Metsä Board Husum

Pinjas team skapade i sin tur en dynamisk simuleringsmodell av processen och använde den för att undersöka hur processen uppför sig i olika scenarion.

Innehållet i projektet kunde redan innan leveransavtalet ingicks fastställas med sådan precision att projektet kunde genomföras enligt den överenskomna planen.

Matti Ketonen, Vice President, Business Development, Metsä Board

Utmaning: Hitta de optimala sätten att utnyttja tillverkningsprocessen och transportlogistiken

Målet var att hitta de optimala sätten att utnyttja tillverkningsprocessen och transportlogistiken. Samtidigt undersökte man hur förändringar i produktionsplaneringen och produktfördelningen påverkar process- och lagerbelastningarna.

Lösning: Som analysmetod valdes dynamisk simulering

Projektet inleddes med en projektdefinition, där målen, problemställningarna, processbeskrivningarna och utgångsinformationen preciserades. Metsä Boards
projektteam sammanställde den utgångsinformation och de processbeskrivningar som behövdes för simuleringen. Pinjas team skapade i sin tur en dynamisk simuleringsmodell av processen och använde den för att undersöka hur processen uppför sig i olika scenarion.

Flaskhalsarna inom produktionen framkom

”Pinja såg omsorgsfullt till att problemställningarna definierades tydligt i början av projektet. Frågorna besvarades och genom dem blev även behoven av tilläggsutredningar tillräckligt tydligt dokumenterade,” berättar Matti Ketonen, Vice President, Business Development på Metsä Board.

”Vi fick klarhet i var flaskhalsarna i produktionen finns i olika produktionssituationer. Dessutom kunde vi undersöka deras betydelse och bedöma förändringar där fördelningen av belastningen på flaskhalsresurserna främjas genom produktionsplanering. Innehållet i projektet kunde redan innan leveransavtalet ingicks fastställas med sådan precision att projektet kunde genomföras enligt den överenskomna planen.”

Metsä Board i ett nötskal

150+ År i branschen

2 mn Ton kartongkapacitet

8 Produktionsutrymme

2 300+ Anställda

1,9 md Omsättning (2019)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Simulering

Det går bra för företag som smidigt kan anpassa sig till förändringar.

Andra framgångsberättelse

Kempower – den digitala tvillingen möjliggjorde produktivitetsprånget

Den digitala tvillingen hjälpte Kempower att simulera olika produktionsscenarier i förväg och fatta produktivitetsförbättrande beslut om produktionsanläggningens layout och resursfördelning.…

Pintos

Pintos är en ledande finländsk leverantör av produkter för betongbyggande och tillverkar bland annat armeringsnät, lyftöglor, gjuttillbehör och fästelement på…

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.

SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvalls växande volym av containertransporter säkerställdes – Pinjas simuleringsmodell testade terminalens effektivitet

SSAB Oulainen

Pinja skapade en simuleringsmodell av utrustningen för att kunna testa olika utvecklingsåtgärders och styrmetoders inverkan på kapaciteten.