SSAB Oulainen

Pinja skapade en simuleringsmodell av utrustningen för att kunna testa olika utvecklingsåtgärders och styrmetoders inverkan på kapaciteten.

Mål

SSAB valde Pinja som partner för att bland annat utreda den maximala kapaciteten i Oulainen-anläggningen och effekterna av olika utvecklingsåtgärder på anläggningen.

ABC-analys

Databaserad ABC-analys gjordes av produktegenskaper, utrustning och volymer för att prioritera utvecklingsåtgärderna.

Simulering

Pinja byggde en simuleringsmodell av utrustningen för att testa effekterna av olika utvecklingsåtgärder och kontrollmetoder på kapaciteten.

Utredningen bekräftade planen för i vilken ordning utvecklingsåtgärderna ska genomföras. Principerna för återbetalningstid inkluderades i investeringsplanerna.

Marko Kuitunen, SSAB Head of Product Portfolio and Process Management

Utmaning: Utveckling av produktionseffektiviteten och produktionsstyrningen

I projektet försökte man bl.a. klarlägga den maximala kapaciteten och olika utvecklingsåtgärders inverkan på den. Målet var även att hitta de effektivaste sätten att styra materialflödena och öka förädlingsarbetets andel av genomloppstiden. Samtidigt sökte man efter flaskhalsar och metoder för att vidga dem.

Lösning: Nuläget inom produktionen av pålutrustning analyserades och en utvecklingsplan utarbetades

Efter att projektet definierats genomfördes en databaserad ABC-analys av produkternas egenskaper, utrustningen och volymerna i syfte att prioritera utvecklingsåtgärderna. I analysen av nuläget ingick även observation av produktionen för att identifiera potentiellt svinn och problem.

SSAB:s och Pinjas projektteam kom sedan med idéer utifrån detta och sammanställde de utvecklingsåtgärder som skulle undersökas. Pinja skapade en simuleringsmodell av utrustningen för att kunna testa olika utvecklingsåtgärders och styrmetoders inverkan på kapaciteten.

”Utredningen bekräftade planen för i vilken ordning utvecklingsåtgärderna ska genomföras. Principerna för återbetalningstid inkluderades i investeringsplanerna”, berättar Marko Kuitunen, Head of Product Portfolio and Process Management.

SSAB i ett nötskal

140+ År i branschen

8,8 mn Ton årlig kapacitet

i 50+ Olika länder

14 000+ Anställda

6,4 md Omsättning (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Simulering

Det går bra för företag som smidigt kan anpassa sig till förändringar.

Andra framgångsberättelse

Kempower – den digitala tvillingen möjliggjorde produktivitetsprånget

Den digitala tvillingen hjälpte Kempower att simulera olika produktionsscenarier i förväg och fatta produktivitetsförbättrande beslut om produktionsanläggningens layout och resursfördelning.…

Pintos

Pintos är en ledande finländsk leverantör av produkter för betongbyggande och tillverkar bland annat armeringsnät, lyftöglor, gjuttillbehör och fästelement på…

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.

SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvalls växande volym av containertransporter säkerställdes – Pinjas simuleringsmodell testade terminalens effektivitet

Outokumpu Torneå

Tack vare simuleringsresultaten kunde investeringarna koncentreras endast till de objekt som genuint var mest nödvändiga.