Panda

Samarbetet med Pinja har gjort det möjligt att hantera underhållet av Pandas fabrik utan outsourcing.

Kort om projektet

En egen organisation

Underhållet överfördes till den egna organisationen så att erfarenheter och yrkeskunskaper för utveckling av verksamheten kan säkerställas även i framtiden.

Två system

Underhållet övervakas med systemet Maint by Pinja, användbarheten utvecklas med Machine Track by Pinja.

Fungerar tillsammans och separat

Båda programmen sköter sina egna uppgifter, men de samarbetar för att undvika onödiga dataöverföringar och loggningar.

På Panda har vi dragit slutsatsen att underhåll är en av företagets kärnfunktioner

Arto Liimatainen, Electrical and Automation Expert, Orkla Confectionary & Snacks Finland Ab

cirka 20 års servicehistorik överförd till servern

cirka 10 års erfarenhet av Pinjas system

Utmaning: Man ville utnyttja servicepersonalens professionella färdigheter och kunskaper

– Servicepersonalen har mycket erfarenheter och kunskaper som är nödvändiga för styrning av maskiner och processer. Personalen har också en viktig utvecklingsroll när den relativa utnyttjandegraden i tillverkningen justeras uppåt, säger el- och automationsexperten Arto Liimatainen.

Vidare säger Liimatainen att även om det i princip är kostnadseffektivt att lägga ut underhållet på entreprenad är rollerna otydliga, eftersom underentreprenörens och huvudentreprenörens intressen delvis kolliderar. Speciellt svårt är personanpassning av informationen, vilket är viktigt i utvecklingsarbetet.

Lösning: Med ett eget underhållssystem blir datan kvar

Panda har cirka tio års erfarenhet av Pinjas system. Underhållet har följts upp och styrts med Maint by Pinja-systemet och tillgängligheten har utvecklats med Machine Track. När underhållet var utlokaliserat använde även underhållsföretaget Maint-systemet. I samband med förändringen köpte Panda en egen licens och alla historiska data överfördes till den.

– Vi har historiska underhållsdata för maskinerna som samlats in under nästan två decennier. De överfördes utan problem till Pandas server, allt gick enligt tidtabellen och vi fick bra stöd för dataöverföringen. Först gjorde vi en testöverföring och fann att allt fungerade, och sedan importerade vi utan problem hela datamängden till vårt datasystem. Det underlättade att det en gång i tiden hade bestämts att den historiska informationen var vår egendom.

Tidigare var problemet att de två programmen kördes i olika företags datasystem och att datan inte kunde kopplas samman på ett enkelt sätt. Till exempel gick ett långt produktionsavbrott som observerades under driftövervakningen inte direkt till underhållsorganisationen för utredning. Enligt Liimatainen fanns en önskan att även servicen skulle utföras på basis av de faktiska drifttimmarna, och därför ville man överföra även drifttidsdata direkt från Machine Track till Maint. På så sätt tilldelas serviceuppgifterna korrekt och arbetsbelastningen för den egna organisationen lättar.

Programvara i samarbete

Genom flera decenniers arbete har Pinja skaffat sig en stark kompetens inom olika produktions-, forsknings- och produktutvecklingstillämpningar. Ingående processkunskaper om högteknologisk RFID-produktion samt test- och kvalitetssäkringssystem är ett av de speciella kompetensområden som Pinjas tjänster omfattar.

Flera generationer av testsystem som levererats till Smartrac har utvecklats med hjälp av National Instruments mät- och styrutrustning och programvara. Pinja har varit finländsk Silver Alliance-partner till National Instruments i mer än tio år och tillhandahåller design-, konsult- och utvecklingstjänster för NI:s hårdvara och programvara genom sitt omfattande produktionsteam.

Okomplicerat och flexibelt samarbete

Pinjas två programvaror sköter var sin uppgift och fungerar samtidigt tillsammans. Machine Track övervakar driften och användningen av maskinerna och ger därmed en tydlig bild av hur produktionen fungerar. Programmet kommer nu även att lägga underhållsorder när en förinställd drifttid har uppnåtts. Den funktionen kallas RTM (Real Time Maintenance, realtidsunderhåll). Även vid längre stillestånd reagerar Machine Track genom att skicka en felrapport till Maint. Den funktionen kallas ACM (Automatic Condition Monitoring, automatisk konditionsövervakning).

Produktionspersonalen har tillgång till ett välbekant webbläsarbaserat gränssnitt. Det kan användas för att logga felmeddelanden och bekräfta orsakerna till olika fel i systemet. Liimatainen säger att användningen av systemet är nästan total, för utan envist och enträget underhåll blir det inga tillförlitliga användningsdata eller rapporter.

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Novi by Pinja

Grunden för ett förebyggande underhåll är ett intelligent underhållssystem, som hela organisationen gärna använder.

Gema by Pinja

Den första åtgärden för att förbättra produktiviteten är att samla in data från maskiner och människor.

Andra framgångsberättelser

Västra Nylands räddningsverk

Novi by Pinja maintenance system has brought efficiency, transparency, and support for asset lifecycle management to the Western Uusimaa Rescue…

Oulun Energia

Oulun Energias mål är att övergå till koldioxidneutral energiproduktion senast 2035. Pinjas system hjälper till med förändringen.

Veolia

Veolia är ett av världens största miljöföretag och hjälper företag och offentliga förvaltningar att utnyttja sina resurser på bästa sätt.…

Peikko

Pinjas system för insamling och kontroll av produktionsdata stöder beslutsfattande och investeringar i Peikko Groups internationella fabriksmiljö.

Vahterus

Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av Pinjas…

Helsingforsregionens miljötjänster (HSY)

Novi har hjälpt Helsingforsregionens miljötjänst att övergå från korrektivt underhåll till förebyggande underhåll