SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvalls växande volym av containertransporter säkerställdes – Pinjas simuleringsmodell testade terminalens effektivitet

Vi är mycket nöjda med vårt simuleringsprojekt och samarbetet över huvud taget.

SCA Logistics team

Utmaning: Säkerställande av att förändringen i terminalverksamheten i SCA Logistics hamnterminal i Sundsvall löper smidigt

För att svara mot de nya utmaningarna måste SCA Logistics hamnterminal i Sundsvall omorganisera sin verksamhet och terminalens layout. SCA ville säkerställa ett smidigt genomförande av den stora förändringen. De viktigaste frågorna gällde lagerkapaciteten, utrustnings- och processkapaciteten samt skiftsarrangemangen. Pinja utsågs till samarbetspartner på basis av tidigare framgångsrikt samarbete.

Lösning: Pinja skapade en simuleringsmodell av terminalen, inklusive processer, lagerområden och hanterings- och lagringslogik

Pinja skapade en simuleringsmodell av terminalen, inklusive processer, lagerområden och hanterings- och lagringslogik. SCA sammanställde ett utgångsmaterial som beskrev de framtida volymerna.

Till att börja med skapades en modell över terminalen i nuläget. När resulaten från den samlades in användes historiskt material för att säkerställa att modellen var korrekt. I följande skede kombinerades simuleringsmodellen av den kommande terminalen med framtidsmaterial.

SCA Logistics team var mycket belåtet med samarbetet, genomförandet av projektet och resultaten. Respons av SCA Logistics projektteam:
”Vi är mycket nöjda med vårt simuleringsprojekt och samarbetet över huvud taget.”
”Projektet var mycket lyckat.”
”Simuleringen skapade en mycket god grund för de beslut som ska fattas inom projektet i framtiden.”
”De uppnådda resultaten var mycket viktiga för oss.”

SCA i ett nötskal

90+ År i branschen

6 Brancher

2 Orter

4 000+ Anställda

6,4 md Omsättning (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Simulering

Det går bra för företag som smidigt kan anpassa sig till förändringar.

Andra framgångsberättelse

Kempower – den digitala tvillingen möjliggjorde produktivitetsprånget

Den digitala tvillingen hjälpte Kempower att simulera olika produktionsscenarier i förväg och fatta produktivitetsförbättrande beslut om produktionsanläggningens layout och resursfördelning.…

Pintos

Pintos är en ledande finländsk leverantör av produkter för betongbyggande och tillverkar bland annat armeringsnät, lyftöglor, gjuttillbehör och fästelement på…

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.

SSAB Oulainen

Pinja skapade en simuleringsmodell av utrustningen för att kunna testa olika utvecklingsåtgärders och styrmetoders inverkan på kapaciteten.

Outokumpu Torneå

Tack vare simuleringsresultaten kunde investeringarna koncentreras endast till de objekt som genuint var mest nödvändiga.