Normet

Samarbetet med Pinja inleddes redan 2012, då Normet skulle byta ERP- produktionsstyrningssystem och samtidigt ville fundera på olika sätt att ordna sin produktion på ett sätt som fungerade bättre och var effektivare.

Introduktion

Införandet av PES inleddes 2012 och integrationen fördjupades 2017.

Många delområden

PES har underlättat verksamheten på många delområden från produktionsplanering till operativa köp.

Arbetsskeden

Framförhållningen i arbetsskedena är bättre nu.

Framtiden

Simuleringen blir ännu mer precis i framtiden.

Pinjas anställda kan helt klart sin sak. Produkten stöder just de saker som vi som kund
önskade oss.

Mikko Muona, Development Director, Normet

Utmaning: Få bättre produktivitet, framförhållning och kvalitet på arbetet

Mikko Muona som arbetar som Development Director vid Normet i Idensalmi utvecklar programvaror och processer som har med företagets utrustningsverksamhet att göra. Hit hör många typer av förbättrings- och effektiveringsarbete, som bland annat har med dataadministration, verksamhetsstyrning och CRM-program att göra.

– Utvecklingsarbetet gör vi i nära samarbete med de som har praktisk kunskap om produktlinjen. De berättar för oss om krav och önskemål för att förbättra produktionen, och vi försöker sedan uppfylla förändringarna på önskat sätt samtidigt som vi konsulterar ICT- avdelningen, berättar Muona.

Företaget som har 1 200 anställda vill utveckla verksamheten och försöka förbättra såväl produktiviteten och lönsamheten som säkerheten. Det hade upptäckts produktionsproblem bland annat i tajmingen av arbetsskedena.

Lösning: Pinja skapade en PES-lösning som stöder det befintliga produktionsstyrsystemet

Normet valde Pinjas PES-lösning som komplement till sitt produktionsstyrningssystem Microsoft AX. Med hjälp av PES-lösningen kan man förutse och simulera i synnerhet tillgången på produktdelar och material. På det sättet har man kunnat planera produktionen utifrån säkra uppgifter och utan orimliga mängder manuellt arbete.

– Användningen av PES har underlättat på många delområden: i produktionsplaneringen, i sammanställningen, i grov- och finbelastningen samt i operativa köp, bedömer Muona.

PES började införas 2012, och 2017 inleddes ett mer heltäckande samarbete. Under tiden hade verksamhetsstyrningssystemet Microsoft AX 2012 vidareutvecklats och det hade även kommit en nyare version av PES. Det fanns nya egenskaper som intresserade Normet och som företaget kunde ha nytta av.

– I och med det senare ibruktagningsprojektet fick vi bland annat tillgång till webbversionen av PES som vi kan dela med en större användargrupp i Normets organisation. Det nya användargränssnittet är också betydligt mer användarvänligt än sin föregångare. I och med den mer omfattande användningen har vi också stegvis kunnat sluta med manuell produktionsframförhållning och användningen av Excel-tabeller. PES tar tydligt fram det som tidigare krävde hårt arbete för hand. I praktiken kan vi prata om flera inbesparade arbetstimmar för varje maskin vi tillverkar, uppskattar Muona.

Det sparar tid och innebär mindre besvär men kvaliteten på produktionen förbättrades också med hjälp av automation.

– Med manuellt arbete var risken för misstag betydligt större, eftersom alla brister på delar inte alltid upptäcktes i tillräckligt god tid. De problem med tajmingen de medförde upprepades, eftersom en försenad maskin naturligtvis gjorde de produktioner som stod i kö försenade.

Nästa steg: Microsoft Dynamics 365

Normet tar nästa steg i sin produktionsstyrning i och med införandet av Microsoft Dynamics 365. Övergången pågår som bäst, och tanken är att integrera PES i D365 miljön.

– Vi vill så klart se vilka nya förbättringar vi kan få till stånd i ERP-miljön. Vårt mål är att göra simuleringen allt mer exakt och gå mot MES-baserad tillverkningsstyrning.

Vi vill utnyttja de möjligheter digitaliseringen medför överallt där det är vettigt, säger Muona.

Normet har varit nöjd med samarbetet med Pinja

– PES fungerar bra hos oss just nu. Pinjas anställda kan helt klart sin sak. Produkten stöder just de saker som vi som kund önskade oss. Vi uppskattar i synnerhet det processkunnande som Pinja har, eftersom det är fråga om ett fungerande samspel, både mellan människor och system.

Normet i ett nötskal

Över 50 År av erfarenhet

50+ Kontoret

i 28 Olika länder

1400+ Yrkesverksamma

Över 13 000 Levererade maskiner

Kolla in tjänsterna i framgångsberättelser

iPES by Pinja

En optimal produktionsplan bygger på information om försörjningskedjans status, kapacitet och material.

Våra kunders upplevelser

Atria

PES-systemet automatiserar en stor del av de beräkningar som hänför sig till hanteringen av köttbalansen, och effekterna av att det…

Snellman – betydande kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsplanering

Effektiv produktionsplanering har hjälpt Snellman att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på…

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

Sandvik mining and construction

Fabrikens produktionsplaner fördes in i Pinjas PES-system. PES-systemet sköter både den grövre volymplaneringen och finplaneringen. Uppföljningen av materialbrister görs också…

Patria Aerostructures

Patria Aerostructures valde Pinja som samarbetspartner för att företaget kunde erbjuda en helhetslösning både för digitaliseringen av produktionen och för…

Muovi-Heljanko

Vid Muovi-Heljanko är det för tillfället en kärntrupp som använder PES, men effekterna märks av i hela organisationen.

Vill du ha mer information? Ta kontakt