Fazer Makeiset

Fazer Konfektyrs fabrik i Villmanstrand uppdaterade sitt underhållssystem med Novi av Pinja – nu kan montörerna sköta sitt jobb med bara ett system.

Lätt övervakning

Driften av produktions- och förpackningslinjerna kan övervakas automatiskt med Machine Track by Pinja-systemet.

Tydlig överblick

Tack vare det tydliga användargränssnittet och de visuella rapporterna får man en helhetsbild av produktionen med ett ögonkast.

Centraliserad hantering

Dessutom har all underhållshantering centraliserats till Novi by Pinja-systemet, vilket sparar tid för montörerna och gör det dagliga arbetet enklare.

Vi vet att en förbättring av OEE-värdet med en procentenhet medför betydande besparingar på vår anläggning. Det motiverar oss att söka efter flaskhalsar och smärtpunkter i tillverkningen så att vi kan få så stor produktion som möjligt med den befintliga maskinparken.

Jari Vahersalo, Fazer konfektyr, teknisk chef

Information om projektet

2016 i bruk till

40 maskiner anslutna till systemet

18 000 ton årsproduktion i fabriken

3 000+ månatliga loggningar av felarbete

Utmaning: Mångfaldig produktion kräver noggrann och systematisk övervakning

I Villmanstrand finns totalt sjuttio produktions- och förpackningslinjer, som är beroende av varandra på olika sätt. Det skulle i praktiken vara omöjligt att utveckla produktionen systematiskt med enbart manuella eller statistiska metoder, så därför övervakas produktionen automatiskt med Machine Track by Pinja-systemet.

De många tillverkningslinjerna påverkar alla processer i anläggningen. Det är alltså mycket viktigt att mäta den totala effektiviteten och lokalisera problemen. Mätdata talar också om hur mycket pengar som sparas.

Lösning: Ökad effektivitet ger kännbara besparingar

Tekniska chefen Jari Vahersalo berättar att i Villmanstrand mäts produktionens effektivitet noggrant med nyckeltalet OEE/TAK.

Enligt Vahersalo påverkas verksamheten avsevärt även av att konfektyrblandningarna har ökat i popularitet år för år. Till exempel i förpackningslinjerna innebär det att olika delar av produktionen länkas närmare till varandra. Konfektyrblandningen kan inte packas om de gula karamellerna saknas – och då blir det stopp i paketeringen även av de andra färgerna.

Enligt Vahersalo är en av Machine Tracks bästa egenskaper att det är tydligt. Med bara ett ögonkast ser man vilka linjer som är i gång för tillfället. Samtidigt får man även data om linjernas tillgänglighet under timmarna innan.

Rapporteringsverktyg

Machine Track används i ungefär hälften av produktionslinjerna. Framför allt används det i de nyaste maskinerna, eftersom de i allmänhet är de viktigaste för totalproduktionen.

Machine Track är kopplat till affärssystemet SAP som används i hela Fazer-koncernen. ”Från SAP får vi en produktionsplan och från Machine Track får vi ett utfall som vi sedan kan jämföra med varandra”, säger Toni Kaljunen, arbetsledare för underhållet.

Machine Track är ett bra stöd för rapporteringen, eftersom det hjälper till att samla in och sammanfatta informationen från maskinerna och gör den mycket visuellt tillgänglig. Med hjälp av Kvalitetsverktyget i Machine Track kan kvalitetsbekräftelser i processkontrollerna registreras direkt i systemet i stället för på papperslappar.

Tydlig underhållsprocess

Konfektyrfabriken i Villmanstrand har länge använt Maint-systemet för att organisera underhållet. Våren 2016 byttes det ut mot det nya underhållssystemet Novi by Pinja. Redan på Maint-tiden innehöll underhållssystemet hela utrustningsparken i fabriken samt bland annat reservdelar och förebyggande service på elsidan. Även felmeddelanden och felrapportering sköttes helt den vägen. Alla dessa funktioner överfördes förstås i sin helhet till Novi. Dessutom beslutades att även nya arbetsuppgifter som tidigare skötts i SAP skulle föras över till Novi. Här ingår bland annat förebyggande mekaniskt underhåll, ruttunderhåll, utrustningshantering och hantering av mekaniska reservdelar.

Övergången till Novi startade på grund av att man ville effektivisera och omorganisera underhållsorganisationen så att installatörerna kunde sköta sitt arbete med bara ett system. Efter förändringen hanteras det dagliga underhållet huvudsakligen genom Novi.

Ett välfungerande underhållssystem har stor betydelse på Fazers konfektyrfabrik, eftersom mer än 3 000 fel registreras i systemet varje månad. På fabriken arbetar även många externa aktörer och underleverantörer som ställer krav på användarvänliga system och enkla rapporteringsrutiner. Dessutom spelar arbetsledning och övervakning en stor roll – det arbetar ju cirka 40 montörer på fabriken varje dag.

Fazer Makeiset Oy i ett nötskal

130+ År i branschen

64 000 Ton olika smakupplevelser

20+ Varumärkens

1 050+ Anställda

321 mn Omsättning (2019)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Novi by Pinja

Utmärkt underhåll bygger på tillförlitlig och aktuell information.

Gema by Pinja

Den första åtgärden för att förbättra produktiviteten är att samla in data från maskiner och människor.

Andra framgångsberättelser

Västra Nylands räddningsverk

Novi by Pinja maintenance system has brought efficiency, transparency, and support for asset lifecycle management to the Western Uusimaa Rescue…

Oulun Energia

Oulun Energias mål är att övergå till koldioxidneutral energiproduktion senast 2035. Pinjas system hjälper till med förändringen.

Veolia

Veolia är ett av världens största miljöföretag och hjälper företag och offentliga förvaltningar att utnyttja sina resurser på bästa sätt.…

Peikko

Pinjas system för insamling och kontroll av produktionsdata stöder beslutsfattande och investeringar i Peikko Groups internationella fabriksmiljö.

Vahterus

Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av Pinjas…

Helsingforsregionens miljötjänster (HSY)

Novi har hjälpt Helsingforsregionens miljötjänst att övergå från korrektivt underhåll till förebyggande underhåll