Outokumpu Torneå

Tack vare simuleringsresultaten kunde investeringarna koncentreras endast till de objekt som genuint var mest nödvändiga.

Tack vare simuleringsresultaten kunde investeringarna koncentreras endast till de objekt som genuint var mest nödvändiga.

Outokumpu team

Utmaning: På grund av en kraftig ökning av produktionsvolymerna behövde smältverket och varmvalsverket vid fabrikerna i Torneå säkerställa att kapaciteten var tillräcklig

Outokumpus fabriker i Torneå är världens mest integrerade produktionsanläggning för rostfritt stål. På samma fabriksområde finns en ferrokromfabrik och alla avdelningar inom stålproduktionen: ett stålsmältverk, ett varmvalsverk och ett kallvalsverk. På grund av en kraftig ökning av produktionsvolymerna behövde smältverket och varmvalsverket vid fabrikerna i Torneå säkerställa att kapaciteten var tillräcklig. Samtidigt ville man utreda behovet av investeringar för att uppnå kapaciteten.

Lösning: Pinja byggde produktionslogistiska simuleringsmodeller av ämneslogistiken i smältverket och rullagret i varmvalsverket

Pinja byggde produktionslogistiska simuleringsmodeller av ämneslogistiken i smältverket och rullagret i varmvalsverket. I samarbete med teamet från Outokumpu inkluderades produktionsdirigeringen, utrustningen, lagren, begränsningarna och kapaciteterna i modellerna. Utgångsmaterialet byggde på de prognostiserade produktionsmängderna i framtiden. Simuleringsresultaten som erhölls motsvarade väl den belastningssituation som senare förverkligades. När volymerna ökade ännu mer preciserades simuleringarna senare i den nya situationen.

Värdefull förhandsinformation för föränderliga situationer

Outokumpu fick mycket värdefull förhandsinformation om kapaciteten och processens beteende i olika belastningssituationer av varierande slag. Tack vare simuleringsresultaten kunde investeringarna koncentreras endast till de objekt som genuint var mest nödvändiga.

En viktig fördel var enligt Outokumpus erfarna team även den fördjupade förståelsen för dynamiken i och funktionen hos den egna processen. Outokumpu var mycket belåtet med analysernas kvalitet och samarbetet med Pinjas experter.

Outokumpu i ett nötskal

100+ År i branschen

4 Branscher

i 30+ Olika länder

cirka 10 000 Anställda

5,6 md Omsättning (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

Simulering

Modellering av produktionsinvesteringar, processer och materialflöden.

Andra framgångsberättelse

Kempower – den digitala tvillingen möjliggjorde produktivitetsprånget

Den digitala tvillingen hjälpte Kempower att simulera olika produktionsscenarier i förväg och fatta produktivitetsförbättrande beslut om produktionsanläggningens layout och resursfördelning.…

Pintos

Pintos är en ledande finländsk leverantör av produkter för betongbyggande och tillverkar bland annat armeringsnät, lyftöglor, gjuttillbehör och fästelement på…

Junnikkala

Junnikkala är ett starkt exportinriktat träförädlingsföretag med en över 60-årig historia. För att möta den växande efterfrågan kommer österbottniska Junnikkala…

Metsä Fibre

I det gemensamma simuleringsprojektet säkrades att planlösningen och arbetsgången i det nya sågverket möjliggör de genomströmningsvolymer som torkanläggningen kräver.

SCA Logistics Sundsvall

SCA Logistics Sundsvalls växande volym av containertransporter säkerställdes – Pinjas simuleringsmodell testade terminalens effektivitet

SSAB Oulainen

Pinja skapade en simuleringsmodell av utrustningen för att kunna testa olika utvecklingsåtgärders och styrmetoders inverkan på kapaciteten.