Huhtamäki Foodservice Nordic

I Huhtamäkis tillämpning utför Machine Track by Pinja flera andra uppgifter utöver den vanliga effektivitetsuppföljningen.

Kort om projektet

Nytt system

Maint by Pinja-systemet inköptes för att mäta produktionseffektivitet och störningar.

Implementering

Systemet utrustades för att tjäna flera användningsområden.

Stöd för beslutsfattande

Data som ackumuleras i systemet stödjer beslutsfattandet och den dagliga ledningen.

Påvisbar nytta

Anläggningens effektivitet har förbättrats med åtta procent på tre år.

Förutom kriterier för hygien och spårbarhet är allt fler företag mycket noga både med sitt eget rykte och med underentreprenörernas verksamhet. Socialt ansvarstagande är ett sådant kriterium, och våra kunder kan när de vill kontrollera att vi har betalat in skatt och skött våra andra lagliga åtaganden för varje person som har arbetat på maskinen.

Anne Perävainio, Business Excellence Manager, Huhtamäki Food Service

8% ökning av anläggningens effektivitet på tre år

mer än 7 olika funktioner i ett system

Utmaning: Att visa upp produktionens effektivitet och störningssituationer med hjälp av systemet

Huhtamäki tillverkar förpackningar av olika slag. På fabrikerna i Tavastehus produceras engångskärl såsom muggar, tallrikar och formar. Förutom ett konkurrenskraftigt pris är det viktigt att produkterna håller en hög kvalitet, vilket innebär att maskinerna måste producera dem så snabbt och pålitligt som möjligt.

Eftersom man inte hade korrekta, uppmätta data om produktionseffektivitet och störningar köpte man in Machine Track till anläggningen. Maint by Pinja-systemet hade införts tidigare.

Lösning: Många uppgifter i ett system

I Huhtamäkis applikation utför Machine Track by Pinja många andra uppgifter förutom effektivitetsuppföljningen. Eftersom förpackningarnas slutanvändare ofta finns i livsmedelsindustrin, vill en del kunder att det ska gå att på ett tillförlitligt sätt spåra vilken person som har använt en viss maskin. Systemet fungerar därför även som ett personregister.

Förutom personalövervakning ingår kvalitetskontroller som utförs via Machine Tracks-tillämpningen Driving Display – bland annat läckagetest, kontroll av fogar och öron, inspektioner av främmande föremål och olika säkerhets- och renhetsinspektioner. Dessa kontroller har tidigare bokförts på särskilda kontrollblanketter och arkiverats. Nu registreras de direkt i Machine Tracks databas, där de kan hämtas enkelt och snabbt till exempel i samband med kvalitetsrevision.

På Huhtamäki har så många funktioner som möjligt anslutits till Machine Track. ”Vårt mål var att produktionspersonalen inte skulle behöva behärska eller använda någon annan programvara”, säger Business Excellence Manager Anne Perävainio.

Till exempel kommer arbetsorder som initieras av tillverkningsrecept direkt från programmet. I recepten framgår maskinens råvaror och andra inställningar, och varken arbetsledningen eller maskinoperatörerna ser något behov av separata arbetsmoment för detta. Driftskärmarna har också anpassats för att vara så enkla som möjligt, så att de inte förvillar operatören med irrelevanta uppgifter eller frågor.

Det är helt uppenbart att Maint och Machine Track arbetar tillsammans och stöder varandra. Ett larm från produktionen loggas omedelbart som väntande, och när montören accepterar jobbet ändras det till reparation. När reparationen är klar loggas störningen som orsak, som i sin tur registreras enligt felets förekomstfrekvens – på det sättet får man en lista över de allvarligaste problemen, och det som orsakat den största huvudvärken åtgärdas först.

Ett viktigt redskap för beslutsfattande

Perävainio berättar att hantering av fabrikens verksamhet med hjälp av tydliga siffror är avgörande för den långsiktiga utvecklingen. När maskiner eller andra produktionsdelar som inte fungerar kan visas med siffror – som timmar, materialsvinn, kilowattimmar och slutligen i euro – blir investeringsförslagen konkreta. Till exempel kostnaden för att fästa en specialetikett för hand är inte längre en ungefärlig uppskattning utan en tydlig uppgift i euro per enhet.

Ofta skiljer sig argumentationen åt mellan den tekniska och den ekonomiska ledningen, och det finns ingen gemensam tankevärld bakom besluten. Om bakgrunden till besluten presenteras som siffror är det istället lätt att diskutera produktivitet och användbarhet i form av avskrivningstider och kapacitetsvinster.

Inga gömda fel

Som ett resultat på kort sikt berättar Perävainio att god uppföljning förebygger informationsavbrott och svårupptäckta fel. Tidigare kunde ett enkelt brott i informationsgången hindra en maskin från att användas. Felet kunde redan vara åtgärdat, men operatörerna väntade fortfarande på försenade reservdelar.

För driften och underhållet har det också varit viktigt att skilja mellan fel och egenskaper. Vi människor kan lätt få för oss att en låsning i en maskindel är en egenskap hos maskinen och inget att göra åt. Men när det dokumenteras i en felrapport kan vi lätt se att det faktiskt är ett fel.

”Under de senaste tre åren har vi förbättrat effektiviteten i vår anläggning med åtta procent. Maint and Machine Track är en viktig del av vår kontinuerliga utveckling för att öka vår tillgänglighet och totala utnyttjandegrad. Utvecklingen kräver att vi konsekvent ökar den information vi kan få om maskinerna och basfunktionerna, säger Perävainio.

Huhtamäki Foodservice Nordic i ett nötskal

100+ År i branschen

i 30+ Olika länder

74 Produktionsanläggningar

260+ Anställda

68,8 mn Omsättning (2019)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Gema by Pinja

Den första åtgärden för att förbättra produktiviteten är att samla in data från maskiner och människor.

Andra framgångsberättelser

Peikko

Pinjas system för insamling och kontroll av produktionsdata stöder beslutsfattande och investeringar i Peikko Groups internationella fabriksmiljö.

Vahterus

Vahterus har utvecklat tekniken för svetsade plattvärmeväxlare och är marknadsledande i världen. Den komplexa produktionen utvecklas med hjälp av Pinjas…

Olvi

The brewery company Olvi has been producing beverages since 1878 and currently operates in Finland, Baltic countries, Denmark, and Belarus.…

Fazer Makeiset

Fazer Konfektyrs fabrik i Villmanstrand uppdaterade sitt underhållssystem med Novi av Pinja – nu kan montörerna sköta sitt jobb med…

Panda

Samarbetet med Pinja har gjort det möjligt att hantera underhållet av Pandas fabrik utan outsourcing.

Okmetic

Analytisk uppföljning av produktionen inleddes i slutet av 2007 när vi införde Machine Track by Pinja-systemet på en enhet.