparingar i anläggningens driftkostnader. När investeringen kan skjutas upp några år är följden att det frigörs resurser för andra användningsområden.

”Den största nyttan med Machine Track är uppföljningen av utnyttjandegraden. Det ger oss en faktabaserad beräkning av hur mycket den befintliga kapaciteten redan utnyttjas och om det finns ett faktiskt investeringsbehov.”

Lösning: Kännbar förbättring

Okmetic har effektiviserat sina metoder på många sätt, inte bara med hjälp av Machine Track. Ahtola berättar att utnyttjandegraden i flera enheter har ökat med upp till 20 procent. Men uppföljningen avslöjar fortfarande många detaljer som behöver effektiviseras, även när man tror att allt är intrimmat. Maskinuppföljningen har tagits emot väl av personalen och mätning av hela processen gör det lättare att ta till sig de bästa metoderna. Skillnader i olika produktionsgruppers rutiner syns också i mätningarna, och de bästa arbetsmetoderna kan införas i alla grupper.

Även produktgruppernas påverkan på produktionstakten synliggörs, och de serier och sekvenser som är optimala för tillverkningen lyfts fram. Detta hjälper framför allt att förutsäga kapaciteten, dvs. produktionen kan ge försäljningen en exakt beräkning av tillverkningstiden, och förseningar i driften på grund av installationsarbeten får man noggrann information om redan i förväg.

Okmetic i ett nötskal

35+ År i branschen

försäljning i 9 Olika länder

4 Anstalts

cirka 500 Anställda

108 mn Omsättning (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Gema by Pinja

Den första åtgärden för att förbättra produktiviteten är att samla in data från maskiner och människor.

Andra framgångsberättelser

Peikko

Pinjas system för insamling och kontroll av produktionsdata stöder beslutsfattande och investeringar i Peikko Groups internationella fabriksmiljö.

Vahterus

Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av Pinjas…

Olvi

The brewery company Olvi has been producing beverages since 1878 and currently operates in Finland, Baltic countries, Denmark, and Belarus.…

Fazer Makeiset

Fazer Konfektyrs fabrik i Villmanstrand uppdaterade sitt underhållssystem med Novi av Pinja – nu kan montörerna sköta sitt jobb med…

Panda

Samarbetet med Pinja har gjort det möjligt att hantera underhållet av Pandas fabrik utan outsourcing.

Anora

Anora, det ledande varumärkesföretaget inom vin och spritdrycker i Norden, utvecklar och styr verksamheten med hjälp av Pinjas lösningar.