Patria Aerostructures

Patria Aerostructures valde Pinja som samarbetspartner för att företaget kunde erbjuda en helhetslösning både för digitaliseringen av produktionen och för moderniseringen av produktionsplaneringen.

Kort om projektet

Projektet

Utvecklingsprojektet gick under rubriken ”papperslöst kontor”.

Fördelar

Införandet av MES har effektiverat produktionen och betydligt minskat det manuella arbetet.

Automation

Den digitala lösningen möjliggör ett allt mer omfattande utnyttjande av automation.

Utan den digitala lösning som vi förverkligat tillsammans med Pinja skulle följande utvecklingsskede att utnyttja automation på ett mer omfattande sätt överhuvudtaget inte vara möjlig.

Veli-Erkki Ruotsalainen, Produktionschef, Patria Aerostructures

Utmaning: Produktionen måste moderniseras när en ny, krävande produkt ska tillverkas i stora volymer

Till en början användes dokumentation i pappersform, som gav upphov till pärmvis med material att arkivera. Hanteringen av den ledde också till mycket manuellt arbete. En ny produkt skulle ha lett till mångdubbla mängder papper, så processerna behövde digitaliseras.

Lösning: Pinja skapade en MES-lösning åt Patria som går att integrera i ERP

Patria Aerostructures valde Pinja som samarbetspartner för att företaget kunde erbjuda en helhetslösning både för digitaliseringen av produktionen och för moderniseringen av produktionsplaneringen och -styrningen samtidigt.

– I planeringsskedet kartlade vi flera olika alternativ och vi konstaterade att Pinja hade hållit på längst med att utveckla automatisering och beräkning, berättar produktionschef Veli-Erkki Ruotsalainen.

Ruotsalainen ansvarar för produktionen av strukturer och delar som tillverkas för flygande farkoster i Patrias affärsverksamhet Aerostructures. Helheten omfattar bland annat planering, ledning, kvalitet och lagring av produktionen.

Utvecklingsprojektet gick under rubriken papperslös produktion, som är väldigt viktigt på Patrias operativa fält.

– Alla delar som tillverkas hos oss måste enligt bestämmelserna förses med heltäckande dokumentation om alla produktionsskeden bland annat med partinummer, kriterier och certifikat. Dokumentation av en enskild del kunde innebära pärmvis med papper. När ett enskilt projekt kan omfatta tiotusen enskilda delar, kan ni föreställa er att mängden papper var ganska enorm, berättar Ruotsalainen.

Ett viktigt förbehåll i MES-projektet var att bestämmelserna måste tas i beaktande fullt ut och att man inte fick pruta på dokumentationen i fortsättningen heller. Materialet är omfattande till sitt innehåll även efter utvecklingsprojektet, men de är i elektronisk form i stället för i pappersform. Ändringen har effektiviserat produktionen och betydligt minskat behovet av manuellt arbete.

– Tidigare behövde vi 1–2 anställda som skrev ut dokument, lade dem i pärmar och arkiverade dem. Det här arbetet har försvunnit och de här personerna sköter numera mer produktiva uppgifter. Dessutom har produktionsledarens arbetsbörda minskat när han inte längre behöver kånka på fysiskt material till chefen för produktionen, berättar Ruotsalainen.

Krävande ny produkt tvingade fram digitalisering

Patria Aerostructures har hållit på med kompositproduktion länge. Produktsortimentet är mångsidigt och volymerna imponerande. Hela 90 procent av produktionen går på export. År 2016 kände Patria till att de skulle producera en produkt i stor volym som krävde modernisering av produktionen. I stället för att skräddarsy Digia ERP beslöt man sig för att skapa en MES-lösning som gick att integrera i ERP, eftersom det upplevdes smidigare att genomföra.

– Vi tog oss an en enorm helhet när vi beslöt att samtidigt både digitalisera produktionen och modernisera produktionsplaneringen och -styrningen. Projektet innebar krävande jobb, säger produktionschef Veli-Erkki Ruotsalainen.

På Patria såg man många slags fördelar med digitalisering av produktionen, men en av de starkaste motiveringarna till att genomföra det ambitiösa utvecklingsprojektet var att det helt enkelt var nödvändigt med tanke på framtida jobb.

– På grund av den stora volymen på det nya projektet skulle vi ha drunknat i papper. Produktionsplaneringen skulle också ha varit väldigt långsam med det gamla systemet. Dessutom ville vi ha med hjälpverktyg i köpen, eftersom de dåvarande verktygen inte fungerade tillräckligt bra för beräkning av materialbehovet, säger Ruotsalainen.

Resultaten av införandet av MES syns i allas arbete

I projektet deltog en projektchef, personal från dataadministrationen, cheferna för produktionen, köparen, produktionsledarna, chefen för produktionsstyrningen och produktionschefen från Patria. Resultaten av införandet av MES som blev klart 2018 syns i alla personalgruppers arbete. Till exempel märker Ruotsalainen av förändringen så att produktionsplaneringen och -styrningen är mer visuell än tidigare, och produktionsplanerna blir gjorda på en mer exakt nivå.

– Allt som tidigare skrevs upp med kulspetspenna, som mått, får man numera elektroniskt i databaserna. Man har också sluppit göra koller för hand och föra in uppgifterna i Excel. Därför har till exempel uppföljningen och regleringen av produktionen blivit snabbare och enklare.

Användningen av resurser har också blivit bättre på Patria. Produktionsplanerna är av bättre kvalitet och mer praktiska visuellt sett.

– Under våra produktionskörningsmöten går vi igenom de olika vyerna i PES och kontrollerar till exempel statusen för material och resurser i förhållande till målsättningarna. Under mötet går vi igenom planerna och förutser de kommande veckor, berättar Ruotsalainen.

Man hoppas också att de moderna verktygen och verksamhetsmodellerna ska locka framtida yrkespersoner till Patria.

– De som söker arbete är numera vana att använda visuella och enkla applikationer på fritiden, och de kan kräva samma sak av system som är avsedda att använda i arbetet. Vi hoppas att vår förnyelse och det kontinuerliga utvecklingsarbetet också hjälper till med det här. Vi är en pålitlig och rättvis arbetsgivare, och anställda får göra saker väl hos oss – i vårt arbete genar vi inte i kurvorna. Moderna arbetsredskap stöder vårt mål att hitta och anställa de bästa experterna i branschen.

Mot expanderande automation

Patria har en lång historia och gediget kunnande om sina egna produktgrupper. Personalen är kunnig och erfaren. Det går av förståeliga skäl inte i en handvändning att lära sig av med de traditionella verksamhetsmodellerna.

– Jag måste erkänna att papper och penna ibland skulle vara ett snabbare och mer flexibelt alternativ. Men vi har blicken fäst längre fram än så. Genom att konsekvent mata in uppgifter och hantera dem digitalt underlättar vi för följande mål, som är automatisk datainsamling och automatiska registreringar.

Förändringen fortsätter vid Patria, bland annat när projekt byts ut och det görs författningsändringar. Det expanderande utnyttjandet av automation i olika skeden i produktionen som återspeglas i planerna betjänar både Patrias affärsmässiga mål och den verkliga efterfrågan från kunderna. Varje automatiserat datainsamlings- och behandlingsskede av det material som levereras med de framställda produkterna underlättar personalens arbetsbörda och utvecklingen och uppföljningen av processerna.

– Utan den digitala lösning som vi förverkligat tillsammans med Pinja skulle följande utvecklingsskede att utnyttja automation på ett mer omfattande sätt överhuvudtaget inte vara möjlig, konstaterar Ruotsalainen.

Patria i ett nötskal

100 År i branschen

7 Branscher

6 Produkt kategorier

3 000+ Anställda

534,1 mn Omsättning (2020)

Läs om tjänsterna i vår framgångsberättelser

iPES by Pinja

En optimal produktionsplan bygger på information om försörjningskedjans status, kapacitet och material.

Mera framgångsberättelse

Atria

PES-systemet automatiserar en stor del av de beräkningar som hänför sig till hanteringen av köttbalansen, och effekterna av att det…

Snellman – betydande kostnadsbesparingar genom effektivare produktionsplanering

Effektiv produktionsplanering har hjälpt Snellman att minska lagret med frysta produkter med mer än 20 % och minska svinn på…

Metsä Fibre – världens modernaste sågverk

Samarbete mellan Pinja och den ledande tillverkaren av träbaserade bioprodukter, Metsä Fibre, resulterade i en gemensam arbetsmodell och standardiserade designprocesser…

Sandvik mining and construction

Fabrikens produktionsplaner fördes in i Pinjas PES-system. PES-systemet sköter både den grövre volymplaneringen och finplaneringen. Uppföljningen av materialbrister görs också…

Normet

Samarbetet med Pinja inleddes redan 2012, då Normet skulle byta ERP- produktionsstyrningssystem och samtidigt ville fundera på olika sätt att…

Muovi-Heljanko

Vid Muovi-Heljanko är det för tillfället en kärntrupp som använder PES, men effekterna märks av i hela organisationen.